EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Den Europæiske Revisionsret (ECA) har til huse i Luxembourg og påbegyndte sit arbejde i 1977. Den er Den Europæiske Unions uafhængige eksterne revisor og økonomiske vagthund. Den fungerer i henhold til reglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 285-287).

ECA har omkring 900 medarbejdere fra alle EU-lande. Den består af et medlem fra hver EU-medlemsstat, der udnævnes for 6 år ad gangen (denne periode kan forlænges) af Rådet for Den Europæiske Union efter høring af Europa-Parlamentet. ECA-medlemmerne udnævner formanden, hvis tjenesteperiode er tre år (denne periode kan forlænges). Alle medlemmer skal udføre deres hverv i EU’s generelle interesse og med fuldkommen uafhængighed.

Den Europæiske Revisionsret:

  • sikrer, at EU fører et godt regnskab og anvender sine finansielle regler korrekt, og at dets politikker og programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for pengene.
  • medvirker til at forbedre EU’s økonomiske forvaltning og fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed
  • advarer om risici, giver sikkerhed, påpeger mangler og succeser og yder vejledning til EU’s politiske beslutningstagere og lovgivere
  • fremlægger vores bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, EU-Rådet og de nationale regeringer og parlamenter såvel som den brede offentlighed.

SE DESUDEN