EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Euroopan unionin virallinen lehti

Uusimmat numerot

Tulokset 1 -  240  / 240

PäivämääräL (Lainsäädäntö)C (Tiedonantoja ja ilmoituksia)
21/05/2024Näytä 19 säädöstäNäytä 70 säädöstä
17/05/2024Näytä 22 säädöstäNäytä 16 säädöstä
16/05/2024Näytä 60 säädöstäNäytä 19 säädöstä
15/05/2024Näytä 16 säädöstäNäytä 18 säädöstä

Tulokset 1 -  240  / 240

Euroopan unionin virallinen lehti on EU:n säädösten, muiden säädösten ja EU:n toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen virallisten asiakirjojen virallinen julkaisumuoto.

Se julkaistaan päivittäin maanantaista perjantaihin – ja kiireellisissä tapauksissa lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä. Virallinen lehti julkaistaan niin monella EU:n virallisella kielellä kuin niitä on käytössä sen julkaisemisajankohtana, tällä hetkellä kieliä on 24.

EUR-Lex sisältää kaikkien virallisten lehtien sähköiset versiot 30.12.1952 julkaistusta ensimmäisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön virallisesta lehdestä lähtien.

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen tultua voimaan vuonna 1958 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti perustettiin 15. syyskuuta 1958 tehdyillä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön neuvoston päätöksillä (EYVL N:o 17, 6.10.1958, s. 390 ja 419).

Heinäkuusta 2013 alkaen ainoastaan EUR-Lexissä julkaistu virallisen lehden sähköinen versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia.

Virallisen lehden uusi julkaisumuoto tulee voimaan 1.10.2023, ja sen jälkeen lehden yksittäisissä numerossa ei enää julkaista useampaa säädöstä, vaan jokainen säädös julkaistaan erillisenä virallisena lehtenä pdf-muodossa. Ks. englanninkielinen englanniksi tekstitetty video.

Virallisessa lehdessä on tällä hetkellä kaksi sarjaa:

  • L – Lainsäädäntö, eli pääasiassa EU:n johdettu oikeus (pääosin asetuksia, direktiivejä, päätöksiä, lausuntoja ja suosituksia) ja kansainväliset sopimukset
  • C – Tiedonannot ja ilmoitukset, joihin sisältyvät valmistelutoimet, ilmoitukset, yhteenvedot Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioista, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean lausunnot, EU:n ohjelmien ja hankkeiden kiinnostuksenilmaisupyynnöt jne.

Lisätietoja virallisesta lehdestä (rakenne, sarjat, erityispainokset, autenttisuus jne.) on ohjesivuilla.

Oikeusperusta Euroopan unionin virallisen lehden julkaisemiselle: