EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:280:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 280, 29 oktober 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 280
37e jaargang
29 oktober 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2620/94 VAN DE RAAD van 24 oktober 1994 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Bulgarije en Polen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2621/94 van de Raad van 24 oktober 1994 inzake gratis levering van landbouwprodukten bestemd voor de bevolking van Moldova

2

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2622/94 VAN DE RAAD van 24 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3918/92 met betrekking tot de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -maxima voor bepaalde landbouw- en industrieprodukten en tot vaststelling van verlaagde variabele elementen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije, Polen en het grondgebied van de voormalige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

3

  

Verordening (EG) nr. 2623/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EG) nr. 2624/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

8

  

Verordening (EG) nr. 2625/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

10

  

Verordening (EG) nr. 2626/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

12

  

Verordening (EG) nr. 2627/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

14

  

Verordening (EG) nr. 2628/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

16

  

Verordening (EG) nr. 2629/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

18

  

Verordening (EG) nr. 2630/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van de interventiebureaus

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2631/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad ten aanzien van bepaalde in ecu vastgestelde bedragen naar aanleiding van de wijziging van de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen omrekeningskoersen

41

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2632/94 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden

43

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2633/94 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1994 tot vaststelling van aanvullende voorlopige maatregelen betreffende de toekenning van consumptiesteun voor olijfolie, in aansluiting op de vaststelling van Verordening (EG) nr. 2395/94

44

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2634/94 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 1994 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op bepaalde textielprodukten, van oorsprong uit de Philippijnen, Brazilië, Pakistan, Indonesië en China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

46

  

Verordening (EG) nr. 2635/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

50

  

Verordening (EG) nr. 2636/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

52

  

Verordening (EG) nr. 2637/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

54

  

Verordening (EG) nr. 2638/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

59

  

Verordening (EG) nr. 2639/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven

62

  

Verordening (EG) nr. 2640/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

63

  

Verordening (EG) nr. 2641/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

66

  

Verordening (EG) nr. 2642/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

68

  

Verordening (EG) nr. 2643/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

71

  

Verordening (EG) nr. 2644/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

74

  

Verordening (EG) nr. 2645/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

76

  

Verordening (EG) nr. 2646/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

77

  

Verordening (EG) nr. 2647/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

81

 

*

Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

83

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/699/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1994 tot vaststelling van een lagere frequentie van de overeenstemmingscontroles en de fysieke controles bij de tijdelijke toelating van bepaalde geregistreerde paardachtigen uit Zweden, Noorwegen en Finland en tot intrekking van Beschikking 93/321/EEG

88

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EG) Nr. 2238/94 VAN DE RAAD van 14 september 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3359/93 wat betreft de instelling van een anti-dumpingrecht op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië dat geproduceerd wordt door het Braziliaanse bedrijf Rima Electrometalurgia SA

90

 

*

Rectificatie van Richtlijn 93/118/EG van de Raad van 22 december 1993 tot wijziging van Richtlijn 85/73/EEG inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee (PB nr. L 340 van 31.12.1993)

91

 
   
 

*

Mededeling van de Commissie - Gecombineerde nomenclatuur 1995

92
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top