EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Publicatieblad van de Europese Unie

 Door technische problemen werkt de site soms traag of helemaal niet. Wij werken aan een oplossing.

Recente nummers

Resultaten 1 -  24  van de 24

DatumL (Wetgeving)C (Mededelingen en bekendmakingen)
09/02/2023 C049 C050
08/02/2023L037 L038C048
07/02/2023L035 L036C046 C047
06/02/2023L034 L034IC043 C043I C044 C045
04/02/2023L032I 
03/02/2023L032 L033C041 C041A C042
02/02/2023L030 L031C040

Resultaten 1 -  24  van de 24

Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is de belangrijkste bron van informatie voor EUR-Lex. Het verschijnt in de regel elke dag van maandag tot vrijdag (en in dringende gevallen op zaterdag, zondag of feestdagen) in de officiële EU-talen .