EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:045:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 45, 5 februarie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 45

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
5 februarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2013-2014
Ședințele dintre 15 și 18 aprilie 2013
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 242 E, 23.8.2013 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 16 aprilie 2013

2016/C 45/01

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la transpunerea și aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (2010/2043(INI))

2

2016/C 45/02

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului (2012/2224(INI))

5

2016/C 45/03

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la comerț și investiții, motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare (2012/2225(INI))

15

 

Miercuri, 17 aprilie 2013

2016/C 45/04

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))

24

2016/C 45/05

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la Raportul anual pe 2011 al Băncii Centrale Europene (2012/2304(INI))

29

 

Joi, 18 aprilie 2013

2016/C 45/06

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului (2012/2136(INI))

36

2016/C 45/07

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la raportul cuprinzător de monitorizare pe 2012 privind Croația (2012/2871(RSP))

44

2016/C 45/08

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la raportul din 2012 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (2012/2870(RSP))

48

2016/C 45/09

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la raportul pe 2012 privind progresele realizate de Muntenegru (2012/2860(RSP))

57

2016/C 45/10

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la raportul pe 2012 privind progresele realizate de Serbia (2012/2868(RSP))

62

2016/C 45/11

Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la procesul de integrare a Kosovo (2012/2867(RSP))

73

2016/C 45/12

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) (2013/2582(RSP))

80

2016/C 45/13

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la Vietnam, în special la libertatea de exprimare (2013/2599(RSP))

82

2016/C 45/14

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la situația drepturilor omului din Kazahstan (2013/2600(RSP))

85

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

 

Joi, 18 aprilie 2013

2016/C 45/15

Recomandarea Parlamentului European din 18 aprilie 2013 adresată Consiliului privind principiul responsabilității de a proteja al Organizației Națiunilor Unite (2012/2143(INI))

89


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 16 aprilie 2013

2016/C 45/16

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 privind cererea de ridicare a imunității lui Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM))

97

2016/C 45/17

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 privind cererea de ridicare a imunității lui Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM))

98

2016/C 45/18

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 privind cererea de ridicare a imunității lui Ewald Stadler (2012/2239(IMM))

99

2016/C 45/19

Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 privind egalitatea de voturi în cadrul unui vot privind o intervenţie în cadrul unei proceduri judiciare (interpretarea articolului 159 alineatul 3 din Regulamentul de procedură)

100


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 16 aprilie 2013

2016/C 45/20

P7_TA(2013)0103
Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) (COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))
P7_TC1-COD(2010)0275
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004

102

2016/C 45/21

P7_TA(2013)0104
Capturile accidentale de cetacee ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))
P7_TC1-COD(2012)0216
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

103

2016/C 45/22

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius în domeniul pescuitului și a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acord (13501/2012 – C7–0007/2013 – 2012/0215(NLE))

106

2016/C 45/23

Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (COM(2013)0090 – C7-0046/2013 – 2013/2032(BUD))

106

2016/C 45/24

Rezoluția Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/016 IT/Agile introdusă de Italia) (COM(2013)0120 – C7-0060/2013 – 2013/2049(BUD))

110

2016/C 45/25

Rezoluția Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/010 AT/Austria Tabak din Austria) (COM(2013)0119 – C7-0059/2013 – 2013/2048(BUD))

113

2016/C 45/26

P7_TA(2013)0112
Acordurile de parteneriat economic dintre UE și țările ACP: excluderea anumitor țări de la preferințele comerciale ***II
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD))
P7_TC2-COD(2011)0260
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

116

2016/C 45/27

P7_TA(2013)0113
Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))
P7_TC1-COD(2012)0328
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

116

2016/C 45/28

P7_TA(2013)0114
Instituțiile de credit și supravegherea prudențială ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))
P7_TC1-COD(2011)0203
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE

118

2016/C 45/29

P7_TA(2013)0115
Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))
P7_TC1-COD(2011)0202
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

119

2016/C 45/30

P7_TA(2013)0116
Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului (COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))
P7_TC1-COD(2011)0397
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului Puropean şi al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului
 ( 1 )

120

2016/C 45/31

P7_TA(2013)0117
Măsuri tehnice și de control în Skagerrak ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))
P7_TC1-COD(2012)0232
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului

154

 

Miercuri, 17 aprilie 2013

2016/C 45/32

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a anexelor II și III la Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (COM(2013)0035 – C7-0045/2013 – 2013/0019(NLE))

169

2016/C 45/33

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2014 (2013/2018(BUD))

169

2016/C 45/34

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice (COM(2012)0206 – C7-0127/2012 – 2012/0102(CNS))

173

 

Joi, 18 aprilie 2013

2016/C 45/35

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (12282/2012 – C7-0200/2012 – 2012/0138(NLE))

180

2016/C 45/36

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor (12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

180

2016/C 45/37

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 18 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

181

2016/C 45/38

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 18 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

188


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top