EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:199:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 199, 31. heinäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.199.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 199

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
31. heinäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 685/2010, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudelle 2010/2011 ja asetuksen (EU) N:o 53/2010 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 686/2020, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta Bacoma-valikointiristikon ja T90-troolin teknisten tietojen osalta Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla tapahtuvassa kalastuksessa

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 687/2010, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EU) N:o 688/2010, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

Komission asetus (EU) N:o 689/2010, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

21

 

 

Komission asetus (EU) N:o 690/2010, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä elokuuta 2010 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

23

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/422/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Bulgariassa

26

 

 

2010/423/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/4/2010, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

28

 

*

Neuvoston päätös 2010/424/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota, EUMM Georgia, koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta

29

 

 

2010/425/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, päätöksen 2009/767/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvomia/akkreditoimia varmennepalvelujen tarjoajia koskevien luotettavien luetteloiden laatimisen, ylläpitämisen ja julkaisun osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5063)  (1)

30

 

 

2010/426/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5135)  (1)

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008)

40

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2010/371/EU, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2010, Madagaskarin tasavallan kanssa käytävien AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä (EUVL L 169, 3.7.2010)

43

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top