EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:015E:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.015.slv

Uradni list

Evropske unije

C 15E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
21. januar 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2008—2009
Seje: 21.—23. oktober 2008
SPREJETA BESEDILA
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 3 E, 8. 1. 2009.

 

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 21. oktobra 2008

2010/C 015E/01

Globalno zavezništvo o podnebnih spremembahResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o oblikovanju Globalnega zavezništva o podnebnih spremembah med Evropsko unijo in na podnebne spremembe najobčutljivejšimi revnimi državami v razvoju (2008/2131(INI))

1

2010/C 015E/02

Vodenje in partnerstvo na nacionalni in regionalni ravni ter osnova za projekte regionalne politikeResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o vodenju in partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za projekte regionalne politike (2008/2064(INI))

10

2010/C 015E/03

Boljša priprava zakonodaje 2006 v skladu s členom 9 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernostiResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o boljši pripravi zakonodaje 2006 v skladu s členom 9 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2008/2045(INI))

16

2010/C 015E/04

24. letno poročilo Komisije o spremljanju uporabe prava SkupnostiResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o spremljanju uporabe prava Skupnosti – 24. letno poročilo Komisije (2008/2046(INI))

21

2010/C 015E/05

Strategija za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencijResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij (2008/2103(INI))

27

2010/C 015E/06

Obtožnica in začetek postopka proti Josephu Konyju na Mednarodnem kazenskem sodiščuResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o vložitvi obtožnice in začetku postopka proti Josephu Konyju pred Mednarodnim kazenskim sodiščem

33

2010/C 015E/07

Preprečevanje trgovine z otrokiIzjava Evropskega parlamenta o preprečevanju trgovine z otroki

38

 

Sreda, 22. oktobra 2008

2010/C 015E/08

Evropski svet — 15. in 16. oktober 2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o zasedanju Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2008

40

2010/C 015E/09

Ocena Sporazuma PNR med EU in AvstralijoPriporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 22. oktobra 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski carinski službi (2008/2187(INI))

46

2010/C 015E/10

Izzivi kolektivnih pogodb v EUResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o izzivih kolektivnih pogodb v EU (2008/2085(INI))

50

2010/C 015E/11

Demokracija, človekove pravice in novi Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in VietnamomResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o demokraciji, človekovih pravicah in novem Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom

58

 

Četrtek, 23. oktobra 2008

2010/C 015E/12

Piratstvo na morjuResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o piratstvu na morju

61

2010/C 015E/13

Enakovrednost računovodskih standardovResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o osnutku Uredbe Komisije z dne 2. junija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, ter o osnutku Odločbe Komisije z dne 2 junija 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov

64

2010/C 015E/14

Vpliv varnostnih ukrepov v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, varstvo podatkov in osebno dostojanstvoResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov

71

2010/C 015E/15

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES-Bosna in HercegovinaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

72

2010/C 015E/16

Spomin na holodomor, umetno ustvarjeno lakoto v Ukrajini (1932–1933)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o spominu na holodomor, umetno ustvarjeno lakoto v Ukrajini v letih 1932 in 1933

78

2010/C 015E/17

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2007Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic v letu 2007 (2008/2158(INI))

80

2010/C 015E/18

VenezuelaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o političnih razglasitvah neprimernosti v Venezueli

85

2010/C 015E/19

KongoResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o Kongu: oboroženi spopadi na območju vzhodne meje Demokratične republike Kongo

86

2010/C 015E/20

BurmaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o Burmi

90

 

 

Evropski parlament

 

Torek, 21. oktobra 2008

2010/C 015E/21

Sporazum med EU in Novo Zelandijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Nove Zelandije na drugi strani (KOM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS))

93

2010/C 015E/22

Sklenitev memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev (KOM(2008)0335 — C6-0320/2008 — 2008/0111(CNS))

93

2010/C 015E/23

Civilna odgovornost pri uporabi motornih vozil (kodificirana različica) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica) (KOM(2008)0098 — C6-0144/2008 — 2008/0049(COD))

94

2010/C 015E/24

Enostavne tlačne posode (kodificirana različica) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enostavnimi tlačnimi posodami (kodificirana različica) (KOM(2008)0202 — C6-0172/2008 — 2008/0076(COD))

95

2010/C 015E/25

Dodatni varstveni certifikat za zdravila (kodificirana različica) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica) (KOM(2008)0369 — C6-0244/2008 — 2008/0126(COD))

95

2010/C 015E/26

Uporaba Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priloženega Pogodbi ES (kodificirana različica) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem priloženega Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (kodificirana različica) (KOM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS))

96

2010/C 015E/27

Vrste sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (kodificirana različica) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere vrste sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (kodificirana različica) (KOM(2008)0367 — C6–0272/2008 — 2008/0124(CNS))

97

2010/C 015E/28

Sistem virov lastnih sredstev Skupnosti *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2000/597/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (KOM(2008)0223 — C6-0197/2008 — 2008/0089(CNS))

97

2010/C 015E/29

Evropski dokazni nalog za namene pridobitve predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih (13076/2007 — C6-0293/2008 — 2003/0270(CNS))

99

2010/C 015E/30

Obnovitev staležev trsk *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2004 glede obnovitve staležev trsk in spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 (KOM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/0063(CNS))

112

2010/C 015E/31

Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2008)0557 — C6-0318/2008 — 2008/2253(ACI))

117

PRILOGA:

118

2010/C 015E/32

Predlog spremembe proračuna št. 7/2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2008 za proračunsko leto 2008, Oddelek III – Komisija (14359/2008 — C6-0375/2008 — 2008/2252(BUD))

119

2010/C 015E/33

Uporaba Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji (Litva in Španija)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2008)0547 — C6-0312/2008 — 2008/2251(ACI))

120

PRILOGA:

121

2010/C 015E/34

Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2009–2013) (KOM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0145
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. oktobra 2008 z namenom sprejetja Sklepa št …/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu Erasmus Mundus 2009–2013 za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami

123

2010/C 015E/35

Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (prenovitev) (KOM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))

123

2010/C 015E/36

Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (prenovitev) (KOM(2007)0736 — C6-0439/2007 — 2007/0259(COD))

124

P6_TC1-COD(2007)0259
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. oktobra 2008 Direktive 2008/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (prenovitev)

125

2010/C 015E/37

Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) (KOM(2007)0859 — C6-0001/2008 — 2007/0288(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0288
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. oktobra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev)

127

2010/C 015E/38

Statistični podatki Skupnosti o blagovni menjavi med državami članicami ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (KOM(2008)0058 — C6-0059/2008 — 2008/0026(COD))

127

P6_TC1-COD(2008)0026
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. oktobra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

127

2010/C 015E/39

Pravo, ki se uporablja v zakonskih sporih *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 glede pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih (KOM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS))

128

2010/C 015E/40

Upravljanje ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (KOM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS))

135

 

Sreda, 22. oktobra 2008

2010/C 015E/41

Potrditev imenovanja Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, za članico KomisijeSklep Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o potrditvi imenovanja Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, za članico Komisije

137

2010/C 015E/42

Začasno delo ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))

137

2010/C 015E/43

Zaščita otrok pri uporabi interneta in drugih komunikacijskih tehnologij ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (KOM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD))

138

P6_TC1-COD(2008)0047
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. oktobra 2008 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije

139

2010/C 015E/44

Spodbujanje uporabe čistih vozil za cestni prevoz ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o spremenjenem predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (KOM(2007)0817 — C6-0008/2008 — 2005/0283(COD))

139

P6_TC1-COD(2005)0283
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. oktober 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

140

2010/C 015E/45

Spremembe pogojev dovoljenj za promet z zdravili ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet z zdravili (KOM(2008)0123 — C6-0137/2008 — 2008/0045(COD))

140

P6_TC1-COD(2008)0045
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. oktobra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet z zdravili

141

2010/C 015E/46

Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (KOM(2007)0303 — C6-0159/2007 — 2007/0113(COD))

141

P6_TC1-COD(2007)0113
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. oktobra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

141

 

Četrtek, 23. oktobra 2008

2010/C 015E/47

Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelek III)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (C6-0309/2008 — 2008/2026(BUD)) in pisnem predlogu spremembe št. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009

142

PRILOGA

149

2010/C 015E/48

Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek I — Evropski parlament, Oddelek II — Svet, Oddelek IV — Sodišče Evropskih skupnosti, Oddelek V — Računsko sodišče, Oddelek VI — Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII — Odbor regij, Oddelek VIII — Evropski varuh človekovih pravic in Oddelek IX — Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0310/2008 — 2008/2026B(BUD))

153

2010/C 015E/49

Letališke pristojbine ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah (8332/2/2008 — C6-0259/2008 — 2007/0013(COD))

158

P6_TC2-COD(2007)0013
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 23. oktobra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah

159

2010/C 015E/50

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (8225/2008 — KOM(2008)0182 — C6-0255/2008 — 2008/0073(AVC))

159


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top