EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:350:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 350, 30. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 350

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
30. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1353/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1354/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1628/2004, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Indii, a nariadenie (ES) č. 1629/2004, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Indii

24

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1355/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1356/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 593/2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (1)

46

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (1)

56

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1358/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1904/2006/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

58

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach

60

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach

72

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top