EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:285:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 285, 17 oktober 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 285
33e jaargang
17 oktober 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2984/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2985/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 2986/90 van de commissie van 12 oktober 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de gemeenschap mogen vissen met de boomkor

5

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 2987/90 VAN DE COMMISSIE VAN 15 OKTOBER 1990 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN MAGERE-MELKPOEDER IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 2988/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot wijziging van Verordening 1350/72 ten aanzien van de omschrijving van het hopareaal

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 2989/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot vaststelling van de in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad bedoelde restituties bij de uitvoer in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

16

  

Verordening (EEG) nr. 2990/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2905/90 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van tomaten van oorsprong uit Polen

19

  

Verordening (EEG) nr. 2991/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

20

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/508/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 24 september 1990 inzake de voorlopige toepassing van het memorandum van overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Polen betreffende de handel in textielprodukten

22

  

Memorandum van overeenkomst

23

  

90/509/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 24 september 1990 inzake de voorlopige toepassing van het memorandum van overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende de handel in textielprodukten

26

  

Memorandum van overeenkomst

27

  

90/510/EEG:

 
 

*

Eerste beschikking van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit bepaalde landen of gebieden

29

  

90/511/EEG:

 
 

*

TWEEDE BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 9 OKTOBER 1990 BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN DE RECHTSBESCHERMING VAN TOPOGRAFIEEN VAN HALFGELEIDERPRODUKTEN TOT PERSONEN UIT BEPAALDE LANDEN OF GEBIEDEN

31

  

Commissie

  

90/512/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1990 INZAKE BESCHERMENDE MAATREGELEN IN VERBAND MET KLASSIEKE VARKENSPEST IN BELGIE

33

  

90/513/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1990 INZAKE BESCHERMENDE MAATREGELEN IN VERBAND MET KLASSIEKE VARKENSPEST IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

36

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2964/90 van de Commissie van 12 oktober 1990 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 32e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 (PB nr. L 282 van 13. 10.

38
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top