EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1479

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1479 z dne 7. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 glede opredelitve ribiških proizvodov

C/2022/6260

UL L 233, 8.9.2022, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1479/oj

8.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 233/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1479

z dne 7. septembra 2022

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 glede opredelitve ribiških proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (1) ter zlasti členov 12(5) in 52 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1005/2008 se uporablja za ribiške proizvode, kakor so opredeljeni v členu 2 Uredbe. V Prilogi I k navedeni uredbi so navedeni proizvodi, ki ne spadajo v opredelitev ribiških proizvodov. Seznam izvzetih proizvodov se lahko vsako leto pregleda in ga je treba spremeniti na podlagi novih informacij, zbranih v okviru upravnega sodelovanja s tretjimi državami v skladu s členom 20(4) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

(2)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1005/2008 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1005/2008 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. septembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam proizvodov, ki so izvzeti iz opredelitve ‚ribiških proizvodov‘ v točki 8 člena 2

ex poglavje 3

ex 1604

ex 1605

proizvodi iz ribogojstva, pridobljeni iz ribje zalege ali ličink

0302 91 00

ex 0302 99 00

0303 91 10

0303 91 90

ex 0303 99 00

0305 20 00

0305 72 00

ex 0305 79 00

ex 1604

jetra, ikre, mlečje, ribje plavuti (razen plavuti rib razreda Chondrichthyes), glave, repi, želodci rib in druga užitna ribja drobovina

0301 11 00

0301 19 00

okrasne ribe, žive

ex 0301 91

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), žive, ulovljene v sladki vodi

ex 0301 92

jegulje (Anguilla spp.), žive, ulovljene v sladki vodi

0301 93 00

krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), živi

ex 0301 99 11

tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho), živi, ulovljeni v sladki vodi

0301 99 17

druge sladkovodne ribe, žive

ex 0302 11

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljene v sladki vodi

ex 0302 13 00

tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

ex 0302 14 00

atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho), sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

ex 0302 19 00

drugi salmonidi, sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

0302 71 00

tilapije (Oreochromis spp.), sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0302 72 00

somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0302 73 00

krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

ex 0302 74 00

jegulje (Anguilla spp.), sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljene v sladki vodi

0302 79 00

nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), sveži ali ohlajeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0302 89 10

druge sladkovodne ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

ex 0303 11 00

rdeči lososi (Oncorhynchus nerka), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

ex 0303 12 00

drugi tihomorski lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

ex 0303 13 00

atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

ex 0303 14

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljene v sladki vodi

ex 0303 19 00

drugi salmonidi, zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljeni v sladki vodi

0303 23 00

tilapije (Oreochromis spp.), zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0303 24 00

somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0303 25 00

krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

ex 0303 26 00

jegulje (Anguilla spp.), zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, ulovljene v sladki vodi

0303 29 00

nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), zamrznjeni, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0303 89 10

druge sladkovodne ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0304 31 00

sveži ali ohlajeni fileti tilapij (Oreochromis spp.)

0304 32 00

sveži ali ohlajeni fileti somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

sveži ali ohlajeni fileti nilskih ostrižev (Lates niloticus)

ex 0304 39 00

sveži ali ohlajeni fileti krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), ulovljenih v sladki vodi, in kačjeglavk (Channa spp.)

ex 0304 41 00

sveži ali ohlajeni fileti tihomorskih lososov (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskih lososov (Salmo salar) in donavskih lososov (Hucho hucho), ulovljenih v sladki vodi

ex 0304 42

sveži ali ohlajeni fileti postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), ulovljenih v sladki vodi

0304 49 10

sveži ali ohlajeni fileti drugih sladkovodnih rib

ex 0304 51 00

ribje meso (mleto ali nemleto), razen ribjih filetov, sveže ali ohlajeno, tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), ulovljenih v sladki vodi, nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)

ex 0304 52 00

ribje meso (mleto ali nemleto), razen ribjih filetov, sveže ali ohlajeno, salmonidov, ulovljenih v sladki vodi

0304 59 10

ribje meso (mleto ali nemleto), razen ribjih filetov, sveže ali ohlajeno, sladkovodnih rib

0304 61 00

zamrznjeni fileti tilapij (Oreochromis spp.)

0304 62 00

zamrznjeni fileti somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

zamrznjeni fileti nilskih ostrižev (Lates niloticus)

ex 0304 69 00

zamrznjeni fileti krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), ulovljenih v sladki vodi, in kačjeglavk (Channa spp.)

ex 0304 81 00

zamrznjeni fileti tihomorskih lososov (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskih lososov (Salmo salar) in donavskih lososov (Hucho hucho), ulovljenih v sladki vodi

ex 0304 82

zamrznjeni fileti postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), ulovljenih v sladki vodi

0304 89 10

zamrznjeni fileti drugih sladkovodnih rib

ex 0304 93

ribje meso (mleto ali nemleto), razen ribjih filetov, zamrznjeno, tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), ulovljenih v sladki vodi, nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)

0304 99 21

ribje meso (mleto ali nemleto), razen ribjih filetov, zamrznjeno, sladkovodnih rib

ex 0305 31 00

ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni, tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), ulovljenih v sladki vodi, nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)

ex 0305 39 10

ribji fileti, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni, tihomorskih lososov (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskih lososov (Salmo salar) in donavskih lososov (Hucho hucho), ulovljenih v sladki vodi

ex 0305 39 90

ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni, drugih sladkovodnih rib

ex 0305 41 00

tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho), dimljeni, vključno s fileti, ulovljeni v sladki vodi

ex 0305 43 00

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), dimljene, vključno s fileti, ulovljene v sladki vodi

ex 0305 44 10

jegulje (Anguilla spp.), dimljene, vključno s fileti, ulovljene v sladki vodi

0305 44 90

tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), dimljeni, vključno s fileti

ex 0305 49 80

druge sladkovodne ribe, dimljene, vključno s fileti

ex 0305 52 00

tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), ulovljene v sladki vodi, nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), sušeni, nenasoljeni ali nasoljeni, toda nedimljeni

ex 0305 59 85

druge sušene sladkovodne ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda nedimljene

ex 0305 64 00

tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), ulovljene v sladki vodi, nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), v slanici ali nasoljeni, toda nesušeni ali nedimljeni

ex 0305 69 50

tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho), v slanici ali nasoljeni, toda nesušeni ali nedimljeni, ulovljeni v sladki vodi

ex 0305 69 80

druge sladkovodne ribe, v slanici ali nasoljene, toda nesušene ali nedimljene

0306 19 10

sladkovodni raki, zamrznjeni

ex 0306 31 00

rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), okrasni, živi

ex 0306 32 10

jastogi (Homarus spp.), okrasni, živi

ex 0306 33 10

ex 0306 33 90

rakovice, okrasne, žive

ex 0306 34 00

škampi (Nephrops norvegicus), okrasni, živi

ex 0306 35 50

ex 0306 35 90

hladnovodne kozice (Pandalus spp., Crangon crangon), okrasne, žive

ex 0306 36 10

kozice iz družine Pandalidae, razen iz rodu Pandalus, okrasne, žive

ex 0306 36 50

kozice iz rodu Crangon, razen vrste Crangon crangon, okrasne, žive

ex 0306 36 90

druge kozice, okrasne, žive

0306 39 10

sladkovodni raki, živi, sveži ali ohlajeni

ex 0306 39 90

drugi raki, okrasni, živi raki, ulovljeni v sladki vodi

0306 99 10

sladkovodni raki, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja

0307 11 10

0307 11 90

0307 12 00

0307 19 00

ostrige, v lupini ali brez lupine, žive, sveže, ohlajene, zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene ostrige, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja

0307 21 10

pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrovačami, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, v lupini ali brez lupine, žive, sveže ali ohlajene

0307 21 90

druge pokrovače in drugi mehkužci iz družine Pectinidae, v lupini ali brez lupine, živi, sveži ali ohlajeni

0307 22 10

0307 22 90

pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrovačami, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, v lupini ali brez lupine, zamrznjene

0307 22 95

druge pokrovače in drugi mehkužci iz družine Pectinidae, v lupini ali brez lupine, zamrznjene

0307 29 10

pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrovačami, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, v lupini ali brez lupine, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljeni, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja

0307 29 90

druge pokrovače in drugi mehkužci iz družine Pectinidae, v lupini ali brez lupine, živi, sveži ali ohlajeni; dimljene, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja

0307 31 10

0307 31 90

0307 32 10

0307 32 90

0307 39 20

0307 39 80

klapavice (Mytilus spp., Perna spp.), v lupini ali brez lupine, žive, sveže, ohlajene, zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene klapavice, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja

ex 0307 42

sipe in lignji, okrasni, živi

ex 0307 51 00

hobotnice (Octopus spp.), okrasne, žive

0307 60 00

polži, razen morskih polžev, v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni polži, razen morskih polžev, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja

0307 71 00

0307 72 10

0307 72 90

0307 79 00

koritnice, srčanke in barčice (iz družin Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae in Veneridae), v lupini ali brez lupine, žive, sveže, ohlajene, zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene koritnice, srčanke in barčice, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja

ex 0307 81 00

ex 0307 82 00

morska ušesa (Haliotis spp.) in stromboidni polži (Strombus spp.), okrasni, živi

0307 91 00

0307 92 00

0307 99 00

drugi mehkužci, v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; drugi dimljeni mehkužci, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja

ex 0308 11 00

ex 0308 21 00

ex 0308 30 80

ex 0308 90 10

vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, okrasni, živi sladkovodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev

0308 30 50

0308 30 80

meduze (Rhopilema spp.)

0308 90 10

0308 90 50

0308 90 90

drugi vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev

0309 10 00

0309 90 00

moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, primerni za človeško prehrano

ex 1604 11 00

lososi, ulovljeni v sladki vodi, pripravljeni ali konzervirani, celi ali v kosih, toda nezmleti

ex 1604 17 00

jegulje, ulovljene v sladki vodi, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih, toda nezmlete

ex 1604 19 10

salmonidi, razen lososa, ulovljeni v sladki vodi, pripravljeni ali konzervirani, celi ali v kosih, toda nezmleti

ex 1604 19 91

fileti sladkovodnih rib, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, zamrznjeni

ex 1604 19 97

druge sladkovodne ribe, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih, toda nezmlete, razen filetov rib, surove, samo prekrite s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrte v olju ali neocvrte, zamrznjene

ex 1604 20 10

lososi, ulovljeni v sladki vodi, drugače pripravljeni ali konzervirani (razen celih ali v kosih, toda nezmletih)

ex 1604 20 30

salmonidi, razen lososa, ulovljeni v sladki vodi, drugače pripravljeni ali konzervirani (razen celih ali v kosih, toda nezmleti)

ex 1604 20 90

druge sladkovodne ribe, drugače pripravljene ali konzervirane (razen celih ali v kosih, toda nezmletih)

1604 32 00

kaviarjevi nadomestki

ex 1605 40 00

sladkovodni raki, pripravljeni ali konzervirani

1605 51 00

ostrige, pripravljene ali konzervirane

1605 52 00

pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrovačami, pripravljene ali konzervirane

1605 53 10

1605 53 90

klapavice, pripravljene ali konzervirane

1605 56 00

koritnice, srčanke in barčice, pripravljene ali konzervirane

1605 58 00

polži, razen morskih polžev, pripravljeni ali konzervirani

ex 1605 59 00

drugi mehkužci (razen stromboidnih polžev (Strombus spp.), pripravljeni ali konzervirani

1605 63 00

meduze, pripravljene ali konzervirane

1605 69 00

drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani


Top