EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0147

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 12006E251 ; 12006E175-P1 ; 12006E175-P1
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Директива
Предложение за директива
EuroVoc thesaurus:
опазване на околната среда; опазване на фауната; живот сред природата
Directory code:
15.10.30.20 Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Космическо пространство, околна среда и природни ресурси / Опазване на дивата флора и фауна
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2978
Subject:
МЛАДЕЖ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
Type of file:
Директива
Documents:
CS/2009/16563
CS/2009/16686/ADD 1
PRES/2009/347
Decision:
Одобрение без изменение
Rapporteur:
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG
Documents:
A7/2009/24
JO C E/2010/265/35
TA/2009/34/P6
CELEX number of the main document:
52009AP0034
Leading person:
José Manuel BARROSO
Leading service:
Правна служба
Joint leading person:
Stavros DIMAS
Joint leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз ; Европейски парламент
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет
Addressee for optional consultation:
Европейският комитет на регионите
Legal basis:
12006E251 ; 12006E175-P1 ; 12006E175-P1
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Documents:
COM/2009/129/FINAL
CS/2009/8017
JO C/2010/296/2
CELEX number of the main document:
52009PC0129 ; 52010XC1030(02)

Activities of the institutions