EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:323E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 323, 18 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 323E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
18 ta' Diċembru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007-2008

 

Dati tas-seduti: 10-13 u 18 ta' Diċembru 2007

 

It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2007

2008/C 323E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Dikjarazzjoni tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Referenza fil-Kumitat, għal analiżi mill-ġdid, ta' l-emendi mressqa fis-seduta plenarja (Artikolu 156 tar-Regoli ta' Proċedura)

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Petizzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Politika tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu ***II (dibattitu)

Kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa ***II (dibattitu)

Iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u l-abitazzjonijiet ***I (dibattitu)

Sikurezza tal-ġugarelli (dibattitu)

Sikurezza tal-lukandi kontra r-riskji tan-nar (dibattitu)

Liġi Ewropea dwar il-kuntratti (dibattitu)

l-Għaxar anniversarju tal-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-projbizzjoni tal-mini għal kontra lpersuni (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

19

 

It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2007

2008/C 323E/02

MINUTI

21

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza

Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Ftehimiet ta' sħubija ekonomika (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dokumenti mressqa

Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (dibattitu)

Appoġġ dirett għall-bdiewa (CAP) u appoġġ għall-iżvilupp rurali (EAFRD) * (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Emenda tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi blajru, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Emenda tal-Ftehimiet dwar servizzi bl-ajru mal-Ġeorġja, il-Libanu, il-Maldivi, il-Moldova, Singapor u l-Urugwaj biex tittieħed kunsiderazzjoni ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tal-Bulgarija u r-Rumanija * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adattazzjoni ta' l-Anness VIII għall-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Sorveljanza mwettqa fil-waqt ta' l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli li jirċievu rifużjonijiet jew ammonti oħra (emenda tar-Regolament (KEE) Nru 386/90) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-mekkaniżmu tat-tqabbid u mat-treġġiegħ lura ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (Verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Strumenti ta' l-użin mhux awtomatiċi (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radjoattiva ta' ikel u għalf (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Livelli minimi għall-protezzjoni ta' l-għoġġiela (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Kummerċjalizzar tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott (Verżjoni riformulata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Dispożizzjonijiet temporanji rigward it-taxxa tal-VAT * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

twaqqif ta' l-Impriża Konġunta ARTEMIS * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Twaqqif ta' l-impriża konġunta ENIAC * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Twaqqif ta' Impriża Konġunta ta' Inizjattiva għal-Mediċini Innovattivi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Twaqqif ta' l-impriża konġunta Sema Nadif * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Green Paper: il-protezzjoni diplomatika u konsulari taċ-ċittadin ta' l-Unjoni fil-pajjiżi terzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' Baġit ta' Emenda Nru 7/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ambjent simplifikat u mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Politika tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu ***II (votazzjoni)

Kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa ***II (votazzjoni)

Interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Appoġġ dirett għall-bdiewa (CAP) u appoġġ għall-iżvilupp rurali (EAFRD) * (votazzjoni)

Għoti tal-Premju Sakharov (Seduta formali)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea 2008, modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) (dibattitu)

Rapport ta' kull sena ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

It-tieni laqgħa għolja UE/Afrika (Liżbona, 8 u 9 ta' Diċembru 2007) (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni ***II (dibattitu)

Eurovignette (dibattitu)

Azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli * (dibattitu)

Protezzjoni legali tad-disinji jew tal-mudelli ***I (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

39

ANNESS I

41

ANNESS II

47

TESTI ADOTTATI

54

P6_TA(2007)0578
Ftehim KE/Marokk: servizzi bl-ajru, protocol wara l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS))

54

P6_TA(2007)0579
Ftehimiet KE/Ġeorġja, il-Libanu, il-Maldivi, il-Moldova, Singapor u l-Urugwaj: Protokolli li jemendaw il-Ftehimiet dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru wara tal-Bulgarija u tar-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokolli li jemendaw il-Ftehimiet dwar ċerti aspetti tasservizzi bl-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Libanu, ir-Repubblika tal-Maldivi, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor u r-Repubblika Orjentali ta' l-Urugwaj biex tittieħed kunsiderazzjoni ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))

55

P6_TA(2007)0580
Adattazzjoni ta' l-Anness VIII għall-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tadatta l-Anness VIII għall-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))

55

P6_TA(2007)0581
Esportazzjoni tal-prodotti agrikoli li jirċievu ħlas lura jew ammonti oħra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 386/90 dwar is-sorveljanza mwettqa fil-waqt ta' l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli li jirċievu ħlas lura jew ammonti oħra (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))

56

P6_TA(2007)0582
Mekkaniżmu tat-tqabbid u mat-treġġiegħ lura ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għallforesterija (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mekkaniżmu tat-tqabbid u mat-treġġiegħ lura ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD))

57

P6_TA(2007)0583
Strumenti ta' l-użin mhux awtomatiċi (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar strumenti ta' l-użin mhux awtomatiċi (verżjoni kodifikata) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

57

P6_TA(2007)0584
Livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radjoattiva ta' ikel u għalf wara inċident nukleari jew f'kull każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill (Euratom) li jistabbilixxi livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radjoattiva ta' ikel u għalf wara inċident nukleari jew f'kull każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika (verżjoni kodifikata) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

58

P6_TA(2007)0585
Livelli minimi għall-protezzjoni ta' l-għoġġiela (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tipprovdi l-livelli minimi għall-protezzjoni ta' l-għoġġiela (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS))

59

P6_TA(2007)0586
Kummerċjalizzjoni ta' materjal ta' tnissil tal-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott intiżi għallproduzzjoni tal-frott *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-kummerċjalizzjoni ta' materjal ta' tnissil tal-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni tal-frott (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS))

60

P6_TA(2007)0587
Rati ta' taxxa fuq il-valur miżjud *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward ċerti dispożizzjonijiet temporanji dwar rati ta' taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

65

P6_TA(2007)0588
L-Impriża Komuni ARTEMIS *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' l-“Impriża Komuni ARTEMIS” biex timplimenta Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fis-Sistemi Integrati tal-Kompjuter Impriża Komuni ARTEMIS (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

68

P6_TA(2007)0589
L-Impriża Komuni ENIAC *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jwaqqaf l-“Impriża Komuni ENIAC” (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))

82

P6_TA(2007)0590
L-Impriża Konġunta ta' l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Impriża Konġunta ta' l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS))

97

P6_TA(2007)0591
l-Impriża Konġunta Sema Nadif *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' l-Impriża Konġunta Sema Nadif (COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS))

109

P6_TA(2007)0592
Il-protezzjoni diplomatika u konsulari taċ-ċittadini ta' l-Unjoni fil-pajjiżi terzi
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar Green Paper: Ilprotezzjoni diplomatika u konsulari taċ-ċittadini ta' l-Unjoni fil-pajjiżi terzi (2007/2196(INI))

120

P6_TA(2007)0593
Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD))

124

P6_TA(2007)0594
Ambjent mingħajr dokumenti għad-dwana u għall-kummerċ ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ambjent mingħajr dokumenti għad-dwana u għall-kummerċ (8520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD))

125

P6_TA(2007)0595
Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marin ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD))

126

P6_TC2-COD(2005)0211
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-11 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)

127

P6_TA(2007)0596
Kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja flambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD))

127

P6_TC2-COD(2005)0183
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-11 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja flambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa

128

P6_TA(2007)0597
L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja ***I
Riїoluzzjoni leġiїlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0783— C6-0474/2006 — 2006/0273(COD))

129

P6_TC1-COD(2006)0273
Poїizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tassistema ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)

129

P6_TA(2007)0598
CAP: regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett u ċerti skemi ta' appoġġ għal-bdiewa u appoġġ għall-iżvilupp rurali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2007 dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, u r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS))

130

P6_TA(2007)0599
L-immarkar ta' l-oriġini
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-immarkar ta' l-oriġini

140

 

L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2007

2008/C 323E/03

MINUTI

143

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew (Brussell, 13 u 14 ta' Diċembru 2007) (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Ftehim Ewro-Mediterranju KE/Marokk fil-qasam tas-servizzi bl-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Modifika għall-ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Marokk, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Emenda tal-ftehima interistituzzjonali dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (qafas finanzjarju multiannwali) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni ***II (votazzjoni)

Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel ***I (votazzjoni)

Protezzjoni legali tad-disinji jew tal-mudelli ***I (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (votazzjoni)

Taxxi indiretti fuq il-tiġmigħ ta' kapital * (votazzjoni)

Ġlieda kontra t-terroriżmu (votazzjoni)

Proklamazzjoni u Firma tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Seduta formali — Ġordan

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 (votazzjoni)

Ftehimiet ta' sħubija ekonomika (votazzjoni)

Liġi Ewropea dwar il-kuntratti (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Laqgħa Għolja UE/Ċina — Djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE/Ċina (dibattitu)

Il-ġlieda kontra l-estremiżmu fl-Ewropa (dibattitu)

Montenegro — Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Montenegro *** (dibattitu)

L-ewwel ta' Diċembru 2007, Jum dinji għall-ġlieda kontra l-AIDS (dibattitu)

It-tniġġis miż-żejt fil-Baħar l-Iswed u fil-Baħar ta' Ażov wara n-nawfraġju ta' bosta vapuri (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Sistemi ta' garanzija tal-kontijiet (dibattitu)

Immaniġġjar ta' l-assi II (dibattitu)

Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa * (dibattitu)

Ġurisdizzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' obbligi ta' manteniment * (dibattitu)

Data ta' l-introduzzjoni ta' l-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

157

ANNESS I

159

ANNESS II

172

TESTI ADOTTATI

259

P6_TA(2007)0600
KE/Marokk: ftehima Ewro-Mediterranja dwar is-servizzi ta' l-ajru *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima Ewro-Mediterranja rigward is-servizzi ta' l-ajru bejn, fuq naħa, il-Komunita? Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u fuq l-oħra, ir-Renju tal-Marokk (COM(2006)0145 — C6-0333/2007 — 2006/0048(CNS))

259

P6_TA(2007)0601
Ftehim KE/Marokk: Ftehim Ewro-Mediterranju protokoll wara l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi ta' l-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija. (COM(2007)0495 — C6-0330/2007 — 2007/0181(CNS))

259

P6_TA(2007)0602
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (COM(2007)0600 — C6-0343/2007 — 2007/2226(ACI))

260

ANNESS

261

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL TAT-18 TA' DIĊEMBRU 2007 DWAR ILMOBILIZZAZZJONI TAL-FOND EWROPEW TA' AĠĠUSTAMENT GĦALL-GLOBALIZZAZZJONI

261

P6_TA(2007)0603
Mobilizzazzjoni ta' l-Istrument tal-Flessibilità
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni ta' l-Istrument tal-Flessibilità (COM(2007)0786 — C6-0450/2007 — 2007/2273(ACI))

261

ANNESS

263

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL TAT-18 TA' DIĊEMBRU 2007 DWAR ILMOBILIZZAZZJONI TA' L-ISTRUMENT TAL-FLESSIBILITÀ

263

P6_TA(2007)0604
Emenda tal-ftehima interistituzzjonali dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (qafas finanzjarju multiannwali) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura)
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-ftehim interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda fir-rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali (COM(2007)0783 — C6-0321/2007 — 2007/2213(ACI))

263

ANNESS I

264

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL TAT-18 TA' DIĊEMBRU 2007 LI TEMENDA L-FTEHIMA INTERISTITUZZJONALI TAS-17 TA' MEJJU 2006 DWAR ID-DIXXIPLINA BAĠITARJA U L-AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA FIS-SOD FIR-RIGWARD TAL-QAFAS FINANZJARJU MULTIANNWALI

264

ANNESS II

265

P6_TA(2007)0605
Azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u filpajjiżi terzi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS))

266

P6_TA(2007)0606
Organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura (2007/2109(INI))

271

P6_TA(2007)0607
Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea, li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD))

275

P6_TC2-COD(2005)0228
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-12 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea, li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE

275

P6_TA(2007)0608
Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (COM(2007)0368 — C6-0200/2007 — 2007/0128(COD))

276

P6_TA(2007)0609
Modifika dwar il-protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/71/KE dwar il-protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli (COM(2004)0582 — C6-0119/2004 — 2004/0203(COD))

276

P6_TC1-COD(2004)0203
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva 98/71/KE dwar il-protezzjoni legali tad-disinni

277

P6_TA(2007)0610
Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid u li jemenda ċerti Regolamenti (COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

279

P6_TA(2007)0611
Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital (Tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0760 — C6-0043/2007 — 2006/0253(CNS))

347

P6_TA(2007)0612
Il-ġlieda kontra t-terroriżmu
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu

349

P6_TA(2007)0613
Il-Programm Leġiżlattiv u ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2008
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-Programm Leġiżlattiv u ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2008

355

P6_TA(2007)0614
Ftehimiet ta' Partenarjat Ekonomiku
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar Ftehimiet ta' Partenarjat Ekonomiku

361

P6_TA(2007)0615
Liġi Ewropea dwar il-Kuntratti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-Liġi Ewropea dwar il-Kuntratti

364

 

Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2007

2008/C 323E/04

MINUTI

366

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

l-Għaxar anniversarju tal-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-projbizzjoni tal-mini għal kontra lpersuni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Tessuti (dibattitu)

Relazzjonijiet Ekonomiċi u Kummerċjali mal-Korea (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea 2008, modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) (votazzjoni)

Abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea 2008, modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) (votazzjoni)

Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Montenegro *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Data ta' l-introduzzjoni ta' l-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini * (votazzjoni)

Ġurisdizzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' obbligi ta' manteniment * (votazzjoni)

l-Għaxar anniversarju tal-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-projbizzjoni tal-mini għal kontra l-persuni (votazzjoni)

Laqgħa Għolja UE/Ċina — Djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE/Ċina (votazzjoni)

Il-ġlieda kontra l-estremiżmu fl-Ewropa (votazzjoni)

Montenegro (votazzjoni)

It-tniġġis miż-żejt fil-Baħar l-Iswed u fil-Baħar ta' Ażov wara n-nawfraġju ta' bosta vapuri (votazzjoni)

Sistemi ta' garanzija tal-kontijiet (votazzjoni)

Immaniġġjar ta' l-assi II (votazzjoni)

Tessuti (votazzjoni)

Relazzjonijiet Ekonomiċi u Kummerċjali mal-Korea (votazzjoni)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Iċ-Ċad tal-Lvant

Drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita

Ġustizzja għan-nisa tal-wens (comfort women)

Ħin tal-votazzjonijiet

Iċ-Ċad tal-Lvant (votazzjoni)

Drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita (votazzjoni)

Ġustizzja għan-nisa tal-wens (comfort women) (votazzjoni)

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumentiXi wħud minn dawn it-titoli mhumiex disponibbli bil-Malti.

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

386

ANNESS I

388

ANNESS II

411

TESTI ADOTTATI

454

P6_TA(2007)0616
Abbozz tal-baġit ġenerali 2008, modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 kif immodifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) (15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD) — 2007/2019B(BUD)) u Ittri ta' emenda Nri 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) u 2/2008 (15716/2007 — C6-0435/2007) għall-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008

454

ANNESS 1
ARRANĠAMENTI TA' ĦIDMA RRIVEDUTI DWAR AĠENZIJI EŻEKUTTIVI

462

ANNESS 2

464

11. Dawn l-arranġamenti ta' ħidma ma jistgħu bl-ebda mod jaffettwaw il-poteri eżekuttivi tal-Kummissjoni, kif stabbilit b'mod partikulari fit-Trattat u fir-Regolament (KE) Nru 58/2003 tal-Kunsill. Huma ma jistgħux jiġġudikaw minn qabel il-kompetenza tal-Kummissjoni biex tevalwa l-opportunità li toħloq aġenzija eżekuttiva u biex tadotta d-deċiżjonijiet rilevanti skond ir-rekwiżiti proċedurali. Iddeċiżjoni finali dwar il-provediment ta' staff tibqa' kwistjoni li taqa' fuq l-awtorità baġitarja.

464

ANNESS 3
DIKJARAZZJONI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONIJIET 4 U 5 DWAR IDDJALOGU POLITIKU REGOLARI DWAR L-ISKRUTINJU DEMOKRATIKU U L-KOERENZA TA' AZZJONIJIET ESTERNI

467

P6_TA(2007)0617
Ftehim KE/Montenegro: Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, minn naħa l-oħra (COM(2007)0350 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC))

467

P6_TA(2007)0618
Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kunsill ta' l-Ewropa dwar kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa (COM(2007)0478 — C6-0311/2007 — 2007/0173(CNS))

468

P6_TA(2007)0619
Data ta' introduzzjoni għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tad-data ta' introduzzjoni għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini (COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS))

469

P6_TA(2007)0620
Il-kompetenza u l-kooperazzjoni fil-qasam ta' obbligi ta' manteniment *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni taddeċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fil-qasam ta' obbligi ta' manteniment (COM(2005)0649 — C6-0079/2006 — 2005/0259(CNS))

470

P6_TA(2007)0621
L-10 Anniversarju mill-Konvenzjoni ta' Ottawa
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-10 Anniversarju mill-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-Projbizzjoni ta' l-Użu, tal-Ħażna, tal-Produzzjoni u tat-Trasferiment ta' Mini Antipersonell u l-Qerda Tagħhom ta' l-1997

485

P6_TA(2007)0622
Samit UE/Ċina — UE/Ċina djalogu drittijiet tal-bniedem
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar is-Samit UE/Ċina u l-UE/Ċina djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem

489

P6_TA(2007)0623
Il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' lestremiżmu fl-Ewropa

494

P6_TA(2007)0624
Montenegro
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-finalizzazzjoni ta' Ftehima ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha minnaħa waħda, u l-Montenegro min-naħa l-oħra

497

P6_TA(2007)0625
Diżastri navali fl-Istrett ta' Kerch fil-Baħar l-Iswed
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar id-diżastri navali fl-Istress ta' Kerch fil-Baħar l-Iswed u t-tniġġiż miż-żejt li rriżulta

503

P6_TA(2007)0626
Skemi ta' garanzija għal depożiti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar skemi ta' garanzija għal depożiti 2007/2199(INI))

505

P6_TA(2007)0627
Immaniġġjar ta' l-Assi II
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-Immaniġġjar ta' l-Assi II (2007/2200(INI))

508

P6_TA(2007)0628
Tessuti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar it-tessuti

517

P6_TA(2007)0629
Relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Korea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Korea (2007/2186(INI))

520

P6_TA(2007)0630
Iċ-Ċad tal-Lvant
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar iċ-Ċad tal-Lvant

526

P6_TA(2007)0631
Id-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita

529

P6_TA(2007)0632
Nisa tas-serħan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ġustizzja għan-nisa tas-serħan (skjavi sesswali fl-Asja qabel u matul it-Tieni Gwerra Dinjija)

531

 

It-Tlieta, 18 ta' Diċembru 2007

2008/C 323E/05

MINUTI

534

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea 2008, modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) (firma)

Riżultati tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2007 fi Brussell — Sitt xhur ta' attività tal-presidenza Portugiża (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

536


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'-l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top