EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:045:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 045, 2014. gada 15. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.045.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 15. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 045/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 39, 8.2.2014.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 045/02

Lieta C-111/10: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 4. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — LESD 108. panta 1. un 2. punkts — Lietuvas Republikas piešķirtais valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei — Eiropas Savienības Padomes kompetence — Pastāvoša atbalsta shēma — Atbilstoši pasākumi — Divu atbalsta shēmu nenodalāmais raksturs — Apstākļu maiņa — Ārkārtas apstākļi — Ekonomiskā krīze — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīguma princips)

2

2014/C 045/03

Lieta C-117/10: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 4. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — EKL 88. panta 1. un 2. punkts — Polijas Republikas piešķirtais valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei — Eiropas Savienības Padomes kompetence — Pastāvoša atbalsta shēma — Polijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai — Pirms pievienošanās piešķirtais valsts atbalsts — Atbilstoši pasākumi — Divu atbalsta shēmu nenodalāmais raksturs — Apstākļu maiņa — Ārkārtas apstākļi — Ekonomiskā krīze — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīguma princips)

2

2014/C 045/04

Lieta C-118/10: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 4. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — LESD 108. panta 1. un 2. punkts — Latvijas Republikas piešķirtais valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei — Eiropas Savienības Padomes kompetence — Pastāvoša atbalsta shēma — Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai — Pirms pievienošanās piešķirtais valsts atbalsts — Atbilstoši pasākumi — Divu atbalsta shēmu nenodalāmais raksturs — Apstākļu maiņa — Ārkārtas apstākļi — Ekonomiskā krīze — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīguma princips)

3

2014/C 045/05

Lieta C-121/10: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 4. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — LESD 108. panta 1. un 2. punkts — Ungārijas piešķirtais valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei — Eiropas Savienības Padomes kompetence — Pastāvoša atbalsta shēma — Atbilstoši pasākumi — Divu atbalsta shēmu nenodalāmais raksturs — Apstākļu maiņa — Ārkārtas apstākļi — Ekonomiskā krīze — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīguma princips)

3

2014/C 045/06

Lieta C-446/11 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Edison SpA (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Eiropas ūdeņraža peroksīda un nātrija perborāta tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu)

4

2014/C 045/07

Lieta C-447/11 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums — Caffaro Srl, kam piemērots ārkārtas administrācijas process/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Eiropas ūdeņraža peroksīda un nātrija perborāta tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Naudas soda aprēķināšana — Pārkāpuma ilgums — Noilgums — Mīkstinoši apstākļi)

4

2014/C 045/08

Lieta C-448/11 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums — SNIA Spa, kam piemērots īpašs režīms/Eiropas Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ūdeņraža peroksīda un nātrija perborāta Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Atbildības noteikšana konkurences jomā — Saimnieciskās pēctecības kritērijs — Tiesību uz aizstāvību pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu)

5

2014/C 045/09

Lieta C-449/11 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums — Solvay Solexis SpA/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Eiropas ūdeņraža peroksīda un nātrija perborāta tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Jēdzieni “nolīgums” un “saskaņotas darbības” — Jēdziens “vienots un turpināts pārkāpums” — Naudas soda aprēķināšana)

5

2014/C 045/10

Lieta C-455/11 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums — Solvay SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Eiropas ūdeņraža peroksīda un nātrija perborāta tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Pārkāpuma ilgums — Jēdzieni “nolīgums” un “saskaņotas darbības” — Paziņojums par sadarbību — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas soda samazināšana)

6

2014/C 045/11

Lieta C-576/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde — Neizpilde — LESD 260. pants — Finansiālas sankcijas — Kavējuma naudas un naudas soda noteikšana)

6

2014/C 045/12

Apvienotās lietas C-618/11, C-637/11 un C-659/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública (Nodokļi — PVN — Sestā Direktīva 77/388/EEK — 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkta c) apakšpunkts — Direktīva 2006/112/EK — 73. pants, 78. panta pirmās daļas a) punkts un 79. panta pirmās daļas c) punkts — PVN, kas jāmaksā par komercreklāmas publiskas demonstrēšanas pakalpojumiem, aprēķināšanas bāze — Nodoklis par komercreklāmas publisku demonstrēšanu)

7

2014/C 045/13

Lieta C-13/12 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 172/2008 — Ķīnas, Ēģiptes, Kazahstānas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Krievijas izcelsmes ferosilīcija imports — Regula (EK) Nr. 384/96 — 2. panta 9. punkts — Eksporta cena — 3. panta 5. un 6. punkts — Zaudējumu noteikšana — 6. panta 7. punkts — Izmeklēšana — 8. panta 4. punkts — Piedāvājums uzņemties saistības — Nekonfidenciālā versija — 20. panta 1. punkts — Informācijas izpaušana pusēm — Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses)

7

2014/C 045/14

Apvienotās lietas no C-159/12 līdz C-161/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese u.c. (C-159/12), Maria Rosa Gramegna/ASL Lodi u.c. (C-160/12), Anna Muzzio/ASL Pavia u.c. (C-161/12) (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — LESD 49. pants — Sabiedrības veselība — Valsts tiesību akti, kas liedz paraaptiekām pārdot zāles, kuru iegādei ir vajadzīga ārsta recepte un kuru izmaksas sedz pircējs)

8

2014/C 045/15

Lieta C-166/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Krajský soud v Praze (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts — Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 un Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004 — Savienības ierēdņi — Valsts sistēmā iegūtās pensijas tiesības — Pārskaitīšana uz Savienības pensiju shēmu — Aprēķina metode — Jēdziens “pensijas tiesību kapitāla vērtība”)

8

2014/C 045/16

Lieta C-272/12 P: Tiesas (virs palāta) 2013. gada 10. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Īrija, Francijas Republika, Itālijas Republika, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbrīvojums no akcīzes nodokļa minerāleļļām — Tiesas ierosme — Pēc Savienības tiesas ierosmes izvirzīts pamats — Saikne starp nodokļu saskaņošanu un valsts atbalsta kontroli — Padomes un Komisijas attiecīgās pilnvaras — Tiesiskās noteiktības princips — Savienības tiesību aktu tiesiskuma prezumpcija)

9

2014/C 045/17

Lieta C-280/12 P: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums — Eiropas Savienības Padome/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian un Eiropas Komisija (Apelācija — Ierobežojoši pasākumi pret Irānas Islāma Republiku kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums pierādīt pasākuma pamatotību)

10

2014/C 045/18

Lieta C-309/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums (Tribunal Central Administrativo Norte (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria Albertina Gomes Viana Novo u.c./Fundo de Garantia Salarial IP (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 80/987/EEK — Direktīva 2002/74/EK — Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā — Garantijas iestādes — Garantijas iestāžu samaksas pienākuma ierobežošana — Algas prasījumi, kuri ir radušies vairāk nekā sešus mēnešus pirms prasības celšanas tiesā par darba devēja maksātnespējas konstatēšanu)

10

2014/C 045/19

Lieta C-319/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa (PVN — Direktīva 2006/112/EK — 132.–134. un 168. pants — Atbrīvojumi no nodokļa — Izglītības pakalpojumi, kurus ar peļņas gūšanas mērķi sniedz privātas organizācijas — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu)

11

2014/C 045/20

Lieta C-394/12: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 10. decembra spriedums (Asylgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā Eiropas patvēruma sistēma — Regula (EK) Nr. 343/2003 — Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana — Atbildības par patvēruma pieteikuma izskatīšanu kritēriju ievērošanas pārbaude — Pārbaudes tiesā apjoms)

12

2014/C 045/21

Lieta C-413/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Prasība par noteikuma izmantošanas pārtraukšanu, ko cēlusi reģionāla patērētāju tiesību aizsardzības biedrība — Tiesa, kurai ir teritoriālā jurisdikcija — Neiespējamība pārsūdzēt pirmajā instancē pieņemtu nolēmumu, kurā konstatēta jurisdikcijas neesamība — Dalībvalstu procesuālā autonomija — Līdzvērtības un efektivitātes principi)

12

2014/C 045/22

Lieta C-450/12: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcijas 7307 un 7321 — Krāsns cauruļu komplekti — Jēdzieni krāšņu “daļas” un “savienotājelementi caurulēm”)

13

2014/C 045/23

Lieta C-486/12: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, kuru uzsākusi X (Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi — Direktīva 95/46/EK — Piekļuves tiesību īstenošanas nosacījumi — Pārmērīgu izdevumu iekasēšana)

13

2014/C 045/24

Lieta C-493/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc. (Cilvēkiem paredzētas zāles — Papildu aizsardzības sertifikāts — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 3. pants — Šī sertifikāta saņemšanas nosacījumi — Jēdziens “produkts, kuru aizsargā spēkā esošs pamatpatents” — Kritēriji — Pamatpatenta pretenziju formulējums — Precizitāte un konkrētums — Aktīvās vielas funkcionāla definīcija — Aktīvās vielas strukturāla definīcija — Eiropas Patentu konvencija)

14

2014/C 045/25

Lieta C-508/12: Tiesas (devītā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Landesgericht Salzburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Walter Vapenik/Josef Thurner (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — Prasības nolēmuma apstiprināšanai par Eiropas izpildes rīkojumu — Situācija, kurā nolēmums ir pieņemts kreditora dalībvalstī attiecībā uz strīdu starp divām personām, kas nav iesaistītas komerciālā vai profesionālā darbībā)

14

2014/C 045/26

Lieta C-514/12: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Landesgericht Salzburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — LESD 45. pants — Regula (EK) Nr. 492/2011 — 7. panta 1. punkts — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru darba stāžu, kas iegūts, strādājot pie cita darba devēja, nevis Land Salzburg, ņem vērā tikai daļēji — Darba ņēmēju brīvas pārvietošanās ierobežošana — Pamatojumi — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Lojalitātes mērķis — Administratīvo procedūru vienkāršošana — Pārskatāmība)

15

2014/C 045/27

Lieta C-523/12: Tiesas (septītā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētas valsts subsīdijas, ko izmaksā studentiem, kuri ir piereģistrējušies pēcdiploma kvalifikācijas celšanas studijām — Reģionālais tiesiskais regulējums, kura mērķis ir uzlabot izglītības līmeni vietējā mērogā un ar kuru stipendiju piešķiršanai ir izvirzīti nosacījumi, kas attiecas uz uzņēmumiem, kuri organizē pēcdiploma studiju programmas — Nosacījums par nepārtrauktu desmit gadu pieredzi)

15

2014/C 045/28

Lieta C-561/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 5. decembra spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium (Publiskie iepirkumi — Sarunu procedūra ar paziņojuma par paredzamo publisko iepirkumu publicēšanu — Līgumslēdzējas iestādes iespēja pārrunāt piedāvājumus, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos attiecībā uz līgumu ietvertajās tehniskajās specifikācijās noteiktajām obligātajām prasībām)

16

2014/C 045/29

Lieta C-576/12 P: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums — Ivan Jurašinović/Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Piekļuves tiesību izņēmumi — 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais un trešais ievilkums — Valsts drošība — Starptautiskās attiecības)

16

2014/C 045/30

Lieta C-558/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 29. oktobrī iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākija) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

17

2014/C 045/31

Lieta C-559/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 30. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald

17

2014/C 045/32

Lieta C-561/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 29. oktobrī iesniedza Obvodním soudem pro Prahu 1 (Čehijas Republika) — Hoštická a.s. u.c./Ministerstvo zemědělství

17

2014/C 045/33

Lieta C-597/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-548/08 Total SA/Komisija 2013. gada 22. novembrī iesniedza Total SA

18

2014/C 045/34

Lieta C-605/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-563/11 Anbouba/Padome 2013. gada 25. novembrī iesniedza Issam Anbouba

19

2014/C 045/35

Lieta C-618/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-396/10 Zucchetti Rubinetteria/Eiropas Komisija 2013. gada 27. novembrī iesniedza Zucchetti Rubinetteria SpA

19

2014/C 045/36

Lieta C-619/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-376/10 Mamoli Robinetteria/Komisija 2013. gada 28. novembrī iesniedza Mamoli Robinetteria SpA

20

2014/C 045/37

Lieta C-630/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-592/11 Anbouba/Padome 2013. gada 25. novembrī iesniedza Issam Anbouba

21

2014/C 045/38

Lieta C-634/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-566/08 Total Raffinage Marketing/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Total Marketing Services, kas ir Total Raffinage Marketing tiesību pārņēmēja

22

2014/C 045/39

Lieta C-639/13: Prasība, kas celta 2013. gada 3. decembrī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

23

2014/C 045/40

Lieta C-642/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-373/10, T-374/10, T-382/10 un T-402/10 Villeroy & Boch/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Villeroy & Boch — Belgium

23

2014/C 045/41

Lieta C-644/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-373/10, T-374/10, T-382/10 un T-402/10 Villeroy et Boch Austria u.c./Komisija 2013. gada 5. decembrī iesniedza Villeroy et Boch

24

2014/C 045/42

Lieta C-648/13: Prasība, kas celta 2013. gada 6. decembrī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

25

2014/C 045/43

Lieta C-660/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. decembrī — Eiropas Savienības Padome/Eiropas Komisija

26

2014/C 045/44

Lieta C-674/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. decembrī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

26

2014/C 045/45

Lieta C-682/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 15. oktobra rīkojumu lietā T-13/12 Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Eiropas Komisija 2013. gada 23. decembrī iesniedza Andechser Molkerei Scheitz GmbH

27

 

Vispārējā tiesa

2014/C 045/46

Lieta T-388/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. oktobra spriedums — Singer/ITSB — Cordia Magyarország (“CORDIO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CORDIO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “CORDIA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2014/C 045/47

Lieta T-38/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. decembra rīkojums — El Corte Inglés/Komisija (Muitas savienība — Tādu tekstilizstrādājumu ievešana, kuru izcelsmes vieta norādīta Jamaika — Ievedmuitas nodokļa “a posteriori” piedziņa — Pieteikums par nodokļa atlaišanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 239. pants — Noraidošs Komisijas lēmums — Valsts iestāžu lēmuma par ievedmuitas nodokļu a posteriori iegrāmatošanu atcelšana valsts tiesā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

29

2014/C 045/48

Lieta T-150/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra rīkojums — Gobierno de Aragón u.c./Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Lēmums par atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai — Daļēja atcelšana — Nedalāmība — Nepieņemamība)

30

2014/C 045/49

Lieta T-634/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. decembra rīkojums — da Silva Tenreiro/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par vakanci — Iecelšana Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta (ĢD) E direkcijas “Tiesiskums” direktora amatā — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Cita kandidāta iecelšana — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

30

2014/C 045/50

Lieta T-23/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — MAF/EAFPI (Prasība atcelt tiesību aktu — Valodu lietojums — Apspriežu dokumentu publicēšana EAFPI tīmekļa vietnē vienīgi angļu valodā — Nepārsūdzami tiesību akti — Nepieņemamība)

31

2014/C 045/51

Lieta T-38/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 26. novembra rīkojums — Pips/ITSB — s. Oliver Bernd Freier (“ISABELLA OLIVER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2014/C 045/52

Lieta T-179/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — Wirtgen/ITSB (Kalta turētāja forma) (Kopienas preču zīme — Reģistrācijas atteikums — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2014/C 045/53

Lieta T-492/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra rīkojums — von Storch u.c./ECB (Prasība atcelt tiesību aktu — ECB pieņemti lēmumi — Eurosistēmas tiešo monetāro darījumu tehniskās iezīmes — Pasākumi nodrošinājuma pieejamības saglabāšanai — Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

32

2014/C 045/54

Lieta T-32/13 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. decembra rīkojums — da Silva Tenreiro/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par vakanci — Iecelšana Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta A direktorāta “Civiltiesības” direktora amatā — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Cita kandidāta iecelšana amatā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

32

2014/C 045/55

Lieta T-203/13 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu iesniegts prasības pieteikums, kas ir parakstīts, izmantojot zīmogu, kurā ir attēlots advokāta paraksts — Oriģināla iesniegšana pēc termiņa beigām — Novēlota prasība — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

33

2014/C 045/56

Lieta T-204/13 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu iesniegts prasības pieteikums, kas ir parakstīts, izmantojot zīmogu, kurā ir attēlots advokāta paraksts — Oriģināla iesniegšana pēc termiņa beigām — Novēlota prasība — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

33

2014/C 045/57

Lieta T-205/13 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu iesniegts prasības pieteikums, kas ir parakstīts, izmantojot zīmogu, kurā ir attēlots advokāta paraksts — Oriģināla iesniegšana pēc termiņa beigām — Novēlota prasība — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

33

2014/C 045/58

Lieta T-242/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 27. novembra rīkojums — Castell Macía/ITSB — PJ Hungary (“PEPE CASTELL”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2014/C 045/59

Lieta T-505/13 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 8. janvāra rīkojums — Stichting Sona un Nao/Komisija (Pagaidu noregulējums — Aizjūras zemju un teritoriju asociācijas režīms — Desmitais Eiropas Attīstības fonds — Izpildes noteikumi — Nīderlandes Antiļas — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Pieņemamība)

34

2014/C 045/60

Lieta T-578/13: Prasība, kas celta 2013. gada 6. novembrī — Luxembourg Pamol (Cyprus) un Luxembourg Industries/Komisija

35

2014/C 045/61

Lieta T-580/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. novembrī — Real Express/ITSB — MIP Metro (“real”)

35

2014/C 045/62

Lieta T-607/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — Granette & Starorežná Distilleries/ITSB — Bacardi (“42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.”)

36

2014/C 045/63

Lieta T-618/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — Oracle America/ITSB — Aava Mobile (“AAVA CORE”)

36

2014/C 045/64

Lieta T-624/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — The Tea Board/ITSB — Delta Lingerie (“Darjeeling”)

37

2014/C 045/65

Lieta T-625/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — The Tea Board/ITSB — Delta Lingerie (“Darjeeling collection de lingerie”)

37

2014/C 045/66

Lieta T-626/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — The Tea Board/ITSB — Delta Lingerie (“DARJEELING collection de lingerie”)

38

2014/C 045/67

Lieta T-627/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. novembrī — The Tea Board/ITSB — Delta Lingerie (“Darjeeling”)

38

2014/C 045/68

Lieta T-639/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī — Watch TV/Padome

39

2014/C 045/69

Lieta T-643/13: Prasība, kas celta 2013. gada 3. decembrī — Rogesa/Komisija

39

2014/C 045/70

Lieta T-659/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. decembrī — Čehijas Republika/Komisija

40

2014/C 045/71

Lieta T-660/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. decembrī — Čehijas Republika/Eiropas Komisija

41

2014/C 045/72

Lieta T-675/13: Prasība, kas celta 2013. gada 16. decembrī — K Chimica/ECHA

41

2014/C 045/73

Lieta T-676/13: Prasība, kas celta 2013. gada 18. decembrī — Italian international film/EACEA

42

2014/C 045/74

Lieta T-692/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. decembrī — SACBO/Komisija un TEN-T EA

43

2014/C 045/75

Lieta T-574/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. decembra rīkojums — Unipol Banca/ITSB — Union Investment Privatfonds (“unicard”)

44

2014/C 045/76

Lieta T-214/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 2. decembra rīkojums — Indesit Company/ITSB — ILVE (“quadrio”)

44

2014/C 045/77

Lieta T-217/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. novembra rīkojums — Shark/ITSB — Monster Energy (“UNLEASH THE BEAST!”)

44

2014/C 045/78

Lieta T-508/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. decembra rīkojums — Automobile Association/ITSB — Duncan Petersen Publishing (“Classeurs”)

44

2014/C 045/79

Lieta T-511/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 28. novembra rīkojums — Refrigue-confecções para o frio/ITSB — Sixty International (“Refrigue for cold”)

44

2014/C 045/80

Lieta T-153/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra rīkojums — Et Solar Industry u.c./Komisija

44

2014/C 045/81

Lieta T-154/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra rīkojums — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Komisija

45

2014/C 045/82

Lieta T-357/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra rīkojums — European Space Imaging/Komisija

45

2014/C 045/83

Lieta T-523/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. novembra rīkojums — Euromed/ITSB — DC Druck-Chemie (“EUROSIL”)

45

2014/C 045/84

Lieta T-524/13: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. novembra rīkojums — Euromed/ITSB — DC Druck-Chemie (“EUROSIL”)

45

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 045/85

Lieta F-100/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. oktobrī — ZZ u.c./EĀDD

46

2014/C 045/86

Lieta F-106/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. oktobrī — ZZ/FRA

46

2014/C 045/87

Lieta F-116/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. novembrī — ZZ/Komisija

46

2014/C 045/88

Lieta F-120/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. decembrī — ZZ/AFE

47

2014/C 045/89

Lieta F-126/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. decembrī — ZZ/Komisija

47


LV

 

Top