EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:323:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 323, 4. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.323.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
4. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1240/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1241/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceite Sierra del Moncayo (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cordero Segureño (CHZO)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Dinde de Bresse (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ciliegia di Marostica (CHZO)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Fourme de Montbrison (CHOP)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Peras de Rincón de Soto (CHOP)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Jamón de Trevélez (CHZO)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2013 z 28. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ternera Gallega (CHZO)]

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov platesy veľkej v oblastiach VIIf a VIIg

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1250/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Českobudějovické pivo (CHZO)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2013 z 3. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy, a nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zápis týchto postupov do evidencie v sektore vinohradníctva a vinárstva

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1252/2013 z 3. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/708/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebný materiál zo Španielska)

33

 

 

2013/709/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2013, ktorým sa laboratóriu v Spojených štátoch amerických povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom C(2013) 8365]  ( 1 )

34

 

 

2013/710/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii [oznámené pod číslom C(2013) 8377]  ( 1 )

35

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/711/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách ( 1 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top