EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:443:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 443, 22 decembrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 443

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
22 decembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2014-2015
Ședințele dintre 14 și 17 aprilie 2014
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 132, 23.4.2015 .
Textul adoptat din 16 aprilie 2014 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2012 a fost publicat în JO L 266, 5.9.2014 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 15 aprilie 2014

2017/C 443/01

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la protecția consumatorilor – protecția consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (2013/2153(INI))

2

2017/C 443/02

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (COM(2013)0740 – 2013/0361(APP))

7

2017/C 443/03

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (2014/2005(INI))

11

2017/C 443/04

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (2013/2176(INI))

18

2017/C 443/05

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la noile tehnologii și resursele educaționale deschise (2013/2182(INI))

31

 

Miercuri, 16 aprilie 2014

2017/C 443/06

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la o propunere de regulament al Parlamentului European privind modalităţile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European şi de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei (2009/2212(INL))

39

2017/C 443/07

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale (2013/2185(INI))

40

2017/C 443/08

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului (UE, Euratom) de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

46

2017/C 443/09

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (2014/2020(INI))

47

 

Joi, 17 aprilie 2014

2017/C 443/10

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia (2014/2021(INI))

49

2017/C 443/11

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la Politica externă a UE într-o lume a diferențelor culturale și religioase (2014/2690(RSP))

53

2017/C 443/12

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și, în special, destabilizarea Ucrainei de est (2014/2699(RSP))

58

2017/C 443/13

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam (2013/2989(RSP))

64

2017/C 443/14

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la procesul de consultare TOP 10 și la reducerea sarcinii normative a UE impusă IMM-urilor (2013/2711(RSP))

70

2017/C 443/15

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la Pakistan: cazuri de persecuție recente (2014/2694(RSP))

75

2017/C 443/16

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la Siria: situația din anumite comunități vulnerabile (2014/2695(RSP))

79

2017/C 443/17

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la situația din Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreeană) (2014/2696(RSP))

83


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 15 aprilie 2014

2017/C 443/18

Decizia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 privind privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))

86

2017/C 443/19

Decizia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 privind votul în cadrul procedurilor privind imunitatea unui deputat (interpretarea articolului 166, a articolului 167 alineatul (1) și a articolului 195 alineatul (3) din Regulamentul de procedură) (2014/2028(REG))

88

 

Miercuri, 16 aprilie 2014

2017/C 443/20

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare (2013/2083(REG))

89

2017/C 443/21

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind acordurile internaționale (2013/2259(REG))

98

2017/C 443/22

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru a permite folosirea semnăturii electronice (2014/2011(REG))

100


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 15 aprilie 2014

2017/C 443/23

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

101

2017/C 443/24

P7_TA(2014)0341
Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TC1-COD(2013)0253
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

102

2017/C 443/25

P7_TA(2014)0343
Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TC1-COD(2013)0302
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE

105

2017/C 443/26

P7_TA(2014)0344
Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TC1-COD(2013)0410
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

121

2017/C 443/27

P7_TA(2014)0345
Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TC1-COD(2010)0095
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Text codificat)
 ( 1 )

136

2017/C 443/28

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))

151

2017/C 443/29

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))

152

2017/C 443/30

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentată de Italia) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))

178

2017/C 443/31

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana prezentată de Spania) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))

182

2017/C 443/32

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))

186

2017/C 443/33

P7_TA(2014)0352
Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TC1-COD(2013)0012
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

187

2017/C 443/34

P7_TA(2014)0353
Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TC1-COD(2013)0105
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional
 ( 1 )

188

2017/C 443/35

P7_TA(2014)0354
Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TC1-COD(2012)0150
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

202

2017/C 443/36

P7_TA(2014)0355
Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TC1-COD(2012)0168
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

203

2017/C 443/37

P7_TA(2014)0356
Conturile de plăţi ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TC1-COD(2013)0139
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază

204

2017/C 443/38

P7_TA(2014)0357
Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TC1-COD(2012)0169
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații-cheie referitoare la produsele de investiții cu amănuntul împachetate și bazate pe asigurări (PRIIP)

205

2017/C 443/39

P7_TA(2014)0358
Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului; (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TC1-COD(2011)0901B
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului [Amendamentul nr. 1]

206

2017/C 443/40

P7_TA(2014)0359
Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TC1-COD(2013)0166
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE

209

2017/C 443/41

P7_TA(2014)0360
Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TC1-COD(2013)0080
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză

210

2017/C 443/42

P7_TA(2014)0361
Transportul pe căile navigabile interioare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TC1-COD(2013)0303
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

211

2017/C 443/43

P7_TA(2014)0362
Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TC1-COD(2013)0398
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008

212

2017/C 443/44

P7_TA(2014)0363
Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TC1-COD(2013)0233
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre

213

2017/C 443/45

P7_TA(2014)0364
Întreprinderile mici și mijlocii care desfăşoară activităţi de cercetare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TC1-COD(2013)0232
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare

214

2017/C 443/46

P7_TA(2014)0365
Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TC1-COD(2013)0242
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei (EMPIR) derulat în comun de mai multe state membre

215

2017/C 443/47

P7_TA(2014)0366
Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind studiile clinice intervenționale ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TC1-COD(2013)0243
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un al doilea Program de parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind studiile clinice intervenționale (EDCTP2), derulat în comun de mai multe state membre

216

2017/C 443/48

P7_TA(2014)0367
Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TC1-COD(2011)0204
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială

217

2017/C 443/49

P7_TA(2014)0368
Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TC1-COD(2013)0110
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari

218

2017/C 443/50

P7_TA(2014)0369
Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TC1-COD(2010)0209
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii

219

2017/C 443/51

P7_TA(2014)0370
Întreprinderea comună „Clean Sky 2” *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună Clean Sky 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0244
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului privind întreprinderea comună Clean Sky 2

222

2017/C 443/52

P7_TA(2014)0371
Intreprinderea comună pentru bioindustrii *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0241
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii

223

2017/C 443/53

P7_TA(2014)0372
Întreprinderea comună SESAR *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0237
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024

224

2017/C 443/54

P7_TA(2014)0373
Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0240
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2

225

2017/C 443/55

P7_TA(2014)0374
Întreprinderea comună ECSEL *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0234
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL

226

2017/C 443/56

P7_TA(2014)0375
Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0245
Poziția Parlamentului European adoptată la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Consiliului privind întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”

227

2017/C 443/57

Decizia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la modificarea Acordului interinstituțional privind registrul de transparență (2014/2010(ACI))

228

2017/C 443/58

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

249

2017/C 443/59

P7_TA(2014)0380
Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
P7_TC1-COD(2013)0140
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, …./2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [AM 1]
 ( 1 )

250

2017/C 443/60

P7_TA(2014)0381
Sănătatea animalelor ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
P7_TC1-COD(2013)0136
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea prevenirea și controlul bolilor animalelor care pot fi transmise între animale sau oamenilor [AM 1]

393

2017/C 443/61

P7_TA(2014)0382
Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))
P7_TC1-COD(2013)0141
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

611

2017/C 443/62

P7_TA(2014)0383
Siguranţa produselor de consum ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))
P7_TC1-COD(2013)0049
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului
 ( 1 )

722

2017/C 443/63

P7_TA(2014)0384
Supravegherea pe piață a produselor ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))
P7_TC1-COD(2013)0048
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, Regulamentului (CE) nr. 765/2008 şi Regulamentului (UE) nr. 305/2011 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 ( 1 )

746

2017/C 443/64

P7_TA(2014)0385
Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))
P7_TC1-COD(2011)0296
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

781

2017/C 443/65

P7_TA(2014)0386
Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))
P7_TC1-COD(2011)0298
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare)

782

2017/C 443/66

P7_TA(2014)0387
Statisticile din comerț ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))
P7_TC1-COD(2013)0278
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice

784

2017/C 443/67

P7_TA(2014)0388
Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))
P7_TC1-COD(2012)0029
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

785

2017/C 443/68

P7_TA(2014)0389
Echipamentele maritime ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))
P7_TC1-COD(2012)0358
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului

786

2017/C 443/69

P7_TA(2014)0390
Echipamentele sub presiune ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))
P7_TC1-COD(2013)0221
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)

787

2017/C 443/70

P7_TA(2014)0391
Hotărârile în materie civilă și comercială ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))
P7_TC1-COD(2013)0268
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 în ceea ce privește normele aplicabile cu privire la Curtea unică în materie de brevete și Curtea de Justiție din Benelux

790

2017/C 443/71

P7_TA(2014)0392
Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))
P7_TC1-COD(2013)0084
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

791

2017/C 443/72

P7_TA(2014)0393
Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))
P7_TC1-COD(2013)0092
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave și ▌de instalațiile petroliere și gaziere

792

 

Miercuri, 16 aprilie 2014

2017/C 443/73

P7_TA(2014)0397
Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TC1-COD(2012)0196
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare)

794

2017/C 443/74

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

903

2017/C 443/75

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

904

2017/C 443/76

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))

905

2017/C 443/77

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

906

2017/C 443/78

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

907

2017/C 443/79

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))

908

2017/C 443/80

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))

909

2017/C 443/81

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

910

2017/C 443/82

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

911

2017/C 443/83

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

912

2017/C 443/84

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))

913

2017/C 443/85

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE (05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD))

915

2017/C 443/86

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

917

2017/C 443/87

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

918

2017/C 443/88

P7_TA(2014)0415
Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))
P7_TC1-COD(2012)0061
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)

919

2017/C 443/89

P7_TA(2014)0416
Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (reformare) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))
P7_TC1-COD(2013)0162
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (Reformare)

921

2017/C 443/90

P7_TA(2014)0417
Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
P7_TC1-COD(2013)0371
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri
 ( 1 )

923

2017/C 443/91

P7_TA(2014)0418
Supravegherea frontierelor maritime externe ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))
P7_TC1-COD(2013)0106
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

931

2017/C 443/92

P7_TA(2014)0419
Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))
P7_TC1-COD(2012)0163
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat, stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte

932

2017/C 443/93

P7_TA(2014)0420
Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
P7_TC1-COD(2013)0103
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

934

2017/C 443/94

P7_TA(2014)0421
Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))
P7_TC1-COD(2012)0237
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

952

2017/C 443/95

P7_TA(2014)0422
Finanțarea partidelor politice europene ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
P7_TC1-COD(2012)0336
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene

953

2017/C 443/96

P7_TA(2014)0423
Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
P7_TC1-COD(2013)0313
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

954

2017/C 443/97

P7_TA(2014)0424
Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))
P7_TC1-COD(2013)0224
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon gaze cu efect de seră generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [AM 1]
 ( 1 )

956

2017/C 443/98

P7_TA(2014)0425
Speciile alogene invazive ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))
P7_TC1-COD(2013)0307
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

980

2017/C 443/99

P7_TA(2014)0426
Punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))
P7_TC1-COD(2013)0377
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

981

2017/C 443/100

P7_TA(2014)0427
Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
P7_TC1-COD(2012)0193
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

982

2017/C 443/101

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

994

2017/C 443/102

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

999

2017/C 443/103

P7_TA(2014)0435
Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))
P7_TC1-COD(2013)0202
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

1001

2017/C 443/104

P7_TA(2014)0436
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))
P7_TC1-COD(2013)0248
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

1003

2017/C 443/105

P7_TA(2014)0437
Majorarea de capital a Fondului European de Investiții ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiții (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))
P7_TC1-COD(2014)0034
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiții

1004

2017/C 443/106

P7_TA(2014)0438
Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman (COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))
P7_TC1-COD(2013)0222
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman

1006

2017/C 443/107

P7_TA(2014)0439
Acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru Republica Tunisia ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))
P7_TC1-COD(2013)0416
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Tunisia

1007

2017/C 443/108

P7_TA(2014)0440
Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD))
P7_TC1-COD(2013)0133
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

1008

2017/C 443/109

P7_TA(2014)0441
Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
P7_TC1-COD(2013)0023
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului

1009

2017/C 443/110

P7_TA(2014)0442
Mierea ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))
P7_TC1-COD(2012)0260
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea

1010

2017/C 443/111

P7_TA(2014)0443
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))
P7_TC1-COD(2011)0380
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

1011

2017/C 443/112

P7_TA(2014)0444
Colegiul European de Poliție ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))
P7_TC1-COD(2013)0812
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

1013

 

Joi, 17 aprilie 2014

2017/C 443/113

Rezoluţia legislativă Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))

1014

2017/C 443/114

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (18141/2013 – C7-0107/2014 – 2013/0427(NLE))

1015

2017/C 443/115

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (18116/2013 – C7-0091/2014 – 2013/0423(NLE))

1016

2017/C 443/116

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)) ( 1 )

1017

2017/C 443/117

P7_TA(2014)0449
Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))
P7_TC1-COD(2013)0074
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim

1041

2017/C 443/118

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015 (2014/2003(BUD))

1042

2017/C 443/119

P7_TA(2014)0451
Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))
P7_TC1-COD(2013)0185
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubiri în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene

1047

2017/C 443/120

P7_TA(2014)0452
Transferurile de deșeuri ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))
P7_TC1-COD(2013)0239
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri

1048

2017/C 443/121

P7_TA(2014)0453
Noile substanțe psihoactive ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind noile substanțe psihoactive (COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))
P7_TC1-COD(2013)0305
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind noile substanțe psihoactive
 ( 1 )

1050

2017/C 443/122

P7_TA(2014)0454
Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog” (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))
P7_TC1-COD(2013)0304
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”

1067


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 

Top