EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2770

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2770 van de Commissie van 12 december 2023 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

C/2023/8561

OJ L, 2023/2770, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2770/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2770/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2770

13.12.2023

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/2770 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2023

tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name artikel 4, lid 6, punten a) en b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 338/97 heeft ten doel in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen en hun instandhouding te garanderen door het handelsverkeer in de dier- en plantensoorten die in de bijlagen bij die verordening zijn opgenomen, te controleren. Ter uitvoering van die verordening kan de Commissie beperkingen opleggen ten aanzien van het binnenbrengen van specimens van bepaalde soorten in de Unie.

(2)

De momenteel geldende lijst van de soorten waarop het verbod op het binnenbrengen in de Unie van toepassing is, is in september 2019 vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1587 van de Commissie (2).

(3)

De Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) heeft tijdens haar 18e en 19e zitting soorten van Cites-bijlage II naar Cites-bijlage I overgebracht. Op basis hiervan zijn deze soorten ook van bijlage B naar bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 overgebracht. De Wetenschappelijke Studiegroep heeft derhalve geconcludeerd dat het verbod op het binnenbrengen in de Unie niet langer vereist is voor specimens van de volgende soorten:

Balearica pavonina uit Guinee, Mali, Sudan en Zuid-Sudan;

Cuora bourreti en Cuora galbinifrons uit de Democratische Volksrepubliek Laos.

(4)

Rekening houdend met de nomenclatuurwijzigingen die tijdens de 19e Conferentie van de Partijen bij Cites zijn aangenomen, moet het binnenbrengen in de Unie van specimens van de volgende soorten worden verboden:

Cypripedium ventricosum uit de Republiek Korea;

Piliocolobus temminckii uit Guinee.

(5)

Voorts rekening houdend met de goedkeuring van wijzigingen van nomenclatuurreferenties tijdens de 18e en 19e zitting van de Conferentie van de Partijen bij Cites moet de naam van de soort Ovis aries cycloceros worden gewijzigd in Ovis bochariensis, en moet de naam van de soort Tridacna tevoroa worden gewijzigd in Tridacna mbalavuana. Deze wijzigingen in de nomenclatuur hebben geen invloed op de reikwijdte van de reeds van kracht zijnde schorsing.

(6)

Op basis van desbetreffende aanbevelingen die tijdens de 71e en 74e vergadering van het Permanent Comité van Cites zijn gedaan, is de Studiegroep daarnaast tot het besluit gekomen dat het verbod op het binnenbrengen in de Unie voor specimens van de volgende soorten niet langer noodzakelijk is:

Macaca fascicularis uit de Democratische Volksrepubliek Laos;

Cycas thouarsii uit Mozambique;

Kinyongia fischeri en Kinyongia tavetana uit de Verenigde Republiek Tanzania;

Varanus ornatus (R, W) uit Togo.

(7)

Voorts is de Wetenschappelijke Studiegroep op basis van de recentste beschikbare informatie tot het besluit gekomen dat een verbod op het binnenbrengen in de Unie niet langer noodzakelijk is voor specimens van de volgende soorten:

Ursus arctos uit Canada (British Columbia);

Brookesia decaryi uit Madagaskar;

Trioceros camerunensis uit Kameroen;

Varanus exanthematicus (R > 35 cm, W) uit Togo;

Calabaria reinhardtii uit Benin (R) en Togo (R, W);

Indotestudo forstenii uit alle landen waar de soort voorkomt behalve Indonesië;

Indotestudo travancorica uit India;

Ornithoptera croesus uit Indonesië;

Profelis aurata (nu Caracal aurata) uit de Verenigde Republiek Tanzania;

Ranitomeya variabilis en Ranitomeya ventrimaculata uit Peru.

(8)

De Studiegroep concludeerde voorts dat de volgende wijziging noodzakelijk was:

Wijziging van de maximale grootte in de schorsingsverordening voor Varanus niloticus uit Benin van een totale lengte van > 35 cm tot een lengte van snuitpunt tot cloaca van > 25 cm;

Wijziging van de maximale grootte in de schorsingsverordening voor Varanus exanthematicus uit Benin van een totale lengte van > 35 cm tot een lengte van snuitpunt tot cloaca van > 20 cm.

(9)

Gezien de meest recente beschikbare informatie met inbegrip van advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee, was de Studiegroep voorts van mening dat het binnenbrengen in de Unie van Anguilla anguilla (wilde en van ranching afkomstige specimens) moet worden verboden.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het binnenbrengen in de Unie van specimens van de in de bijlage bij deze verordening genoemde in het wild levende dier- en plantensoorten uit de in die bijlage vermelde landen van oorsprong is verboden.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1587 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken uitvoeringsverordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1587 van de Commissie van 24 september 2019 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 248 van 27.9.2019, blz. 5).


BIJLAGE

1)

Specimens van in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in de Unie wordt verboden

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond artikel 4, lid 6, punt:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Wild

Jachttrofeeën

Oezbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Wild

Jachttrofeeën

Belarus, Mongolië, Tadzjikistan, Turkije

a)

Ursidae

Ursus arctos

Wild

Jachttrofeeën

Kazachstan

a)

Ursus thibetanus

Wild

Jachttrofeeën

Rusland

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wild

Jachttrofeeën

Kameroen

a)

2)

Specimens van in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in de Unie wordt verboden

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond artikel 4, lid 6, punt:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis bochariensis

Wild

Alle

Oezbekistan

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Wild

Alle

Oezbekistan

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Wild

Alle

Rusland

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Felidae

Panthera leo

Wild

Alle

Ethiopië

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Wild

Alle

Groenland

b)

PRIMATES

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo

b)

Piliocolobus badius (synoniem Colobus badius)

Wild

Alle

Guinee

b)

Piliocolobus temminckii

Wild

Alle

Guinee

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

Wild

Alle

Guyana

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Wild

Alle

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Wild

Alle

Guinee

b)

Accipiter melanoleucus

Wild

Alle

Guinee

b)

Accipiter ovampensis

Wild

Alle

Guinee

b)

Aquila rapax

Wild

Alle

Guinee

b)

Aviceda cuculoides

Wild

Alle

Guinee

b)

Gyps africanus

Wild

Alle

Guinee

b)

Gyps bengalensis

Wild

Alle

Afghanistan, India

b)

Gyps indicus

Wild

Alle

Afghanistan, India

b)

Gyps rueppellii

Wild

Alle

Guinee

b)

Gyps tenuirostris

Wild

Alle

India

b)

Hieraaetus ayresii

Wild

Alle

Guinee, Kameroen, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Wild

Alle

Guinee, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Wild

Alle

Guinee

b)

Macheiramphus alcinus

Wild

Alle

Guinee

b)

Polemaetus bellicosus

Wild

Alle

Guinee, Kameroen, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Wild

Alle

Guinee

b)

Stephanoaetus coronatus

Wild

Alle

Guinee, Ivoorkust, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Wild

Alle

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Wild

Alle

Kameroen, Sudan, Tanzania, Zuid-Sudan

b)

Trigonoceps occipitalis

Wild

Alle

Guinee, Ivoorkust

b)

Urotriorchis macrourus

Wild

Alle

Guinee

b)

Falconidae

Falco chicquera

Wild

Alle

Guinee, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Wild

Alle

Guinee, Kameroen, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica regulorum

Wild

Alle

Botswana, Burundi, Democratische Republiek Congo, Kenia, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika

b)

Bugeranus carunculatus

Wild

Alle

Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis pullarius

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Guinee, Ivoorkust, Mali, Togo

b)

Coracopsis vasa

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

Wild

Alle

Suriname

b)

Poicephalus fuscicollis

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Guinee, Ivoorkust, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Wild

Alle

Congo, Guinee, Kameroen

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Wild

Alle

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Wild

Alle

Brazilië

b)

Pyrrhura subandina

Wild

Alle

Colombia

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Wild

Alle

Guinee

b)

Bubo lacteus

Wild

Alle

Guinee

b)

Bubo poensis

Wild

Alle

Guinee

b)

Glaucidium capense

Wild

Alle

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Wild

Alle

Guinee, Kameroen

b)

Ptilopsis leucotis

Wild

Alle

Guinee

b)

Scotopelia bouvieri

Wild

Alle

Kameroen

b)

Scotopelia peli

Wild

Alle

Guinee

b)

REPTILIA

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Wild

Alle

Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Wild

Alle

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Chamaeleo africanus

Wild

Alle

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Wild

Alle

Benin, Ghana

b)

Ranches

Alle

Benin

b)

Chamaeleo senegalensis

Wild

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Ranches

Kop-romplengte meer dan 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer labordi

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Trioceros deremensis

Wild

Alle

Tanzania

b)

Trioceros feae

Wild

Alle

Equatoriaal-Guinea

b)

Trioceros fuelleborni

Wild

Alle

Tanzania

b)

Trioceros montium

Wild

Alle

Kameroen

b)

Trioceros perreti

Wild

Alle

Kameroen

b)

Trioceros quadricornis

Wild

Alle

Kameroen

b)

Trioceros serratus

Wild

Alle

Kameroen

b)

Trioceros werneri

Wild

Alle

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Wild

Alle

Kameroen

b)

Cordylidae

Cordylus rhodesianus

Wild

Alle

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Wild

Alle

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Wild

Alle

Mozambique

b)

Smaug mossambicus

Wild

Alle

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma borai

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma gouldi

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma hoeschi

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma ravenala

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Wild

Alle

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Wild

Alle

Indonesië

b)

Varanus dumerilii

Wild

Alle

Indonesië

b)

Varanus exanthematicus

Wild

Alle

Benin

b)

Ranches

Lengte snuit-cloaca meer dan 20 cm

Benin

b)

Varanus jobiensis (synoniem V. karlschmidti)

Wild

Alle

Indonesië

b)

Varanus niloticus

Wild

Alle

Benin, Togo

b)

Ranches

Lengte snuit-cloaca meer dan 25 cm

Benin

b)

Ranches

Alle

Togo

b)

Varanus salvadorii

Wild

Alle

Indonesië

b)

Varanus spinulosus

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

SERPENTES

Boidae

Candoia carinata

Wild

Alle

Indonesië

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Wild

Alle

Indonesië

b)

Morelia boeleni

Wild

Alle

Indonesië

b)

Python bivittatus

Wild

Alle

China

b)

Python molurus

Wild

Alle

China

b)

Python regius

Wild

Alle

Benin, Guinee

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Alle

Levend

Alle

d)

Geoemydidae

Cuora amboinensis

Wild

Alle

Indonesië, Maleisië

b)

Heosemys spinosa

Wild

Alle

Indonesië

b)

Leucocephalon yuwonoi

Wild

Alle

Indonesië

b)

Malayemys subtrijuga

Wild

Alle

Indonesië

b)

Notochelys platynota

Wild

Alle

Indonesië

b)

Siebenrockiella crassicollis

Wild

Alle

Indonesië

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Wild

Alle

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Wild

Alle

Suriname

b)

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Ranches

Alle

Benin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Wild

Alle

Indonesië

b)

Kinixys erosa

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Wild

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Ranches

Alle

Benin

b)

Ranches

In rechte lijn gemeten pantserlengte (SCL) meer dan 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Wild

Alle

Benin, Ghana

b)

Ranches

In rechte lijn gemeten pantserlengte (SCL) meer dan 5 cm

Benin

b)

Kinixys spekii

Wild

Alle

Mozambique

b)

Kinixys zombensis

Wild

Alle

Mozambique

b)

Manouria emys

Wild

Alle

Indonesië

b)

Manouria impressa

Wild

Alle

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Wild

Alle

Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Wild

Alle

Kazachstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Wild

Alle

Indonesië

b)

Pelochelys cantorii

Wild

Alle

Indonesië

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

Wild

Alle

Kameroen

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

Wild

Alle

Peru

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Mantella cowani

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Mantella crocea

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Mantella viridis

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Wild

Alle

Madagaskar

b)

ACTINOPTERI

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anguilla anguilla

Wild

 

Alle

b)

Ranches

 

Alle

b)

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Wild

Alle

Indonesië

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus algiricus

Wild

Alle

Guinee, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

Wild

Alle

Indonesië

b)

Hippocampus comes

Wild

Alle

Indonesië

b)

Hippocampus erectus

Wild

Alle

Brazilië

b)

Hippocampus histrix

Wild

Alle

Indonesië

b)

Hippocampus kelloggi

Wild

Alle

Indonesië

b)

Hippocampus kuda

Wild

Alle

China, Indonesië

b)

Hippocampus spinosissimus

Wild

Alle

Indonesië

b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Wild

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Ranches

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera priamus

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

Ranches

Alle

Salomonseilanden

b)

Ornithoptera victoriae

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

Ranches

Alle

Salomonseilanden

b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Wild

Alle

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Wild

Alle

Cambodja, Fiji, Salomonseilanden, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Wild

Alle

Fiji, Palau, Salomonseilanden, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Wild

Alle

Marshalleilanden, Salomonseilanden, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Wild

Alle

Cambodja, Fiji, Marshalleilanden, Micronesia, Mozambique, Salomonseilanden, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna noae

Wild

Alle

Fiji, Micronesia, Salomonseilanden, Vanuatu

b)

Tridacna rosewateri

Wild

Alle

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Wild

Alle

Cambodja, Fiji, Mozambique, Salomonseilanden, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna mbalavuana

Wild

Alle

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Wild

Alle

Grenada, Haïti

b)

CNIDARIA

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Wild

Alle

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Wild

Alle

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle

Salomonseilanden

b)

Euphyllia divisa

Wild

Levend koraal, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Euphyllia fimbriata

Wild

Levend koraal, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Euphyllia paraancora

Wild

Levend koraal, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Euphyllia paradivisa

Wild

Levend koraal, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Wild

Levend koraal, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Plerogyra discus

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Mussidae

Blastomussa merleti

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Cynarina lacrymalis

Wild

Alle, m.u.v. door maricultuur verkregen, aan kunstmatige substraten vastgehechte specimens

Indonesië

b)

Scolymia spp.

Wild

Alle

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Wild

Alle

Indonesië

b)

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Wild

Alle

Fiji

b)

FLORA

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

Wild

Alle

Madagaskar

b)

Leguminosae

Pericopsis elata

Wild

Alle

Ivoorkust

b)

Orchidaceae

Cypripedium japonicum

Wild

Alle

China,

Republiek Korea

b)

Cypripedium macranthos

Wild

Alle

Republiek Korea

b)

Cypripedium micranthum

Wild

Alle

China

b)

Cypripedium ventricosum

Wild

Alle

Republiek Korea

b)

Dendrobium bellatulum

Wild

Alle

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Wild

Alle

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Wild

Alle

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Wild

Alle

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

Wild

Alle

Vietnam

b)

Rosaceae

Prunus africana

Wild

Alle

Equatoriaal-Guinea

b)


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2770/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top