EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 194, 26. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1191/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích predpisoch týkajúcich sa vedenia účtovníctva na účel stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1193/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1194/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pre odstredené mlieko a odstredené sušené mlieko určené na výživu zvierat a predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1195/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2005 z 22. júla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2005 z 25. júla 2005 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (pomaranče)

11

 

*

Smernica Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa, za účelom prispôsobenia sa technickému pokroku, smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel a smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1)

12

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/575/SZBP z 18. júla 2005, ktorou sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top