EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 8, 13. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
13. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 38/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 39/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a produkcii na hospodársky rok 2005/2006

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 40/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 42/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 43/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 44/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 45/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2805/95, ktorým sa určujú vývozné náhrady v sektore vinárstva

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 46/2006 z 12. januára 2006 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2094/2005

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 47/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 48/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 49/2006 z 12. januára 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 50/2006 z 12. januára 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

43

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament a Rada

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2005 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v súlade s bodom 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu

44

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – Faerské ostrovy č. 2/2005 z 8. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1/2001 ustanovujúce vykonávanie Protokolu o veterinárnych záležitostiach doplňujúceho dohodu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top