EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:282:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 282, 26. lokakuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 282
44. vuosikerta
26. lokakuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2080/2001, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Japanista peräisin olevien napavaihteilla varustettujen polkupyörän napojen tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 2081/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 2082/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää kolmattatoista osittaista tarjouskilpailua varten 15
Komission asetus (EY) N:o 2083/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 16
Komission asetus (EY) N:o 2084/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 2085/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2086/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2001 lokakuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 21
*Komission asetus (EY) N:o 2087/2001, annettu 24 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi 23
*Komission asetus (EY) N:o 2088/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 2089/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 2090/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 2091/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 2092/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 2093/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 2094/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 57
Komission asetus (EY) N:o 2095/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 58
Komission asetus (EY) N:o 2096/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 59
Komission asetus (EY) N:o 2097/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 2098/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 2099/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 2100/2001, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 66

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/752/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 97/101/EY liitteiden muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3093) (1) 69
2001/753/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3096) (1) 77
2001/754/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta Saint-Pierre ja Miquelonista tapahtuvan hevoseläinten tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3166) (1) 81
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top