EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:194:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 194, 26 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 194

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
26 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1191/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1192/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1915/83 houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1193/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van de lijst van landen en gebieden in Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad (1)

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1194/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1195/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 214/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1196/2005 van de Commissie van 22 juli 2005 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1197/2005 van de Commissie van 25 juli 2005 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

11

 

*

Richtlijn 2005/49/EG van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op hun aanpassing aan de technische vooruitgang (1)

12

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/575/EVDA van de Raad van 18 juli 2005 tot oprichting van een Europese veiligheids- en defensieacademie (EVDA)

15

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top