Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Élelmiszer-aromák

Go to the summaries’ table of contents

Élelmiszer-aromák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1334/2008/EK rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet megállapítja az aromák* biztonságos használatára vonatkozó általános követelményeket az élelmiszerek esetében.
 • Emellett meghatározza a címkézésre vonatkozó azon követelményeket, amelyeket tiszteletben kell tartani.
 • Mellékletében a jóváhagyott aromák listáját tartalmazza.

FŐBB PONTOK

 • Az aromák (a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján) nem járhatnak biztonsági kockázattal a fogyasztókra nézve, használatuk pedig nem vezetheti félre a fogyasztókat.
 • A rendelet meghatározza, hogy mik például az aromák, aromaanyagok, aromakészítmények, füstaromák, hőkezeléssel előállított aromaanyagok, aroma-elővegyületek és aromatulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők.
 • A jogszabály nem vonatkozik a csak kizárólag édes (például cukor), sós vagy savanyú ízű anyagokra, a nyers élelmiszerekre vagy a friss, szárított vagy fagyasztott fűszer- és/vagy fűszernövény-keverékekre, teakeverékekre és gyümölcs-, illetve gyógynövénytea-keverékekre. Az édes ízt biztosító anyagok édesítőszerek, amelyek az élelmiszer-adalékanyagok különleges kategóriáját képezik.
 • Meghatározza azt is, hogy az aromák mely típusainál kell lefolytatni a kiértékelési és jóváhagyási eljárást, és melyeknél nem.
 • Az EU elfogadott egy listát a jóváhagyott aromaanyagokról, 2012. október 1-jén. Kizárólag ezen aromaanyagok használhatók az élelmiszerekben és azok felületén, és értékesíthetők az EU-n belül. A listát rendszeres időközönként frissítik.
 • A rendelet 15, a természetben előforduló, toxikológiai szempontból aggályos anyagot is tartalmaz. Ezek közé tartozik az esztragol, a mentofurán, a metil-eugenol, a hidrogén-cianid és a kumarin, és ezeket így élelmiszerekhez hozzáadni nem lehet. Az ilyen, a természetben előforduló anyagok közül néhánynak a jelenlétére az élelmiszerek esetében maximális értékeket állapítottak meg. Bizonyos hagyományos élelmiszerekben vagy bizonyos alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italokban jelen lehetnek.
 • A vállalkozások között, illetve a nagyközönség számára értékesített aromáknak egyedi címkézési szabályoknak kell megfelelniük, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásának címkézéséről szóló 1169/2011/EU rendelet követelményein túlmenően. A nagyközönség számára és a vállalkozások között történő értékesítéskor az élelmiszerekben és azok felületén használható aromák címkézésének egyedi szabályai mindkét rendelethez kapcsolódnak.
 • A „természetes” kifejezés az aromaanyag leírására csak a közvetlenül állati vagy növényi eredetű anyagokra használható.
 • Az élelmiszeripari vállalkozóknak (az aromák gyártóinak vagy importőreinek, vagy az aromák felhasználóinak, amilyen az élelmiszeripar) jelenteniük kell az Európai Bizottságnak az előző 12 hónapos időszakban az élelmiszerekhez adagolt mennyiségeket, amennyiben ezt kéri.
 • Egy aroma előállítója vagy felhasználója köteles tájékoztatni a Bizottságot bármely olyan tudományos vagy műszaki információról, amely számukra ismert és hozzáférhető, és amely az aroma biztonságosságának értékelésére hatással lehet.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2011. július 20. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Aromák: az élelmiszerek illatának és ízének javítására vagy változtatására szolgáló anyagok. Közös uniós szabályok és normák gondoskodnak arról, hogy az aromák ne jelentsenek kockázatot az emberi egészségre nézve, továbbá biztosítják valamennyi uniós országban történő használatukat.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 34–50. o.)

Az 1334/2008/EK rendelet mellékleteinek későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 1321/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról (HL L 333., 2013.12.12. 54–67. o.)

A Bizottság 872/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2012.10.2., 1–161. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18–63. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról (HL L 309., 2003.11.26., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 01.02.2018

Top