EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:047:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 47, 17. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 47

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
17. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 267/2006 z 30. januára 2006 týkajúce sa vykonávania Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 268/2006 zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1212/2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 269/2006 zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 533/2004 o založení Európskych partnerstiev v rámci procesu stabilizácie a pridruženia

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 270/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 274/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 275/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 276/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 277/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 17. februára 2006

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 280/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 19. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 281/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2006 zo 16. februára 2006 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2094/2005

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa zamietajú žiadosti o vývozné licencie v oblasti obilnín pre produkty kódu KN 1101 00 15

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 286/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2006 zo 16. februára 2006 o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2006 zo 16. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 289/2006 zo 16. februára 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 290/2006 zo 16. februára 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

51

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

52

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

54

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2006, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

57

 

*

Odporúčanie Rady zo 14. februára 2006 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

58

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. januára 2006, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

59

 

*

Rozhodnutie č. 34/2005 Spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 2. februára 2006 vo vzťahu k zaradeniu orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)

62

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top