EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:180:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 180, 2018. gada 17. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 17. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1001 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1002 (2018. gada 16. jūlijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1153 groza, lai precizētu un vienkāršotu korelācijas procedūru un pielāgotu to izmaiņām Regulā (ES) 2017/1151  (1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1003 (2018. gada 16. jūlijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1152 groza, lai precizētu un vienkāršotu korelācijas procedūru un pielāgotu to izmaiņām Regulā (ES) 2017/1151  (1 )

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/1004 (2018. gada 3. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja pilnvaru termiņu (EU BAM Rafah/1/2018)

22

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/1005 (2018. gada 3. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS/1/2018)

23

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1006 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

24

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2018/1007 (2018. gada 25. aprīlis), ar ko attiecībā uz ostu sarakstu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2008/861/EK  (1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1008 (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4771)  (1 )

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top