Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 52, 27 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
27 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 170/2008 av den 26 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/161/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 februari 2008 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Israel och om undantag från beslut 2006/696/EG [delgivet med nr K(2008) 679]  (1)

21

 

 

2008/162/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 2008 om ändring av beslut 2006/601/EG om nödåtgärder avseende den icke-godkända genetiskt modifierade organismen ”LL RICE 601” i risprodukter [delgivet med nr K(2008) 743]  (1)

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (EUT L 176 av den 30.6.2006)

28

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1002/2007 av den 29 augusti 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2184/96 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten (EUT L 226 av den 30.8.2007)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top