EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 16 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuł 237 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 238 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 239 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 240 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 242 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 243 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ARTYKUŁÓW?

W artykułach tych określono rolę, skład i funkcjonowanie Rady Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy krajów UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Skład

 • Rada Unii Europejskiej nie ma stałego składu.
 • Posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbywają się w 10 różnych konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który jest przedmiotem obrad. W zależności od konfiguracji poszczególne kraje wysyłają ministra odpowiedzialnego za dany obszar polityki.
 • Rada do Spraw Zagranicznych ma stałego przewodniczącego – jest nim Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Wszystkim innym posiedzeniom Rady Unii Europejskiej przewodniczy odpowiedni minister kraju, który wówczas sprawuje rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej.
 • Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady Unii Europejskiej i odpowiada za przygotowywanie posiedzeń Rady Europejskiej.

Głosowania

 • Wszystkie dyskusje i głosowania odbywające się w Radzie Unii Europejskiej są jawne.
 • Decyzje podejmowane przez Radę Unii Europejskiej wymagają zazwyczaj większości kwalifikowanej. Oznacza to, że co do zasady do podjęcia decyzji wymagane jest, aby:
  • 55 % krajów (przy liczbie 28 państw członkowskich jest to 16 krajów),
  • reprezentujących przynajmniej 65 % ogółu ludności UE, zagłosowało „za”.
 • Zablokować decyzję mogą co najmniej cztery kraje (reprezentujące co najmniej 35% ogółu ludności UE).
 • W przypadku niektórych tematów newralgicznych, takich jak te związane np. z polityką zagraniczną lub podatkami, Rada Unii Europejskiej podejmuje decyzje jednogłośnie.
 • Zwykła większość wymagana jest w przypadku kwestii proceduralnych i administracyjnych.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł III – Postanowienia o instytucjach – Artykuł 16 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 24)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 237 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 153)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 238 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 153–154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 239 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 240 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 241 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 242 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 243 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017

Top