EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0115

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU COVID-19: restricția temporară a călătoriilor neesențiale către UE

COM/2020/115 final

Bruxelles, 16.3.2020

COM(2020) 115 final

COMUNICARE A COMISIEI

COVID-19: restricția temporară a călătoriilor neesențiale către UE


Criza provocată de coronavirus este în prezent o pandemie, care s-a răspândit în întreaga lume – s-au înregistrat cazuri pe cinci continente. Globalizarea și circulația internațională a persoanelor creează condiții care facilitează răspândirea virusului dincolo de frontiere. O criză de sănătate publică a dus, ca urmare a deplasărilor, la un număr mare de cazuri importate în mai multe țări, care au declanșat progresiv focare locale prin transmiterea treptată, dar la scară largă, în rândul populației. Cu cât mai devreme se pierde legătura dintre lanțul de transmitere și deplasări, cu atât se intensifică transmiterea la nivel local, ceea ce exercită o mare presiune asupra sistemelor de sănătate.

În acest moment, Uniunea Europeană este considerată epicentrul pandemiei de COVID-19. În ultimele săptămâni, statele membre au luat o serie de măsuri drastice pentru a limita răspândirea virusului. Cu toate acestea, cazurile de COVID-19 au crescut exponențial într-un interval scurt de timp, punând o presiune semnificativă asupra sistemelor de sănătate ale statelor membre, presiune care crește, la rândul său, exponențial în fiecare zi.

În general, restricțiile de călătorie nu sunt considerate de Organizația Mondială a Sănătății drept modul cel mai eficient de combatere a unei pandemii, însă, din cauza răspândirii rapide a COVID-19, UE și statele membre trebuie să ia măsuri urgente, imediate și concertate, nu numai pentru a proteja sănătatea publică la nivelul populației, ci și pentru a preveni răspândirea virusului din UE în alte țări, după cum s-a observat în ultimele săptămâni.

Restricțiile de călătorie ar trebui să se axeze pe reducerea drastică a fluxurilor de persoane care intră pe teritoriul UE la frontierele externe ale Uniunii, încetinind astfel și transmiterea către alte țări la întoarcerea călătorilor, precum și pe descurajarea deplasărilor efectuate de resortisanții UE și de celelalte persoane cu reședința în zona UE+ 1 .

Prin prezenta comunicare, Comisia recomandă Consiliului European să acționeze în vederea adoptării rapide, de către șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale spațiului Schengen împreună cu omologii lor din statele asociate spațiului Schengen, a unei decizii coordonate de aplicare a unei restricții temporare a călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+.

****

Frontierele externe ale UE trebuie să constituie un perimetru de securitate pentru toate statele Schengen. Acest lucru ține de interesul comun și de responsabilitatea comună. În situația actuală, în condițiile în care coronavirusul este larg răspândit în întreaga UE, regimul frontierelor externe oferă posibilitatea unei acțiuni concertate între statele membre prin care să se limiteze răspândirea virusului la nivel mondial.

Orice acțiune la frontierele externe trebuie să se aplice tuturor părților frontierelor externe ale UE. O restricție temporară de călătorie poate fi eficace doar dacă este decisă și pusă în aplicare de către statele Schengen pentru toate frontierele externe, în mod simultan și uniform. Restricțiile de călătorie impuse în mod necoordonat de către un stat membru cu privire la părțile sale de frontiere externe riscă să fie ineficiente. Orice decizie unilaterală a unui stat Schengen de a aplica o restricție temporară de călătorie pentru partea frontierelor externe care îi revine ar putea fi subminată cu ușurință de către persoane care vor intra în spațiul Schengen printr-o altă parte a frontierelor externe. Acesta este motivul pentru care o decizie coordonată necesită participarea tuturor.

O astfel de măsură ar permite, de asemenea, eliminarea măsurilor de control la frontierele interne, pe care mai multe state membre le-au reintrodus recent încercând să limiteze răspândirea virusului. Aceste măsuri riscă să aibă un impact grav asupra funcționării pieței unice, întrucât UE și spațiul Schengen se caracterizează printr-un grad ridicat de integrare, milioane de persoane traversând frontierele interne în fiecare zi.

Domeniul de aplicare

Restricția temporară de călătorie ar trebui să se aplice tuturor călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+.

Pentru ca o astfel de restricție temporară de călătorie să aibă efectul dorit în ceea ce privește limitarea răspândirii virusului, excepțiile trebuie limitate la călătoriile în scopuri esențiale 2 .

Restricția temporară de călătorie trebuie să includă o exceptare pentru resortisanții tuturor statelor membre ale UE și ai statelor asociate spațiului Schengen 3 care se întorc acasă. Această exceptare trebuie să se aplice:

   tuturor resortisanților UE 4 și resortisanților statelor asociate spațiului Schengen, precum și membrilor familiilor acestora;

   resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în temeiul Directivei privind rezidența pe termen lung 5 și persoanelor care au drept de ședere în temeiul altor directive ale UE sau al legislației naționale ori care dețin vize naționale pe termen lung.

De asemenea, restricția nu ar trebui să se aplice nici persoanelor care au o funcție sau îndeplinesc o necesitate esențială, printre care:

-personalul medical, cercetătorii din domeniul sănătății și personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă;

-lucrătorii transfrontalieri;

-personalul din sectorul transporturilor care desfășoară activități de transport de mărfuri și alte categorii de personal din acest sector, în măsura în care este necesar;

-diplomații, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și lucrătorii din domeniul umanitar în exercitarea atribuțiilor lor;

-pasagerii în tranzit 6 ;

-călătorii care se deplasează din motive familiale imperative;

-persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care se încadrează la alte motive umanitare.

Persoanele autorizate să intre în zona UE+ ar trebui supuse unor controale sanitare coordonate și consolidate 7 .

Durată

Restricția temporară de călătorie ar trebui să se aplice timp de 30 de zile. Prelungirea eventuală a acestei perioade ar trebui evaluată în funcție de evoluția situației.

Concluzie

Restricția temporară a călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+ necesită o decizie coordonată la nivelul UE, în acord cu statele asociate spațiului Schengen.

În acest scop, Comisia invită Consiliul European să acționeze în vederea adoptării rapide, de către șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale spațiului Schengen împreună cu omologii lor din statele asociate spațiului Schengen, a unei decizii de aplicare a unei restricții a călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+ cu efect imediat asupra tuturor părților frontierelor externe ale spațiului Schengen.

Având în vedere zona comună de călătorie, Irlanda și Regatul Unit sunt încurajate să aplice, la rândul lor, această restricție temporară de călătorie.

Statele membre ale UE și statele asociate spațiului Schengen ar trebui, de asemenea, să își încurajeze în mod ferm resortisanții și rezidenții să nu călătorească în afara teritoriului lor, pentru a împiedica răspândirea virusului în alte țări.

(1)      „ Zona UE+” ar trebui să cuprindă toate statele membre ale spațiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România), precum și cele patru state asociate spațiului Schengen. Aceasta ar include, de asemenea, Irlanda și Regatul Unit, dacă acestea decid să se alinieze.
(2)      Regimul special de tranzit către Kaliningrad ar trebui să se aplice în continuare, dar trenurile care intră sub incidența acestui regim nu ar trebui să se oprească pe teritoriul Schengen.
(3)      Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.
(4)      Resortisanții Regatului Unit trebuie tratați în același mod ca resortisanții UE până la sfârșitul anului 2020.
(5)      Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, p. 44.
(6)      Inclusiv cei care au fost repatriați prin asistență consulară.
(7)      Orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, 16.3.2020, C(2020) 1753 final.
Top