EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:140:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 140, 30 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 140

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
30 mei 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 470/2008 van de Raad van 26 mei 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 wat de overdracht van steun voor tabak naar het Communautair Fonds voor tabak voor de jaren 2008 en 2009 betreft en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de financiering van het Communautair Fonds voor tabak betreft

1

 

 

Verordening (EG) nr. 471/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 472/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat betreft het eerste basisjaar voor tijdreeksen volgens de NACE Rev. 2, en, voor tijdreeksen tot 2009 die overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden ingediend, de mate van gedetailleerdheid, de vorm, de eerste referentieperiode en de referentieperiode (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 473/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de aanpassing van de GN-codes voor bepaalde stoffen die de ozonlaag afbreken en mengsels die dergelijke stoffen bevatten

9

 

 

Verordening (EG) nr. 474/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

11

 

 

Verordening (EG) nr. 475/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

13

 

 

Verordening (EG) nr. 476/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

15

 

 

Verordening (EG) nr. 477/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 houdende vaststelling dat geen gevolg wordt gegeven voor witte suiker aan de in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

16

 

 

Verordening (EG) nr. 478/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

17

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/400/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 maart 2008 betreffende de steunmaatregel C 28/07 (ex NN 33/07) die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van investeringen in benadeelde gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 831)  (1)

19

 

 

2008/401/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 30 april 2008 tot wijziging van haar reglement van orde ten aanzien van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen

22

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/402/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 15 mei 2008 betreffende procedures voor veiligheidsaccreditatie van producenten van beveiligde euro-items voor eurobankbiljetten (ECB/2008/3)

26

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/403/GBVB van de Raad van 29 mei 2008 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2007/805/GBVB houdende benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de EU bij de Afrikaanse Unie

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top