EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Europeiska unionens officiella tidning

Nyutkomna nummer

Träffar 1 -  342  av 342

DatumL (Lagstiftning)C (Meddelanden och upplysningar)
26/02/2024Display 10 actsDisplay 76 acts
23/02/2024Display 15 actsDisplay 42 acts
22/02/2024Display 56 actsDisplay 10 acts
21/02/2024Display 8 actsDisplay 14 acts
20/02/2024Display 19 actsDisplay 7 acts
19/02/2024Display 10 actsDisplay 75 acts

Träffar 1 -  342  av 342

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den officiella publikationen med EU:s rättsakter, andra akter och officiell information från EU:s institutioner, organ och byråer.

EUT ges ut måndag till fredag – och i brådskande fall också på lördag, söndag och helgdagar – på EU:s officiella språk vid publiceringstillfället. För närvarande finns det 24 officiella språk.

EUR-Lex innehåller den elektroniska versionen av alla EUT-nummer sedan den 30 december 1952 då det första numret av Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning publicerades.

När fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen trädde i kraft 1958 skapades Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) genom beslut av Europeiska ekonomiska gemenskapens råd och av Europeiska atomenergigemenskapens råd av den 15 september 1958 (EGT nr 17, 6.10.1958, s. 390 och 419).

Sedan juli 2013 är det bara den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) som publiceras på EUR-Lex som är autentisk och har rättslig verkan.

Sedan den 1 oktober 2023 är EUT inte längre en samling rättsakter med en innehållsförteckning. Varje rättsakt publiceras separat som en autentisk EUT i pdf-format. Titta på en film om det nya sättet att publicera EUT.

EUT består för närvarande av två serier:

  • L – Lagstiftning, som främst innehåller EU:s sekundärrätt (framför allt förordningar, direktiv, beslut, yttranden och rekommendationer) och internationella avtal.
  • C – Meddelanden och upplysningar som bland annat innehåller förberedande rättsakter, meddelanden, sammanfattningar av domar från Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrättens årsrapporter, yttranden från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén och ansökningsomgångar inom EU:s program och projekt.

Du kan läsa mer om EUT (struktur, serier, specialutgåvor, autentiska utgåvor m.m.) på hjälpsidorna.

Rättslig grund för publiceringen av EUT: