EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:101:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 101, 16 martie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 101

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
16 martie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2016-2017
Ședințele dintre 4 și 7 iulie 2016
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 289, 31.8.2017 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 iulie 2016

2018/C 101/01

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (2015/2321(INI))

2

2018/C 101/02

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (2015/2038(INI))

19

2018/C 101/03

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI))

30

2018/C 101/04

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (2015/2340(INI))

47

 

Miercuri, 6 iulie 2016

2018/C 101/05

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI))

64

2018/C 101/06

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2016/2038(INI))

79

2018/C 101/07

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE (2016/2695(RSP))

111

2018/C 101/08

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la prioritățile strategice ale programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (2016/2773(RSP))

116

2018/C 101/09

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP))

123

 

Joi, 7 iulie 2016

2018/C 101/10

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la situația persoanelor din Africa care suferă de albinism, în special în Malawi (2016/2807(RSP))

126

2018/C 101/11

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la Bahrain (2016/2808(RSP))

130

2018/C 101/12

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la Myanmar, în special la situația populației Rohingya (2016/2809(RSP))

134

2018/C 101/13

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD (2015/2258(INI))

138

2018/C 101/14

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

163

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

 

Joi, 7 iulie 2016

2018/C 101/15

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului din 7 iulie 2016 privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2016/2020(INI))

166


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 5 iulie 2016

2018/C 101/16

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

176

2018/C 101/17

P8_TA(2016)0296
Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))
P8_TC1-COD(2014)0268
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE

177

 

Miercuri, 6 iulie 2016

2018/C 101/18

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

178

2018/C 101/19

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

179

2018/C 101/20

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

181

2018/C 101/21

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

182

2018/C 101/22

P8_TA(2016)0305
Paza europeană de frontieră și de coastă ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
P8_TC1-COD(2015)0310
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului

222

2018/C 101/23

P8_TA(2016)0306
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))
P8_TC1-COD(2015)0313
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

223

2018/C 101/24

P8_TA(2016)0307
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))
P8_TC1-COD(2015)0308
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului

224

2018/C 101/25

P8_TA(2016)0308
Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
P8_TC1-COD(2016)0064
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

225


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top