Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:108:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 108, 13 aprilie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.108.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 108

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
13 aprilie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 108/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 101, 6.4.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 108/02

Cauza C-543/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Franța) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA [Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Interpretarea articolului 23 — Clauză atributivă de competență care figurează într-un contract încheiat între fabricant și dobânditorul inițial al unui bun — Contract care se înscrie într-un lanț de contracte translative de proprietate — Opozabilitatea acestei clauze față de subdobânditorul bunului]

2

2013/C 108/03

Cauza C-122/11: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 7 februarie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Coordonarea sistemelor de securitate socială — Reglementare națională care se opune indexării, pentru perioada de până la 1 august 2004, a pensiilor resortisanților unui stat membru care nu a încheiat un acord de reciprocitate sau care nu îndeplinesc condiția de reședință în Uniunea Europeană — Reședință într-un stat terț — Încălcarea principiului nediscriminării pe motive de cetățenie sau de naționalitate — Inadmisibilitate]

2

2013/C 108/04

Cauza C-454/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākās tiesas Senāts — Letonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests [Agricultură — FEOGA — Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și Regulamentul (CE) nr. 817/2004 — Sprijin pentru dezvoltarea rurală — Recuperarea sumelor primite în mod nejustificat — Reglementare națională care condiționează acordarea ajutorului pentru agromediu de o cerere anuală însoțită de anumite documente — Beneficiar care și a îndeplinit obligațiile privind exploatarea suprafeței vizate, dar care nu a prezentat o cerere în conformitate cu reglementarea menționată — Retragerea ajutorului fără ascultarea beneficiarului în cazul nerespectării de către acesta a dispozițiilor aplicabile prezentării unei cereri de ajutor pentru agromediu]

3

2013/C 108/05

Cauza C-517/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 februarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Elenă [„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale — Articolul 6 alineatul (2) — Degradarea și poluarea Lacului Koroneia — Protecție — Insuficiența măsurilor adoptate — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Articolele 3 și 4 alineatele (1) și (3) — Aglomerarea Langada — Sistem de colectare și de tratare a apelor urbane reziduale — Absență”]

3

2013/C 108/06

Cauza C-433/11: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 8 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský súd v Prešove — Slovacia) — SKP k.s./Kveta Polhošová (Trimitere preliminară — Inexistența unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și normativ din litigiul principal — Întrebări adresate într-un context care exclude un răspuns util — Inexistența unor precizări cu privire la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare — Inadmisibilitate vădită)

4

2013/C 108/07

Cauza C-593/11 P: Ordonanța Curții din 13 decembrie 2012 — Alliance One International Inc./Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegere — Piața italiană a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Imputabilitatea comportamentului ilicit al filialelor în sarcina societăților-mamă ale acestora — Prezumția de nevinovăție — Dreptul la apărare — Obligația de motivare)

4

2013/C 108/08

Cauza C-603/11: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară a Juridiction de Proximité de Chartres — Franța) — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (Concurență — Articolele 101 TFUE și 102 TFUE — Asigurări suplimentare de sănătate — Acorduri între societățile de asigurare și praticienii aleși de acestea — Diferență de tratament — Inadmisibilitate vădită)

5

2013/C 108/09

Cauza C-627/11: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 27 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție — România) — S.C. „AUGUSTUS” S.R.L. Iași/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Trimitere preliminară — Inadmisibilitate vădită)

5

2013/C 108/10

Cauza C-647/11 P: Ordonanța Curții din 29 noiembrie 2012 — Dimos Peramatos/Comisia Europeană (Recurs — Contribuție financiară acordată în favoarea unui proiect în domeniul mediului — „LIFE” — Decizie de recuperare parțială a sumelor plătite — Determinarea obligațiilor beneficiarului — Încredere legitimă — Obligația de motivare — Erori de drept)

6

2013/C 108/11

Cauza C-650/11: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 10 ianuarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākās tiesas Senāts — Letonia) — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests [Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Punere în aplicare a schemelor de sprijin în noile state membre — Plăți directe naționale complementare — Condiții de acordare — Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 — Inaplicabilitate]

6

2013/C 108/12

Cauza C-682/11 P: Ordonanța Curții din 6 decembrie 2012 — GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 — Autentificarea monedelor euro — Procesarea monedelor euro improprii circulației — Articolul 8 alineatul (2) — Posibilitatea statelor membre de a refuza rambursarea monedelor euro improprii circulației — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Persoană vizată în mod direct]

7

2013/C 108/13

Cauza C-21/12 P: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 17 ianuarie 2013 — Abbott Laboratories/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Semnul verbal „RESTORE” — Refuzul înregistrării — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Dreptul de a fi ascultat — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 75 a doua teză — Egalitate de tratament]

7

2013/C 108/14

Cauza C-37/12 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 februarie 2013 — Saupiquet SAS/Comisia Europeană (Recurs — Tariful vamal comun — Contigente tarifare — Închiderea birourilor vamale în zilele de duminică — Încălcarea principiului egalității de tratament — Imputabilitate)

8

2013/C 108/15

Cauza C-42/12 P: Ordonanța Curții din 29 noiembrie 2012 — Václav Hrbek/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Blacks Outdoor Retail Ltd, fostă The Outdoor Group Ltd [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Marcă figurativă — Opoziție a titularului unei mărci anterioare — Recurs vădit inadmisibil și vădit nefondat]

8

2013/C 108/16

Cauza C-117/12: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Burgos — Spania) — Retoucherie de Manuela S. L./Retoucherie de Burgos S. C. [Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Concurență — Acorduri între întreprinderi — Articolul 81 CE — Exceptare pe categorii de acorduri verticale — Regulamentul (CE) nr. 2790/1999 — Articolul 5 litera (b) — Obligație de neconcurență impusă cumpărătorului la încetarea unui contract de franciză — Spațiile și terenurile de pe care a operat cumpărătorul în cursul perioadei contractuale]

8

2013/C 108/17

Cauza C-118/12 P: Ordonanța Curții din 24 ianuarie 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Comisia Europeană, Enviro Tech International Inc. (Recurs — Directivele 67/548/CEE și 2004/73/CE — Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase — Clasificarea bromurii de n-propil)

9

2013/C 108/18

Cauza C-145/12 P: Ordonanța Curții din 15 noiembrie 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Comisia Europeană, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (Recurs — Ajutoare de stat — Interesul de a exercita acțiunea — Deschiderea procedurii oficiale de investigare — Nepronunțare asupra fondului)

9

2013/C 108/19

Cauza C-154/12: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 21 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Zahăr — Regulamentul (CE) nr. 318/2006 — Articolul 16 — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Articolul 51 — Impunerea unei taxe pe producție — Validitate — Lipsa temeiului legal — Lipsa unei motivări clare și neechivoce — Încălcarea principiului nediscriminării — Încălcarea principiului proporționalității]

10

2013/C 108/20

Cauza C-173/12 P: Ordonanța Curții din 17 ianuarie 2013 — Verenigde Douaneagenten BV/Comisia Europeană [Recurs — Articolul 220 alineatul (2) din Codul vamal — Recuperare ulterioară a unor taxe la import — Prezentare incorectă a faptelor — Import de zahăr brut din trestie de zahăr]

10

2013/C 108/21

Cauza C-194/12: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social de Benidorm — Spania) — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour SA (Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Directiva 2003/88/CE — Organizarea timpului de lucru — Dreptul la concediu anual plătit — Concediu anual fixat de întreprindere care coincide cu un concediu medical — Dreptul de a beneficia de concediu anual într-o altă perioadă — Indemnizație financiară pentru concediul anual neefectuat)

11

2013/C 108/22

Cauza C-304/12 P: Recurs introdus la 7 iunie 2012 de Petrus Kerstens împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera de recursuri) pronunțată la 23 martie 2012 în cauza T-498/09 P-DEP, Petrus Kerstens/Comisia Europeană

11

2013/C 108/23

Cauza C-312/12: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de tribunal du travail de Huy — Belgia) — Agim Ajdini/État belge [Regulamentul de procedură — Articolul 53 alineatul (2), articolul 93 litera (a) și articolul 99 — Trimitere preliminară — Examinarea conformității unei norme naționale atât cu dreptul Uniunii, cât și cu constituția națională — Reglementare națională care prevede caracterul prioritar al unei proceduri incidente de control al constituționalității — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții]

12

2013/C 108/24

Cauza C-369/12: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 15 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Brașov — România) — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanților Chițea Constantin și alții/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Validitatea unei reglementări naționale prin care sunt impuse reduceri salariale mai multor categorii de funcționari publici — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

12

2013/C 108/25

Cauza C-467/12: Acțiune introdusă la 19 octombrie 2012 — Christophe Gassiat/Ordre des avocats de Paris

13

2013/C 108/26

Cauza C-498/12: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Tivoli — Italia) — Antonella Pedone/N (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Necesitatea unei legături cu dreptul Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

13

2013/C 108/27

Cauza C-499/12: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Tivoli — Italia) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli și alții (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Necesitatea unei legături cu dreptul Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

13

2013/C 108/28

Cauza C-318/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgia) la 28 iunie 2012 — Procedură disciplinară împotriva lui Jean Devillers

14

2013/C 108/29

Cauza C-6/13 P: Recurs introdus la 4 ianuarie 2013 de IDT Biologika GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 25 octombrie 2012 în cauza T-503/10, IDT Biologika GmbH/Comisia Europeană

14

2013/C 108/30

Cauza C-16/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 14 ianuarie 2013 — Jürgen Langenbächer și alții/Condor Flugdienst GmbH

14

2013/C 108/31

Cauza C-25/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona (Spania) la 21 ianuarie 2013 — France Telecom Spania, SA/Diputación de Barcelona

15

2013/C 108/32

Cauza C-29/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 21 ianuarie 2013 — Global Trans Lodzhistik ООD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

15

2013/C 108/33

Cauza C-30/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 21 ianuarie 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

16

2013/C 108/34

Cauza C-47/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 29 ianuarie 2013 — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

16

2013/C 108/35

Cauza C-57/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalia) la 4 februarie 2013 — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

17

2013/C 108/36

Cauza C-65/13: Acțiune introdusă la 7 februarie 2013 — Parlamentul European/Comisia Europeană

17

2013/C 108/37

Cauza C-315/11: Ordonanța președintelui Curții din 17 ianuarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Breda — Țările de Jos) — Adrianus Theodorus Gerardus Martines van de Ven, Michaele Anna Harriet Tiny van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

18

2013/C 108/38

Cauza C-464/11: Ordonanța președintelui Curții (Camera a treia) din 8 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria — Italia) — Paola Galioto/Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona

18

2013/C 108/39

Cauza C-571/11: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 16 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Comercial Cluj — România) — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan, Ioan Dan Câmpan

18

2013/C 108/40

Cauza C-641/11: Ordonanța președintelui Curții din 21 ianuarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Italiană

18

2013/C 108/41

Cauza C-662/11: Ordonanța președintelui Curții din 21 noiembrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Cipru

18

2013/C 108/42

Cauza C-680/11: Ordonanța președintelui Camerei a noua din 14 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal — Regatul Unit) — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions

18

2013/C 108/43

Cauza C-44/12: Ordonanța președintelui Curții din 16 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Session in Scotland — Regatul Unit) — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

18

2013/C 108/44

Cauza C-48/12: Ordonanța președintelui Curții din 8 ianuarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Polonă

18

2013/C 108/45

Cauzele conexate C-51/12 — C-54/12: Ordonanța președintelui Curții din 6 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di Pace di Revere — Italia) — Procura della Repubblica/Xiaomie Zhu și alții (C-51/12), Beregovoi Ion (C-52/12), Sun Hai Feng (C-53/12), Yang Liung Hong (C-54/12)

19

2013/C 108/46

Cauza C-130/12: Ordonanța președintelui Curții din 14 noiembrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

19

2013/C 108/47

Cauza C-305/12: Ordonanța președintelui Curții din 28 ianuarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Slovacă

19

2013/C 108/48

Cauza C-311/12: Ordonanța președintelui Curții din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeitsgericht Nienburg — Germania) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2013/C 108/49

Cauza C-325/12: Ordonanța președintelui Curții din 5 noiembrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

19

2013/C 108/50

Cauza C-332/12: Ordonanța președintelui Curții din 4 ianuarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Polonă

19

2013/C 108/51

Cauza C-364/12: Ordonanța președintelui Curții din 5 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) — Miguel Fradera Torredemer, Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen, Alicia Fradera Torredemer/Corporación Uniland SA

19

2013/C 108/52

Cauza C-395/12: Ordonanța președintelui Curții din 9 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel — Luxemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

19

 

Tribunalul

2013/C 108/53

Cauza T-9/10: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2013 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestare de servicii externe privind punerea la dispoziție de publicații electronice — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului altui ofertant — Criterii de selecție și de atribuire — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere”)

20

2013/C 108/54

Cauzele conexate T-65/10, T-113/10 și T-138/10: Hotărârea Tribunalului din 26 februarie 2013 — Spania/Comisia [„FEDR — Reducerea unei contribuții financiare — Programe operaționale care fac parte din obiectivul nr. 1 (1994-1999), «Andaluzia» și «Comunitatea Valencia» — Program operațional care face parte din obiectivul nr. 2 (1997-1999), «Țara bascilor» — Extrapolare”]

20

2013/C 108/55

Cauza T-241/10: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2013 — Polonia/Comisia [„FEOGA, FEGA și FEADR — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțare — Plăți directe — Sistemul de identificare a parcelelor agricole — Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Eficacitate și fiabilitate insuficiente — Nereguli intenționate — Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004”]

21

2013/C 108/56

Cauza T-367/10: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2013 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia și alții/Comisia („Pescuit — Conservarea resurselor piscicole — Redresarea stocurilor de ton roșu — Măsuri de interzicere a activităților de pescuit ale navelor cu plasă pungă care arborează pavilionul Franței sau al Greciei — Acțiune în anulare — Act normativ care nu presupune măsuri de executare — Afectare directă — Admisibilitate — Rata de utilizare a cotelor per stat și per navă — Capacitatea reală de captură”)

21

2013/C 108/57

Cauza T-444/10: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2013 — Esge/OAPI — De’Longhi Benelux (KMIX) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale KMIX — Marca comunitară verbală anterioară BAMIX — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

21

2013/C 108/58

Cauza T-224/11: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2013 — Caventa/OAPI — Anson’s Herrenhaus (BERG) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare verbale BERG — Marca comunitară verbală anterioară Christian Berg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

22

2013/C 108/59

Cauza T-225/11: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2013 — Caventa/OAPI — Anson’s Herrenhaus (BERG) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative BERG — Marca comunitară verbală anterioară Christian Berg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

22

2013/C 108/60

Cauza T-378/11: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2013 — Langguth Erben/OAPI (MEDINET) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative MEDINET — Mărci națională și internațională figurative anterioare MEDINET — Revendicarea seniorității mărcilor națională și internațională anterioare — Mărci anterioare color și marcă comunitară solicitată care nu desemnează nicio culoare în special — Lipsa de identitate între semne — Articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 — Utilitatea recurgerii la procedura orală — Articolul 77 din Regulamentul nr. 207/2009”]

23

2013/C 108/61

Cauza T-387/11: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2013 — Nitrogénművek Vegyipari/Comisia („Ajutoare de stat — Sector bancar — Credite garantate de Ungaria și acordate de o bancă de dezvoltare — Decizie prin care măsurile de ajutor sunt declarate parțial incompatibile și prin care se dispune recuperarea lor — Criteriul investitorului privat”)

23

2013/C 108/62

Cauza T-427/11: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2013 — Laboratoire Bioderma/OAPI — Cabinet Continental (BIODERMA) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală BIODERMA — Neîncălcarea dreptului la apărare — Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009”]

23

2013/C 108/63

Cauza T-631/11: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2013 — Caventa/OAPI — Anson’s Herrenhaus (B BERG) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative B BERG — Marca comunitară verbală anterioară Christian Berg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2013/C 108/64

Cauzele conexate T-278/00-T-280/00, T-282/00-T-286/00 și T-288/00-T-295/00: Ordonanța Tribunalului din 20 februarie 2013 — Albergo Quattro Fontane și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor la asigurările sociale în favoarea întreprinderilor stabilite în Veneția și în Chioggia — Decizie prin care se declară schema de ajutoare incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune vădit nefondată”)

24

2013/C 108/65

Cauza T-369/00 RENV: Ordonanța Tribunalului din 20 februarie 2013 — Département du Loiret/Comisia („Ajutoare de stat — Preț de vânzare al unui teren — Decizie prin care se dispune recuperarea unui ajutor incompatibil cu piața comună — Acord prin care totalitatea activelor beneficiarului ajutorului au fost restituite autorităților care au acordat ajutorul — Nepronunțare asupra fondului”)

25

2013/C 108/66

Cauza T-85/11 P: Ordonanța Tribunalului din 21 februarie 2013 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Asigurări sociale — Boală gravă — Rambursarea cheltuielilor medicale — Decizie a Comisiei prin care se refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant — Obligația de motivare — Articolul 72 din statut — Criterii stabilite de consiliul medical — Depunere a avizului medicului consultant în cursul procedurii — Competență a șefului biroului lichidatorului — Recurs vădit nefondat”)

25

2013/C 108/67

Cauzele conexate T-15/12 și T-16/12: Ordonanța Tribunalului din 19 februarie 2013 — Provincie Groningen și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Regim de subvenții pentru achiziționarea de zone naturale în scopul protecției mediului — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate”)

26

2013/C 108/68

Cauza T-336/12: Ordonanța Tribunalului din 18 februarie 2013 — Klizli/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei — Eliminare de pe lista persoanelor vizate — Nepronunțare asupra fondului”)

26

2013/C 108/69

Cauza T-418/12: Ordonanța Tribunalului din 19 februarie 2013 — Beninca/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Respingere implicită a cererii de acces — Interesul de a exercita acțiunea — Decizie explicită adoptată după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”]

27

2013/C 108/70

Cauza T-507/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 17 ianuarie 2013 — Slovenia/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Decizie prin care se declară ajutorul incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa de la beneficiar — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

27

2013/C 108/71

Cauza T-576/12: Acțiune introdusă la 31 decembrie 2012 — Łaszkiewicz/OAPI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

27

2013/C 108/72

Cauza T-15/13: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2013 — Group Nivelles/OAPI — Easy Sanitairy Solutions (reprezentarea unei țevi de evacuare pentru duș)

28

2013/C 108/73

Cauza T-18/13: Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2013 — Łaszkiewicz/OAPI — CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)

28

2013/C 108/74

Cauza T-61/13: Acțiune introdusă la 6 februarie 2013 — Melt Water/OAPI (NUEVA)

29

2013/C 108/75

Cauza T-66/13: Acțiune introdusă la 4 februarie 2013 — Langguth Erben/OAPI (Reprezentarea unei sticle)

30

2013/C 108/76

Cauza T-68/13: Acțiune introdusă la 5 februarie 2013 — Novartis/OAPI (CARE TO CARE)

30

2013/C 108/77

Cauza T-76/13: Acțiune introdusă la 11 februarie 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OAPI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)

30

2013/C 108/78

Cauza T-77/13: Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2013 — Laboratoires Polive/OAPI — Arbora & Ausonia (DODIE)

31

2013/C 108/79

Cauza T-78/13: Acțiune introdusă la 7 februarie 2013 — Red Bull/OAPI — Sun Mark (BULLDOG)

31

2013/C 108/80

Cauza T-81/13: Acțiune introdusă la 12 februarie 2013 — FTI Touristik/OAPI (BigXtra)

32

2013/C 108/81

Cauza T-84/13: Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — Samsung SDI și alții/Comisia

32

2013/C 108/82

Cauza T-89/13: Acțiune introdusă la 18 februarie 2013 — Calestep/ECHA

33

2013/C 108/83

Cauza T-91/13: Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — LG Electronics/Comisia

34

2013/C 108/84

Cauza T-92/13: Acțiune introdusă la 15 februarie 2013 — Philips/Comisia

35

2013/C 108/85

Cauza T-95/13: Acțiune introdusă la 13 februarie 2013 — Walcher Meßtechnik/OAPI (HIPERDRIVE)

36

2013/C 108/86

Cauza T-105/13: Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 — Ludwig Schokolade/OAPI — Immergut (TrinkFix)

36

2013/C 108/87

Cauza T-322/10: Ordonanța Tribunalului din 18 februarie 2013 — Clasado/Comisia

37

2013/C 108/88

Cauza T-527/11: Ordonanța Tribunalului din 20 februarie 2013 — Luxembourg Patent Co./OAPI — DETEC (FIREDETEC)

37

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 108/89

Cauza F-149/12: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2012 — ZZ/Comisia

38

2013/C 108/90

Cauza F-4/13: Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2013 — ZZ/Comisia

38

2013/C 108/91

Cauza F-6/13: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2013 — ZZ/Comisia

39

2013/C 108/92

Cauza F-8/13: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2013 — ZZ/Parlamentul European

39

2013/C 108/93

Cauza F-10/13: Acțiune introdusă la 3 februarie 2013 — ZZ/Comisia

39

2013/C 108/94

Cauza F-12/13: Acțiune introdusă la 5 februarie 2013 — ZZ/Parlamentul European

40

2013/C 108/95

Cauza F-14/13: Acțiune introdusă la 11 februarie 2013 — ZZ/Comisia

40

2013/C 108/96

Cauza F-16/13: Acțiune introdusă la 10 februarie 2013 — ZZ/Comisia

40


RO

 

Top