EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Publicatieblad van de Europese Unie

Recente nummers

Resultaten 1 -  177  van de 177

DatumL (Wetgeving)C (Mededelingen en bekendmakingen)
29/05/2024Toon 12 handelingenToon 13 handelingen
28/05/2024Toon 12 handelingenToon 16 handelingen
27/05/2024Toon 21 handelingenToon 6 handelingen
24/05/2024Toon 22 handelingenToon 14 handelingen
23/05/2024Toon 9 handelingenToon 20 handelingen
22/05/2024Toon 25 handelingenToon 7 handelingen

Resultaten 1 -  177  van de 177

Het Publicatieblad van de Europese Unie is de officiële plek (een soort “staatsblad”) waar rechtshandelingen van de EU, andere handelingen en officiële informatie van instellingen, organen en instanties van de EU worden gepubliceerd.

Het verschijnt van maandag tot en met vrijdag – en in dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen – in de officiële talen van de EU op het moment van publicatie (momenteel zijn dat er 24).

EUR-Lex bevat de elektronische versie van alle publicatiebladen vanaf 30 december 1952, toen het eerste Publicatieblad van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verscheen.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in 1958 werd het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen opgericht bij de besluiten van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap en van de Raad van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 15 september 1958 (Publicatieblad nr. 17 van 6.10.1958, blz. 390 resp. 419).

Sinds juli 2013 zijn alleen de elektronische edities van het Publicatieblad op EUR-Lex authentiek en hebben zij rechtsgevolgen.

Vanaf 1 oktober 2023 heeft het Publicatieblad niet langer de vorm van een bundel rechtshandelingen met een inhoudsopgave. Elke handeling verschijnt afzonderlijk als een authentiek Publicatieblad in pdf-formaat. Meer informatie vindt u in deze video met ondertiteling.

Het Publicatieblad bestaat momenteel uit 2 series:

  • serie L – wetgeving, met voornamelijk afgeleide EU-wetgeving (voornamelijk verordeningen, richtlijnen, besluiten, adviezen en aanbevelingen) en internationale overeenkomsten
  • serie C – mededelingen en bekendmakingen, bijvoorbeeld voorbereidende handelingen, aankondigingen, samenvattingen van arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, jaarverslagen van de Europese Rekenkamer, verklaringen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s, oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor EU-programma’s en -projecten enz.

Meer informatie over het Publicatieblad van de Europese Unie (structuur, series, speciale edities, authenticiteit enz.) vindt u op de helppagina’s.

Rechtsgrondslag voor de publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie: