EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU

Post vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku bol pôvodne zriadený v rámci Amsterdamskej zmluvy. Prvým predstaviteľom bol Javier Solana, generálny tajomník Rady Európskej únie. Lisabonská zmluva ponechala funkciu vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Na obdobie 2014 - 2020 bola na tento post zvolená Federica Mogheriniová. Vystriedala Catherine Ashtonovú, ktorá tento post zastávala od roku 2009 do roku 2014.

Vysoká predstaviteľka riadi spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, predsedá Rade pre zahraničné veci a patrí k podpredsedom Európskej komisie. Zabezpečuje konzistentnosť vonkajšej činnosti Únie. V rámci Komisie je zodpovedná za povinnosti, ktoré jej pripadajú v rámci vonkajších vzťahov, a za koordináciu ďalších hľadísk vonkajšej činnosti EÚ.

Vysokého predstaviteľa volí Európska rada kvalifikovanou väčšinou so súhlasom predsedu Komisie na 5-ročný mandát.

Vysokej predstaviteľke pri výkone jej funkcie pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Táto služba spolupracuje s diplomatickými službami krajín EÚ. Pozostáva z úradníkov a zástupcov z EÚ, ako aj z personálu vyslaného diplomatickými službami členských štátov.

POZRI AJ