EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:082E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 82, 01 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 82E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
1 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003 — 2004

 

Maandag, 20 oktober 2003

2004/C 082E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Bescherming en bewaking van bossen (Forest Focus) ***II (debat)

Zwemwater ***I (debat)

Broeikasgassen in de Gemeenschap en Protocol van Kyoto ***I (debat)

Verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren ***I (debat)

Vernietiging van Amerikaanse besmette oorlogsschepen in de Europese Unie (verklaring gevolgd door een debat)

ERASMUS MUNDUS (2004-2008) ***II (debat)

eLEARNING (2004-2006) ***II (debat)

Ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

18

 

Dinsdag, 21 oktober 2003

2004/C 082E/2

NOTULEN

20

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Ontwikkeling van de Europese spoorwegen ***II — Spoorwegveiligheid in de EU ***II — Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem ***II — Europees Spoorwegbureau ***II (debat)

Beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Standaard van motorvoertuigen op twee wielen ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Staken van inbreuken ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Financiële kwartaalrekeningen voor de overheid ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verlaagd accijnstarief op tabaksproducten in Corsica * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bescherming en bewaking van bossen (Forest Focus) ***II (stemming)

ERASMUS MUNDUS (2004-2008) ***II (stemming)

eLEARNING (2004-2006) ***II (stemming)

Zwemwater ***I (stemming)

Broeikasgassen in de Gemeenschap en Protocol van Kyoto ***I (stemming)

Verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren ***I (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Agenda

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Begroting 2004 — Afdeling III — Commissie — Begroting 2004 (overige afdelingen) (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

WA-verzekering motorrijtuigen ***I (debat)

Schending van de rechten van de vrouw en de internationale betrekkingen van de EU (debat)

Structuurfondsen: RAL en behoeften voor 2004 (debat)

Zoetstoffen in levensmiddelen ***II (debat)

Duits statiegeldsysteem (Mondelinge vraag met debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

35

BIJLAGE I

37

BIJLAGE II

44

AANGENOMEN TEKSTEN

67

P5_TA(2003)0432
Beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen (gecodificeerde versie) (COM(2003) 145 — C5-0146/2003 — 2003/0058(COD))

67

P5_TA(2003)0433
De standaard van motorvoertuigen op twee wielen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de standaard van motorvoertuigen op twee wielen (gecodificeerde versie) (COM(2003) 147 — C5-0147/2003 — 2003/0059(COD))

67

P5_TA(2003)0434
Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (gecodificeerde versie) (COM(2003) 252 — C5-0231/2003 — 2003/0094(COD))

68

P5_TA(2003)0435
Staken van inbreuken ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (gecodificeerde versie) (COM(2003) 241 — C5-0230/2003 — 2003/0099(COD))

69

P5_TA(2003)0436
Financiële kwartaalrekeningen voor de overheid ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële kwartaalrekeningen voor de overheid (COM(2003) 242 — C5-0222/2003 — 2003/0095(COD))

69

P5_TC1-COD(2003)0095
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële kwartaalrekeningen voor de overheid

70

BIJLAGE

75

P5_TA(2003)0437
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (COM(2003) 219 — C5-0191/2003 — 2003/0084(COD))

76

P5_TA(2003)0438
Verlaagd accijnstarief op tabaksproducten in Corsica *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/79/EEG en 92/80/EEG, waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van een verlaagd accijnstarief op in Corsica tot verbruik aangegeven tabaksproducten te verlengen (COM(2003) 186 — C5-0197/2003 — 2003/0075(CNS))

76

P5_TA(2003)0439
Forest Focus (bewaking van bossen en milieu-interacties) ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus) (8243/1/2003 — C5-0292/2003 — 2002/0164(COD))

78

P5_TC2-COD(2002)0164
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus)

79

P5_TA(2003)0440
Erasmus Mundus ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2004-2008) (8644/1/2003 — C5-0294/2003 — 2002/0165(COD))

91

P5_TC2-COD(2002)0165
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr.../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2004-2008)

92

BIJLAGE
COMMUNAUTAIRE ACTIEPUNTEN EN SELECTIEPROCEDURES

100

P5_TA(2003)0441
eLearning-programma ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa („eLearning”-programma) (8642/1/2003 — C5-0293/2003 — 2002/0303(COD))

104

P5_TC2-COD(2002)0303
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr.../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearningprogramma)

104

BIJLAGE

112

P5_TA(2003)0442
Zwemwater ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater (COM(2002) 581 — C5-0508/2002 — 2002/0254(COD))

115

P5_TC1-COD(2002)0254
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater

116

BIJLAGE I
Parameters voor de zwemwaterkwaliteit

129

BIJLAGE II
Beoordeling en indeling van zwemwateren

130

BIJLAGE III
Het zwemwaterprofiel

130

BIJLAGE IV
Frequentie van de controle op het zwemwater

131

BIJLAGE V
Normen voor de behandeling van monsters

131

P5_TA(2003)0443
Broeikasgassen in de Gemeenschap en Protocol van Kyoto ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de tenuitvoerlegging van het Protocol van Kyoto (COM(2003) 51 — C5-0031/2003 — 2003/0029(COD))

132

P5_TC1-COD(2003)0029
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr.../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto

133

BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL

142

P5_TA(2003)0444
Verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (COM(2002) 765 — C5 0636/2002 — 2002/0304(COD))

143

P5_TC1-COD(2002)0304
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad in eerste lezing vastgesteld op 21 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines

143

BIJLAGE I

153

BIJLAGE II

239

BIJLAGE III

264

BIJLAGE IV

266

 

Woensdag, 22 oktober 2003

2004/C 082E/3

NOTULEN

267

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Resultaten van de Europese Raad, met inbegrip van het voortgangsverslag van de werkzaamheden van de IGC (Brussel, 16/17 oktober 2003) (verklaringen gevolgd door een debat)

Welkomstwoord

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

STEMMINGEN

Schending van de rechten van de vrouw en de internationale betrekkingen van de EU (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Zoetstoffen in levensmiddelen ***II (stemming)

WA-verzekering motorrijtuigen ***I (stemming)

Ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen * (stemming)

Structuurfondsen: RAL en behoeften voor 2004 (stemming)

Organisatie van de markt- en mededingingsregels voor de vrije beroepen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het GBVB (debat)

Eerstkomende Top EU/Rusland, met inbegrip van de situatie in Tsjetsjenië (verklaringen gevolgd door een debat)

Initiatief met het oog op een wereldwijd moratorium op de doodstraf in het kader van de VN (verklaringen gevolgd door een debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Vrede en Waardigheid in het Midden-Oosten (debat)

Ondernemerschap in Europa — Het industriebeleid na de uitbreiding (debat)

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven * (debat)

Voorkoming en bestrijding van de handel in menselijke organen en weefsels * (debat)

Toestand in Bolivië (verklaring gevolgd door een debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

278

BIJLAGE I

280

BIJLAGE II

284

AANGENOMEN TEKSTEN

288

P5_TA(2003)0445
Zoetstoffen in levensmiddelen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (9714/1/2003 — C5-0299/2003 — 2002/0152(COD))

288

P5_TC2-COD(2002)0152
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 22 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2001/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

288

BIJLAGE

291

P5_TA(2003)0446
WA-verzekering motorrijtuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (COM(2002) 244 — C5-0269/2002 — 2002/0124(COD))

297

P5_TC1-COD(2002)0124
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven

297

P5_TA(2003)0447
Ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap toe te treden tot het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Verdrag van 's-Gravenhage van 1996) te bekrachtigen of dit verdrag te ratificeren (COM(2003) 348 — C5-0302/2003 — 2003/0127(CNS))

307

P5_TA(2003)0448
Structuurfondsen: RAL en behoeften voor 2004
Resolutie van het Europees Parlement over de structuurfondsen: ontwikkeling van de nog betaalbaar te stellen bedragen, en de behoeften voor 2004 (2002/2272(INI))

310

 

Donderdag, 23 oktober 2003

2004/C 082E/4

NOTULEN

316

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kabeljauwbestanden * (debat)

STEMMINGEN

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie — Begroting 2004 (stemming)

Begroting 2004 — Afdeling III — Commissie (stemming)

Begroting 2004 (overige afdelingen) (stemming)

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kabeljauwbestanden * (stemming)

Ontwikkeling van de Europese spoorwegen*** II (stemming)

Spoorwegveiligheid in de EU ***II (stemming)

Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem ***II (stemming)

Europees Spoorwegbureau ***II (stemming)

Voorkoming en bestrijding van de handel in menselijke organen en weefsels * (stemming)

Aanvullende macrofinanciële bijstand aan Servië en Montenegro * (stemming)

Resultaten van de Europese Raad, met inbegrip van het voortgangsverslag van de werkzaamheden van de IGC (Brussel, 16/17 oktober 2003) (stemming)

Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het GBVB (stemming)

Initiatief met het oog op een wereldwijd moratorium op de doodstraf in het kader van de VN (stemming)

Vrede en Waardigheid in het Midden-Oosten (stemming)

Ondernemerschap in Europa (stemming)

Het industriebeleid na de uitbreiding (stemming)

Toestand in Bolivië (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Agenda

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling commissies en delegaties

Gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)

Vissersvloten (2001 tot midden 2002) (debat)

Hervorming van de GMO voor tabak, katoen en olijfolie (Mondelinge vraag met debat)

Burundi (debat)

Turkmenistan en Centraal-Azië (debat)

Nepal (debat)

Indieningstermijn

Samenstelling Parlement

STEMMINGEN

Burundi (stemming)

Turkmenistan en Centraal-Azië (stemming)

Nepal (stemming)

Gemeenschappelijk visserijbeleid (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Vissersvloten (2001 tot midden 2002) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Stemverklaringen

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Machtiging tot het opstellen van verslagen — Samenwerking tussen commissies — Aanwijzing commissies — Aanpassing van titels van verslagen

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

335

BIJLAGE I

337

BIJLAGE II

370

AANGENOMEN TEKSTEN

457

P5_TA(2003)0449
Begroting 2004 — Afdeling III
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 — Afdeling III — Commissie (C5-0300/2003 — 2003/2001 (BUD))

457

BIJLAGE 1
Verklaringen aangenomen tijdens de overlegvergadering over de begroting op 16 juli 2003 tussen het Europees Parlement en de Raad

468

Verklaring betreffende de begrotingsprocedure 2004

468

Verklaring betreffende de aanpassing van de referentiebedragen in basisbesluiten (medebeslissing) naar aanleiding van de uitbreiding

469

Verklaring betreffende de rechtsgrondslagen voor subsidies (ex-hoofdstuk A-30)

469

BIJLAGE 2

470

P5_TA(2003)0450
Begroting 2004 (overige afdelingen)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 — Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité — Afdeling VII — Comité van de Regio's, Afdeling VIII (A) — Europese Ombudsman, Afdeling VIII (B) — Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (C5-0300/2003 — 2003/2002(BUD))

472

P5_TA(2003)0451
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (COM(2002) 562 — C5-0517/2002 — 2002/0247(CNS))

480

P5_TA(2003)0452
Kabeljauwbestanden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (COM(2003) 237 — C5-0237/2003 — 2003/0090(CNS))

496

P5_TA(2003)0453
Ontwikkeling van de Europese spoorwegen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (8011/3/2003 — C5-0295/2003 — 2002/0025(COD))

502

P5_TC2-COD(2002)0025
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap

502

P5_TA(2003)0454
Spoorwegveiligheid in de EU ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering („Spoorwegveiligheidsrichtlijn”) (8557/2/2003 — C5-0297/2003 — 2002/0022(COD))

506

P5_TC2-COD(2002)0022
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering

506

BIJLAGE I
Gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren

530

BIJLAGE II
Aanmelding van nationale veiligheidsvoorschriften

532

BIJLAGE III
Veiligheidsbeheersystemen

533

BIJLAGE IV
Over te leggen documentatie over het netwerkspecifieke deel van het veiligheidscertificaat

534

BIJLAGE V
Kernpunten van het verslag betreffende het onderzoek naar ongevallen en incidenten

534

P5_TA(2003)0455
Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van Richtlijn 2001/16/EG van de Raad en het Europees Parlement betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (8556/2/2003 — C5-0298/2003 — 2002/0023(COD))

536

P5_TC2-COD(2002)0023
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van Richtlijn 2001/16/EG betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem

537

BIJLAGE I

556

BIJLAGE II

557

BIJLAGE III

558

P5_TA(2003)0456
Europees Spoorwegbureau ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau („Spoorwegbureauverordening”) (8558/2/2003 — C5-0296/2003 — 2002/0024(COD))

560

P5_TC2-COD(2002)0024
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2003 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau

560

P5_TA(2003)0457
Voorkoming en bestrijding van de handel in menselijke organen en weefsels *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de voorkoming en bestrijding van de handel in menselijke organen en weefsels (7247/2003 — C5-0166/2003 — 2003/0812(CNS))

580

P5_TA(2003)0458
Macrofinanciële bijstand aan Servië en Montenegro *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake aanvullende macrofinanciële bijstand aan Servië en Montenegro tot wijziging van Besluit 2002/882/EG van de Raad tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (COM(2003) 506 — C5-0428/2003 — 2003/0190(CNS))

591

P5_TA(2003)0459
Resultaten van de Europese Raad
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de op 16/17 oktober 2003 in Brussel gehouden bijeenkomst van de Europese Raad

592

P5_TA(2003)0460
Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het GBVB
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarlijks verslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen van het GBVB, met inbegrip van de financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (7038/2003 — C5-0423/2003 — 2003/2141(INI))

599

P5_TA(2003)0461
Initiatief, in het kader van de Verenigde Naties, voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf
Resolutie van het Europees Parlement over het initiatief, in het kader van de Verenigde Naties, voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf

609

P5_TA(2003)0462
Vrede en Waardigheid in het Midden-Oosten
Resolutie van het Europees Parlement over Vrede en Waardigheid in het Midden-Oosten (2002/2166(INI))

610

P5_TA(2003)0463
Ondernemerschap in Europa
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek — Ondernemerschap in Europa (COM(2003) 27 — 2003/2161(INI))

620

P5_TA(2003)0464
Het industriebeleid na de uitbreiding
Resolutie van het Europees Parlement over het industriebeleid na de uitbreiding (COM(2002) 714 — 2003/2063(INI))

627

P5_TA(2003)0465
Situatie in Bolivië
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Bolivië

634

P5_TA(2003)0466
Schendingen van de mensenrechten en de rechtsstaat in Burundi
Resolutie over de schendingen van de mensenrechten en de rechtsstaat in Burundi

636

P5_TA(2003)0467
Turkmenistan en de andere landen van Centraal-Azië
Resolutie van het Europees Parlement over Turkmenistan en de andere landen van Centraal-Azië

639

P5_TA(2003)0468
Nepal
Resolutie van het Europees Parlement over Nepal

643

P5_TA(2003)0469
Gemeenschappelijk visserijbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Naar een uniforme en effectieve uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2003) 130 — 2003/2104(INI))

645

P5_TA(2003)0470
Vissersvloten (2001 tot midden 2002)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarlijks verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de resultaten van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten aan het einde van 2001 en het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tussentijdse resultaten van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten op 30 juni 2002 (COM(2002) 446 — COM(2002) 483 — 2002/2262(INI))

648


NL

 

Top