Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Στις 13/12/2018, ο ιστότοπος EUR-Lex ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμος από τις 17.00 έως τις 20.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Πρόσφατες εκδόσεις

Αποτελέσματα 1 -  17  από 17

1
ΗμερομηνίαL (Νομοθεσία)C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες)
11/12/2018L314C446
10/12/2018L313 L313IC444 C445
07/12/2018L311 L312C441 C441A C442 C443
06/12/2018L310C439 C440
05/12/2018L309C438

Αποτελέσματα 1 -  17  από 17

1

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η κύρια πηγή περιεχομένου του EUR-Lex. Δημοσιεύεται καθημερινά (τακτικά από Δευτέρα έως Παρασκευή και, σε επείγουσες περιπτώσεις, το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες) στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.