EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:285E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 285, 21 octombrie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CE2010.285.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 285E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
21 octombrie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2009-2010
Ședințele dintre 24 și 26 noiembrie 2009
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 95 E, 15.4.2010.
Textele adoptate la data de 25 noiembrie 2009 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2007 au fost publicate în JO L 19, 23.1.2010.
TEXTE ADOPTATE

 

Miercuri, 25 noiembrie 2009

2010/C 285E/01

Strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind schimbările climaticeRezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)

1

2010/C 285E/02

Programul multianual 2010-2014 privind Spațiul de libertate, securitate și justiție (Programul de la Stockholm)Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor - Programul de la Stockholm

12

2010/C 285E/03

Parteneriatul economic și comercial euro-mediteraneeanRezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la parteneriatul economic și comercial euro-mediteranean înainte de cea de-a opta Conferință Ministerială Euromed în domeniul comerțului - Bruxelles - 9 decembrie 2009

35

2010/C 285E/04

Despăgubirea pasagerilor în cazul falimentului unei companii aerieneRezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la despăgubirile pentru pasageri în cazul falimentului unei companii aeriene

42

2010/C 285E/05

Indicarea originiiRezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la indicarea originii

44

 

Joi, 26 noiembrie 2009

2010/C 285E/06

Strategia extinderii 2009 privind țările din Balcanii Occidentali, Islanda și TurciaRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la documentul de strategie privind extinderea, prezentat de Comisie în 2009, cu privire la țările din regiunea Balcanilor de Vest, Islanda și Turcia

47

2010/C 285E/07

Eliminarea violenței împotriva femeilorRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenței împotriva femeilor

53

2010/C 285E/08

O soluție politică pentru pirateria din largul coastelor SomalieiRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la o soluție politică pentru pirateria din largul coastelor Somaliei

59

2010/C 285E/09

Mediile fără fum de tutunRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 privind mediile fără fum de tutun

63

2010/C 285E/10

Convențiile clasificate de către OIM drept actualizateRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la convențiile clasificate de către OIM drept actualizate

67

2010/C 285E/11

Summit-ul FAO și securitatea alimentarăRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la summit-ul FAO și securitatea alimentară

69

2010/C 285E/12

NicaraguaRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la Nicaragua

74

2010/C 285E/13

Laos și VietnamRezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la situația din Laos și Vietnam

76

2010/C 285E/14

China: drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu moarteaRezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la China: drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu moartea

80


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 24 noiembrie 2009

2010/C 285E/15

Apărarea imunității și privilegiilor lui Tobias PflügerDecizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Tobias Pflüger (2009/2055(IMM))

84

 

Miercuri, 25 noiembrie 2009

2010/C 285E/16

Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la LisabonaDecizia Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona (2009/2062(REG))

86


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 24 noiembrie 2009

2010/C 285E/17

Rețele și servicii de comunicații electronice ***IIIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))

111

2010/C 285E/18

Statisticile referitoare la pesticide ***IIIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 2006/0258(COD))

112

2010/C 285E/19

Ajutorul financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene (versiune codificată) (COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD))

113

2010/C 285E/20

Acordare de asistență macrofinanciară Georgiei *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Georgiei (COM(2009)0523 – C7-0269/2009 – 2009/0147(CNS))

114

2010/C 285E/21

Asistență macrofinanciară acordată Armeniei *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Armeniei (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS))

115

2010/C 285E/22

Acordare de asistență macrofinanciară Serbiei *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Serbiei (COM(2009)0513 – C7-0270/2009 – 2009/0145(CNS))

116

2010/C 285E/23

Acordare de asistență macrofinanciară Bosniei și Herțegovinei *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Bosniei și Herțegovinei (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

117

2010/C 285E/24

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

118

2010/C 285E/25

Modificarea Anexelor II și III la Convenția OSPAR *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a modificărilor la anexa II și la anexa III la Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de nord-est (Convenția OSPAR) cu privire la captarea și stocarea dioxidului de carbon în formațiunile geologice (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

121

2010/C 285E/26

Acord CE/Danemarca privind comunicarea și notificarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/326/CE pentru a introduce o procedură de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind comunicarea și notificarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS))

123

2010/C 285E/27

Acordul dintre CE și Danemarca privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/325/CE pentru a introduce o procedură de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (COM(2009)0101 – C6-0109/2009 – 2009/0034(CNS))

124

2010/C 285E/28

Plan de redresare pentru halibutul negru *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unui plan de redresare pentru halibutul negru în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (COM(2009)0127 – C7-0006/2009 – 2009/0041(CNS))

125

2010/C 285E/29

Acordul de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))

126

2010/C 285E/30

Protocolul privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere (COM(2009)0081 – C6-0101/2009 – 2009/0023(CNS))

127

2010/C 285E/31

Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a cincea ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a cincea (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

128

2010/C 285E/32

Utilizarea tehnologiei informațiilor în domeniul vamal *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la inițiativa Republicii Franceze în vederea adoptării DecizieiConsiliului referitoare la utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

129

 

Miercuri, 25 noiembrie 2009

2010/C 285E/33

Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***IIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

150

ANEXĂ

151

2010/C 285E/34

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Belgia - industria textilă, Irlanda - DellRezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

151

ANEXĂ

154

 

Joi, 26 noiembrie 2009

2010/C 285E/35

Anul european al voluntariatului (2011) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

156

2010/C 285E/36

Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina *Comisia pentru industrie, cercetare și energie Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina (COM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))

170

2010/C 285E/37

Termeni de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (PICEE)" și "Memorandumul privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (PICEE)” și a „Memorandumului privind găzduirea de către Agenia Internaională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internaional pentru cooperare în domeniul eficienei energetice” (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))

171


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top