EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:390:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 390, 31. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 390

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
31. decembra 2004


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2239/2004/ES zo 17. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/784/ES o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 975/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd

3

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass)

6

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2242/2004 z 22. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania iných opatrení Spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky spolupráce Spoločenstva prispievajú ku všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách

21

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (1)

24

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top