EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:382:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 382, 31 december 1986


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 382
29e jaargang
31 december 1986Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

86/646/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 16 december 1986 houdende verlenging van het verzamelen van gegevens over de activiteiten van vervoerders die deelnemen aan de lijnvaart in bepaalde vaargebieden

1

  

86/647/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 16 december 1986 houdende vaststelling van de verdeling over de Lid-Staten van de extra communautaire vergunningen voor het jaar 1987 ingevolge de jaarlijkse aanvullende verhoging van het communautair contingent voor het goederenvervoer over de weg

2

  

86/648/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 16 december 1986 betreffende de toekenning van nationale steun in de vorm van een voorschot op de ooipremie in de sector schapevlees in Frankrijk

3

  

86/649/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 16 december 1986 tot instelling van een financiële actie van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest in Portugal

5

  

86/650/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 16 december 1986 tot instelling van een financiële actie van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest in Spanje

9

  

86/651/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/651/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

13

  

86/652/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/652/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 76/625/EEG betreffende de door de Lid-Staten te houden statistische enquêtes, ten einde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen

16

  

86/653/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten

17

  

86/654/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/654/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 79/174/EEG inzake het programma voor de bescherming van het dal van de Hérault tegen overstromingen

22

  

86/655/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/655/EEG van de Raad van 18 december 1986 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Frankrijk)

23

  

86/656/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van Beschikking 71/143/EEG houdende instelling van een mechanisme voor financiële bijstand op middellange termijn

28

  

86/657/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van Besluit 85/8/EEG betreffende een specifieke communautaire actie ter bestrijding van de armoede

29

  

86/658/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 december 1986 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988

30

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988

32

  

Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988

33

  

86/659/EEG:

 
 

*

Aanbeveling van de Raad van 22 december 1986 betreffende de gecoördineerde invoering van het Digitale Netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) in de Europese Gemeenschap

36

  

86/660/EGKS:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 22 december 1986 tot vaststelling van de regeling voor de invoer in Spanje en Portugal van de onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, die van oorsprong zijn uit Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland en waarvoor overeenkomsten tussen de Gemeenschap en deze landen gelden

42
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top