EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Naujausi numeriai

Rezultatai 1 -  263   263

DataL (teisės aktai)C (informacija ir pranešimai)
21/05/2024Rodyti 19 veiksmusRodyti 70 veiksmus
17/05/2024Rodyti 22 veiksmusRodyti 16 veiksmus
16/05/2024Rodyti 60 veiksmusRodyti 19 veiksmus
15/05/2024Rodyti 16 veiksmusRodyti 18 veiksmus
14/05/2024Rodyti 17 veiksmusRodyti 6 veiksmus

Rezultatai 1 -  263   263

Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra oficialus ES teisės aktų, kitų aktų ir ES institucijų, įstaigų, biurų ir agentūrų oficialios informacijos leidinys.

Jis išeina pirmadieniais–penktadieniais, o skubiais atvejais – taip pat šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis, jis skelbiamas oficialiosiomis ES kalbomis, kurių šiuo metu yra 24.

Portale „EUR-Lex“ pateikiamos elektroninės visų Oficialiųjų leidinių, paskelbtų nuo 1952 m. gruodžio 30 d., kai išėjo pirmasis Europos anglių ir plieno bendrijos oficialusis leidinys, versijos.

1958 m. įsigaliojus Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarčiai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarčiai, 1958 m. rugsėjo 15 d. Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos tarybų sprendimais (Oficialusis leidinys Nr. 17, 1958 10 6, p. 390 ir 419) buvo įsteigtas Europos Bendrijų oficialusis leidinys.

Nuo 2013 m. liepos mėn. tik portale „EUR-Lex“ skelbiamas Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas yra autentiškas ir turi teisinę galią.

Nuo 2023 m. spalio 1 d. Oficialusis leidinys nebėra aktų rinkinys su turinyje pateikiamu aktų sąrašu. Kiekvienas aktas skelbiamas atskirai kaip autentiškas Oficialusis leidinys, PDF formatu. Daugiau informacijos pateikiama šiame vaizdo įraše su sakomo teksto nuorašu.

Šiuo metu Oficialųjį leidinį sudaro 2 serijos:

  • L – teisės aktai, daugiausia ES antrinės teisės aktai (daugiausia reglamentai, direktyvos, sprendimai, nuomonės ir rekomendacijos) ir tarptautiniai susitarimai,
  • C – informacija ir pranešimai, kuriuose pateikiami parengiamieji aktai, skelbimai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų santraukos, Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Europos regionų komiteto pareiškimai, kvietimai pareikšti susidomėjimą ES programomis ir projektais ir kt.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos oficialųjį leidinį (sandarą, serijas, specialius leidimus, autentiškumą ir t. t.) pateikiama pagalbos puslapiuose.

Teisinis Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidimo pagrindas: