Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:327:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 327, 12 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 327
44e jaargang
12 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2414/2001 van de Raad van 7 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld 1
*Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor Wederopbouw 3
Verordening (EG) nr. 2416/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 2417/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 100000 ton te verhogen 7
Verordening (EG) nr. 2418/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1500199 ton te verhogen 9
*Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen 11
Verordening (EG) nr. 2420/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 33
Verordening (EG) nr. 2421/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/882/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juli 2001 betreffende door Frankrijk toegekende staatssteun in de vorm van ontwikkelingshulp ten behoeve van het passagiersschip "Le Levant" dat gebouwd is door Alstom Leroux Naval en in Saint-Pierre-en-Miquelon wordt geëxploiteerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2435) (1) 37
2001/883/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 december 2001 tot wijziging van Beschikking 2001/650/EG betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3918) 43
2001/884/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 december 2001 tot wijziging van Beschikking 2001/658/EG betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven in Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3927) 44
2001/885/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 december 2001 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Letland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 45
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top