EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:076:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 76, 18 mars 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 76
fyrtionde årgången
18 mars 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 487/97 av den 17 mars 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1318/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2067/92 om åtgärder för att främja konsumtion och avsättning av kvalitetsnötkött

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 488/97 av den 17 mars 1997 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 489/97 av den 17 mars 1997 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärder som fastställts för de franska utomeuropeiska departementen i fråga om färsk frukt och färska grönsaker, växter och blommor

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 490/97 av den 17 mars 1997 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 491/97 av den 17 mars 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/181/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om de villkor som har ålagts den andra GSM-radiotelefonioperatören i Spanien (Endast den spanska texten är giltig)

19

  

97/182/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (1)

30

  

97/183/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 1997 om ändring av beslut 96/659/ EG om skyddsåtgärder mot "Crimean Congo Haemorrhagic Fever" i Sydafrika (1)

32

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1442/95 av den 26 juni 1995 med ändring av bilagorna I, II, III och IV i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 som upprättar ett gemenskapsförfarande för fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 143 av den 27 juni 1995)

34

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top