EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:207:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 207, 05. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
5. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 774/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 775/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa stanovujú maximálne limity rezíduí pre kŕmnu doplnkovú látku kantaxantin, dopĺňajúce podmienky stanovené v smernici 2003/7/ES (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (CHZO), Brussels grondwitloof (CHZO), Œufs de Loué (CHZO)]

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, V a VII k nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 778/2008 zo 4. augusta 2008, ktorým sa stanovuje konečná výška pomoci na sušené krmivo na hospodársky rok 2007/2008

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 779/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz priemyselného rybolovu v nórskych vodách zóny IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 780/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/637/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júna 2007 o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o pridružení medzi ES a Jordánskom

16

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o pridružení medzi ES a Jordánskom

18

 

 

Komisia

 

 

2008/638/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o oprávnenie Číny na dovoz tepelne opracovaných mäsových výrobkov z hydiny [oznámené pod číslom K(2008) 3874]  (1)

24

 

 

2008/639/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/994/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení, pokiaľ ide o produkty živočíšneho pôvodu dovážané z Číny [oznámené pod číslom K(2008) 3882]  (1)

30

 

 

2008/640/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2008) 3883]  (1)

32

 

 

2008/641/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2008, ktorým sa stanovuje výnimka z rozhodnutí 2003/858/ES a 2006/656/ES a ktorým sa pozastavuje dovoz zásielok určitých živých rýb a určitých produktov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 3849]  (1)

34

 

 

2008/642/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Argentíny, Brazílie a Paraguaja v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov čerstvého mäsa do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 3992]  (1)

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/643/SZBP zo 4. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top