EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:070:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 70, 13 maart 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 70
45e jaargang
13 maart 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 11 maart 2002 inzake de politiemissie van de Europese Unie 1
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 11 maart 2002 inzake de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina 7
*Besluit van de Raad van 11 maart 2002 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/de directeur van de politie van de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) 8
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 446/2002 van de Commissie van 12 maart 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 447/2002 van de Commissie van 12 maart 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 11
Verordening (EG) nr. 448/2002 van de Commissie van 12 maart 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 13
Verordening (EG) nr. 449/2002 van de Commissie van 12 maart 2002 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
213/2002/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 28 november 2001 over de steun die Duitsland voornemens is toe te kennen aan EKO Stahl GmbH (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3732) (1) 17
2002/214/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2002 inzake de gecoördineerde controleprogramma's op het gebied van diervoeding voor het jaar 2002 krachtens Richtlijn 95/53/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 546) 20

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 2002/40/EG van de Raad van 6 december 2001 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau (PB L 19 van 22.1.2002) 23
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top