EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 187, 08 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 187

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
8 juli 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1038/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1039/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van suiker uit de voorraden van de interventiebureaus van België, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Ierland, Italië, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1040/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 wat de geldigheidsduur betreft

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1041/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen ( 1 )

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1042/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van artikel 28, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1043/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot vaststelling van de werkelijke olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid voor het verkoopseizoen 2004/2005

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1044/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1019/2002 betreffende de handelsnormen voor olijfolie

20

 

 

Verordening (EG) nr. 1045/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1046/2006 van de Commissie van 7 juli 2006 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

23

 

*

Richtlijn 2006/41/EG van de Commissie van 7 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde clothianidin en pethoxamide op te nemen als werkzame stoffen ( 1 )

24

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 29 mei 2006 houdende afsluiting van het overleg met de Islamitische Republiek Mauritanië krachtens artikel 96 van de herziene Overeenkomst van Cotonou

28

 

*

Besluit van de Raad van 27 juni 2006 houdende aanpassing van de vergoedingen als bedoeld in Besluit 2003/479/EG betreffende de regeling die van toepassing is op de nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd

32

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 juli 2006 tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de definitieve verdeling over de lidstaten van de middelen uit het Communautair Fonds voor tabak die bestemd zijn voor de financiering van de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde acties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3030)

33

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 juli 2006 waarbij sommige derde landen en sommige gebieden van derde landen worden erkend als zijnde vrij van Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen), Cercospora angolensis Carv. et Mendes of Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3024)

35

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 juli 2006 tot vaststelling van maatregelen ter preventie van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt door influenza A-virus subtype H5N1, naar vogels in dierentuinen en officieel erkende instellingen, instituten of centra in de lidstaten en tot intrekking van Beschikking 2005/744/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3054)  ( 1 )

37

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/475/GBVB van de Raad van 12 juni 2006 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon over de status van een door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon

42

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon inzake de status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon

43

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top