EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:056E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 56, 26 februarie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2013.056.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 56E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
26 februarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2011-2012
Ședințele dintre 27 și 29 septembrie 2011
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 22 E, 27.1.2012.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 27 septembrie 2011

2013/C 056E/01

Finanțarea cercetării și inovării în UERezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la Cartea verde: De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE (2011/2107(INI))

1

2013/C 056E/02

Sistemul școlilor europeneRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la sistemul școlilor europene (2011/2036(INI))

14

2013/C 056E/03

Absorbția fondurilor structurale și de coeziune: învățăminte desprinse pentru viitoarea politică de coeziune a UERezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la absorbția fondurilor structurale și de coeziune: învățăminte desprinse pentru viitoarea politică de coeziune a UE (2010/2305(INI))

22

2013/C 056E/04

Răspunsul european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitareRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitare (2011/2023 INI))

31

2013/C 056E/05

Turismul europeanRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european (2010/2206(INI))

41

2013/C 056E/06

Siguranța rutieră în EuropaRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la siguranța rutieră în Europa 2011-2020 (2010/2235(INI))

54

2013/C 056E/07

Infrastructura în materie de baraje din țările în curs de dezvoltareRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la finanțarea consolidării infrastructurii în materie de baraje în țările în curs de dezvoltare (2010/2270(INI))

67

2013/C 056E/08

Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentarăRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la un cadru de politică al UE în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară (2010/2100(INI))

75

2013/C 056E/09

Declarațiile unilaterale consemnate în procesele-verbale ale reuniunilor ConsiliuluiRezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la declarațiile unilaterale consemnate în procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului (2011/2090(INI))

86

2013/C 056E/10

O nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu strategia EUROPA 2020Rezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia EUROPA 2020 (2010/2152(INI))

87

2013/C 056E/11

Instituirea programelor „Erasmus” și „Leonardo da Vinci” euro-mediteraneeneDeclarația Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la instituirea programelor „Erasmus” și „Leonardo da Vinci” euro-mediteraneene

99

 

Miercuri, 28 septembrie 2011

2013/C 056E/12

Orientarea sexuală și identitatea de gen în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile OmuluiRezoluția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen la Organizația Națiunilor Unite

100

 

Joi, 29 septembrie 2011

2013/C 056E/13

Situația din PalestinaRezoluția Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la situația din Palestina

104

2013/C 056E/14

Summitul Pământului Rio+20Rezoluția Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la elaborarea unei poziții comune a UE înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (Rio+20)

106

2013/C 056E/15

Viitorul Fondului european de ajustare la globalizareRezoluția Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la viitorul Fondului european de ajustare la globalizare

119

2013/C 056E/16

Instituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitarDeclarația Parlamentului European din 29 septembrie 2011 privind instituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar

122

2013/C 056E/17

Invalizii civili de războiDeclarația Parlamentului European din 29 septembrie 2011 privind invalizii civili de război

123


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 27 septembrie 2011

2013/C 056E/18

Schimburile comerciale cu produse agricole și produse pescărești dintre UE și Palestina ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui de schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole transformate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

124

2013/C 056E/19

Acordul UE-Mexic privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

125

2013/C 056E/20

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre UE și Capul Verde ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui nou Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

125

2013/C 056E/21

Memorandumul de cooperare dintre UE și SUA în materie de cercetare și dezvoltare în sfera aviației civile ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))

126

2013/C 056E/22

Extinderea domeniului de aplicare al regulamentului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (17787/2010 – C7-0025/2011– 2010/0206(APP))

127

2013/C 056E/23

Transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

127

P7_TC1-COD(2010)0204
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro

128

2013/C 056E/24

Controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

128

P7_TC1-COD(2008)0249
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

129

ANEXĂ

129

 

Miercuri, 28 septembrie 2011

2013/C 056E/25

Proiect de buget rectificativ nr. 4/2011: resursele proprii și fluxurile de migrație și de refugiațiRezoluția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia (13990/2011 – C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD))

130

2013/C 056E/26

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery/DanemarcaRezoluția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery introdusă de Danemarca) (COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

131

ANEXĂ

133

2013/C 056E/27

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/003 DE/Arnsberg și Düsseldorf - Industria automobilistică/GermaniaRezoluția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/003 DE/ Arnsberg și Düsseldorf automotive din Germania) (COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

133

ANEXĂ

135

2013/C 056E/28

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2010/026 PT/Rohde/ PortugaliaRezoluția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/026 PT/Rohde introdusă de Portugalia) (COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

135

ANEXĂ

137

2013/C 056E/29

Modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (acordul UE-Argentina) ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și a articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))

137

2013/C 056E/30

Modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (Acordul UE-Australia) ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Australia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și a articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))

138

2013/C 056E/31

Modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (Acordul UE-Noua Zeelandă) ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (06536/2011 – C7-0106/2011 – 2011/0029(NLE))

139

2013/C 056E/32

Supravegherea pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

139

P7_TC1-COD(2010)0280
Poziția Parlamentului European adoptată la 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice

140

2013/C 056E/33

Supravegherea bugetară în zona euro ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0278
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro

141

ANEXĂ

141

2013/C 056E/34

Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

142

P7_TC1-COD(2010)0279
Poziția Parlamentului European în primă lectură din 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro

142

2013/C 056E/35

Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

143

P7_TC1-COD(2010)0281
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

143

ANEXĂ

144

2013/C 056E/36

Aplicarea procedurii de deficit excesiv *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

144

P7_TC1-CNS(2010)0276
Poziția Parlamentului European adoptată la 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv

145

2013/C 056E/37

Cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

156

ANEXĂ

157

 

Joi, 29 septembrie 2011

2013/C 056E/38

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

158

P7_TC1-COD(2011)0147
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

158


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top