EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:109:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 109, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 109

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Regionkommittén

 

2004/C 109/1

Yttrande från Regionkommittén om ”förslag till rådets förordning om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser” och ”förslag till rådets förordning om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik vid tillfälliga yttre landgränser mellan medlemsstaterna”

1

2004/C 109/2

Yttrande från Regionkommittén om ”Kommissionens meddelande: Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar”

7

2004/C 109/3

Yttrande från Regionkommittén om ”De transeuropeiska transportkorridorerna – en språngbräda för tillväxt och ett instrument för sammanhållning i EU” och ”Utbyggnaden av ett gemensamt transportnät i EU och Medelhavsområdet”

10

2004/C 109/4

Yttrande från Regionkommittén om ”förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer”

14

2004/C 109/5

Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet: Uppföljning av vitboken ’Nya insatser för Europas ungdom’ – Förslag till gemensamma mål för delaktighet och information för ungdomar efter rådets resolution av den 27 juni 2002 om ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet”

25

2004/C 109/6

Yttrande från Regionkommittén om ”förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar”

29

2004/C 109/7

Yttrande från Regionkommittén om ”förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin”

33

2004/C 109/8

Yttrande från Regionkommittén om ”kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om invandring, integration och sysselsättning”

46

2004/C 109/9

Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om verksamheten vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, åtföljt av förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 1035/97 och förslag till rådets förordning om Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (omarbetad version)”

50

2004/C 109/10

Resolution från Regionkommittén om ”regeringskonferensens resultat”

52

2004/C 109/11

Resolution från Regionkommittén ”om Europeiska kommissionens arbetsprogram och Regionkommitténs prioriteringar för 2004”

53


SV

 

Top