Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Glosář shrnutí

Glosář shrnutí

ZELENÁ KNIHA

Zelené knihy jsou dokumenty, které vydává Evropská komise s cílem nastartovat diskusi o konkrétních tématech na evropské úrovni. Vybízejí příslušné subjekty (orgány nebo jednotlivce), aby se účastnily procesu konzultací a diskuse na základě návrhů, které jsou v zelených knihách předkládány. Zelené knihy mohou vést k vytvoření legislativních návrhů, které jsou pak popsány v bílých knihách.

K příkladům nedávno vydaných zelených knih patří:

  • Mobilní zdravotnictví („mHealth“) (2014),
  • Retailové finanční služby – Kvalitnější produkty, větší výběr a více příležitostí pro spotřebitele a podniky (2015), a
  • Vytváření unie kapitálových trhů (2015).

VIZ TÉŽ