EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:067E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 67, 17. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 67 E
47. vuosikerta
17. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I (Tiedonantoja)
EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2003-2004
Istunnot 12.-15. toukokuuta 2003
Maanantai 12. toukokuuta 2003
(2004/C 67 E/001)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 1
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen 1
2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 1
3. Muistosanat 1
4. Puhemiehen julkilausumat (tarkkailijat) 1
5. Pyynnöt parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi 2
6. Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi 2
7. Valtakirjojen tarkastus 2
8. Valiokuntien kokoonpano 2
9. Työjärjestyksen soveltaminen 2
10. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio asiassa Le Pen vastaan Euroopan parlamentti 2
11. Vastaanotetut asiakirjat 3
12. Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä 12
13. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) 12
14. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet 12
15. Määrärahojen siirrot 12
16. Vetoomukset 15
17. Käsittelyjärjestys 17
18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista 18
19. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (2003-2006) *** II (keskustelu) 18
20. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen *** I (keskustelu) 19
21. Lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevat vakuutusvaatimukset *** I (keskustelu) 19
22. Euroopan avaruusjärjestön ministerikokous (julkilausuma ja keskustelu) 20
23. Seuraavan istunnon esityslista 20
24. Istunnon päättäminen 20
LÄSNÄOLOLISTA 21
Tiistai 13. toukokuuta 2003
(2004/C 67 E/002)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 23
1. Istunnon avaaminen 23
2. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä 23
3. Vastaanotetut asiakirjat 23
4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) 23
5. Ympäristövastuu *** I (keskustelu) 24
6. Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu) 25
7. Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta * (keskustelu) 25
8. Terästilastot 2003 - 2009 *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 26
9. EY:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 26
10. Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** III (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 26
11. Ansioita ja elinoloja koskevat yhteisön tilastot *** II (äänestys) 27
12. Kansantalouden tilinpidon pääaggregaatit ja työtunteina ilmaistut työllisyystiedot *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 27
13. Sähkön ja kaasun luovutuspaikka * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 27
14. Maailman laivanrakennustilanne (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 28
15. Yritysten sosiaalinen vastuu (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 28
16. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (2003-2006) *** II (äänestys) 28
17. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen *** I (äänestys) 28
18. Lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevat vakuutusvaatimukset *** I (äänestys) 29
19. Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta * (äänestys) 29
20. Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma (äänestys) 29
21. AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely vuonna 2002 (äänestys) 30
22. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 30
23. Äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä (SARS) (julkilausuma ja keskustelu) 30
24. Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2004) (keskustelu) 31
25. Komissio esittelee alustavan esityksen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2004 31
26. Euromed-yhteistyö energian alalla (keskustelu) 31
27. Kyselytunti (kysymykset komissiolle) 31
28. Etsintä Turkin ihmisoikeusjärjestön päämajan tiloissa Ankarassa (julkilausuma ja keskustelu) 33
29. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt * - Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt: henkilöstöedustus * (keskustelu) 34
30. Huviveneet *** III (keskustelu) 35
31. Matkailuala (suullinen kysymys, josta keskustellaan) 35
32. Euroopan avaruusjärjestön ministerikokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) 35
33. Seuraavan istunnon esityslista 36
34. Istunnon päättäminen 36
LÄSNÄOLOLISTA 37
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 39
1. Terästilastot 2003-2009 *** I 39
2. EY:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimus * 40
3. Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** III 40
4. Ansioita ja elinoloja koskevat yhteisön tilastot *** II 40
5. Kansantalouden tilinpidon pääaggregaatit ja työtunteina ilmaistut työllisyystiedot *** II 40
6. Sähkön ja kaasun luovutuspaikka * 40
7. Maailman laivanrakennustilanne 40
8. Yritysten sosiaalinen vastuu 41
9. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (2003-2006) *** II 41
10. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen *** I 41
11. Lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevat vakuutusvaatimukset *** I 43
12. Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta * 44
13. Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma 45
14. AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely vuonna 2002 45
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 47
Mietintö: Westendorp y Cabeza A5-0121/2003 - Päätöslauselma 47
Mietintö: Valdivielso de Cué A5-0130/2003 - Päätöslauselma 48
Mietintö: McNally A5-0131/2003 - Tarkistus 16 49
Mietintö: McNally A5-0131/2003 - Tarkistus 24 50
Mietintö: McNally A5-0131/2003 - Tarkistus 27 51
Mietintö: Sacconi A5-0123/2003 - Päätöslauselma 52
Mietintö: Miranda A5-0124/2003 - Tarkistus 7 53
Mietintö: Miranda A5-0124/2003 - Tarkistus 8 54
Mietintö: Miranda A5-0124/2003 - Tarkistus 4 56
Mietintö: Miranda A5-0124/2003 - Tarkistus 5 57
Mietintö: Miranda A5-0124/2003 - Päätöslauselma 58
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0193
Terästilastot 2003-2009 *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästilastojen tuottamisesta (KOM(2002) 584 - C5-0509/2002 - 2002/0251(COD)) 60
P5_TC1-COD(2002)0251
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästilastojen tuottamisesta 60
LIITE
Luettelo Eurostatille 4 artiklan mukaan toimitettavista tilasto-ominaisuuksista 64
P5_TA(2003)0194
EY:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (KOM(2003) 95 - C5-0106/2003 - 2003/0041(CNS)) 66
P5_TA(2003)0195
Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla (PE-CONS 3619/2003 - C5-0129/2003 - 2000/0343(COD)) 67
P5_TA(2003)0196
Ansioita ja elinoloja koskevat yhteisön tilastot *** II
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC) (15090/1/2002 - C5-0077/2003 - 2001/0293(COD)) 68
P5_TA(2003)0197
Kansantalouden tilinpidon pääaggregaatit ja työtunteina ilmaistut työllisyystiedot *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräaikojen, kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämistä koskevien poikkeusten ja työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisen osalta (15091/1/2002 - C5-0078/2003 - 2002/0109(COD)) 68
P5_TA(2003)0198
Sähkön ja kaasun luovutuspaikka *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sähkön ja kaasun luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 688 - C5-0617/2002 - 2002/0286(CNS)) 69
P5_TA(2003)0199
Maailman laivanrakennustilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma kuudennesta komission kertomuksesta neuvostolle maailman laivanrakennustilanteesta (KOM(2002) 622 - 2003/2062(INI)) 71
P5_TA(2003)0200
Yritysten sosiaalinen vastuu
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta yritysten sosiaalisesta vastuusta: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen (KOM(2002) 347 - 2002/2261(INI)) 73
P5_TA(2003)0201
Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (2003-2006) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta Älykäs energiahuolto Euroopassa (2003-2006) (15547/3/2002 - C5-0037/2003 - 2002/0082(COD)) 80
P5_TC2-COD(2002)0082
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2003/EY tekemiseksi energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta Älykäs energiahuolto Euroopassa (2003-2006) 80
LIITE
TARPEELLISEKSI ARVIOIDUN MÄÄRÄN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN 89
P5_TA(2003)0202
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla (KOM(2002) 415 - C5-0366/2002 - 2002/0185(COD)) 90
P5_TC1-COD(2002)0185
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla 90
LIITE I
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhteistuotantotekniikat 104
LIITE II
Yhteistuotannosta saatavan sähkön määrittely 104
LIITE III
Laskentamenetelmä yhteistuotannossa tuotetun sähkön määrittämiseksi 106
LIITE IV
Menetelmät yhteistuotantoprosessin hyötysuhteen määrittämiseksi 110
LIITE V
Korkeahyötysuhteisen yhteistuotannon kansallisten mahdollisuuksien analyysiperusteet 113
LIITE VI
Korkeahyötysuhteisten tuotantojärjestelmien tukijärjestelmien määrittelemisessä käytettävät kriteerit 113
P5_TA(2003)0203
Lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevat vakuutusvaatimukset *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (KOM(2002) 521 - C5-0455/2002 - 2002/0234(COD)) 114
P5_TC1-COD(2002)0234
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista 115
P5_TA(2003)0204
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta *
Ehdotus neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta (KOM(2002) 719 - C5-0002/2003 - 2002/0298(CNS)) 123
P5_TA(2003)0205
Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön tason ympäristösopimuksista osana lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskevaa toimintasuunnitelmaa (KOM(2002) 412 - 2002/2278(INI)) 127
P5_TA(2003)0206
AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely vuonna 2002
Euroopan parlamentin päätöslauselma AKT-EU-yhteiskokouksen työskentelystä vuonna 2002 (2002/2018(INI)) 130
Keskiviikko 14. toukokuuta 2003
(2004/C 67 E/003)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 135
1. Istunnon avaaminen 135
2. Irakin tilanne (julkilausumat ja keskustelu) 135
ÄÄNESTYKSET
3. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt: henkilöstöedustus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 136
4. Huviveneet *** III (äänestys) 136
5. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt * (äänestys) 136
6. Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2004) (äänestys) 137
7. Ympäristövastuu *** I (äänestys) 137
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 138
9. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen rikollisten luovuttamista koskeva sopimus ja kansainvälinen rikostuomioistuin (julkilausuma ja keskustelu) 139
10. Tervetulotoivotukset 139
11. Aloite uusia naapurimaita ja suur-Eurooppaa varten (julkilausumat ja keskus„>;telu) 139
12. Valmistautuminen EU:n ja Venäjän huippukokoukseen (julkilausumat ja keskustelu) 139
13. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle) 140
14. Suu- ja sorkkataudin torjunta * (keskustelu) 141
15. Kehitysmaiden toimintaedellytysten parantaminen (keskustelu) 142
16. Köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa (koulutus) (keskustelu) 142
17. Esittävien taiteilijoiden oikeuksien suojelu (keskustelu) 142
18. Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä * (keskustelu) 143
19. Seuraavan istunnon esityslista 143
20. Istunnon päättäminen 143
LÄSNÄOLOLISTA 144
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 146
1. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt: henkilöstöedustus * 146
2. Huviveneet *** III 146
3. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt * 147
4. Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2004) 147
5. Ympäristövastuu *** I 149
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 154
Mietintö: Gebhardt A5-0146/2003 - Päätöslauselma 154
Mietintö: Gill A5-0140/2003 - Tarkistus 1 155
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistus 26 156
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistukset 85 ja 99, 1. osa 157
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistukset 85 ja 99, 2. osa 159
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistukset 86 ja 103 160
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistus 38 161
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistukset 87 ja 104 162
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Tarkistus 107 164
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Komission ehdotus 165
Mietintö: Manders A5-0145/2003 - Päätöslauselma 166
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0207
Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt: henkilöstöedustus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (9924/2002 - C5-0494/2002 - 1991/0389(CNS)) 168
P5_TA(2003)0208
Huviveneet *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 94/25/EY muuttamisesta (PE-CONS 3615/2003 - C5-0109/2003 - 2000/0262(COD)) 174
P5_TA(2003)0209
Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä (9923/2002 - C5-0485/2002 - 1991/0388(CNS)) 175
P5_TA(2003)0210
Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2004)
Euroopan parlamentin päätöslauselma ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (2003/2016(BUD)) 179
P5_TA(2003)0211
Ympäristövastuu *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi (KOM(2002) 17 - C5-0088/2002 - 2002/0021(COD)) 185
P5_TC1-COD(2002)0021
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi 186
LIITE I
3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TOIMINNOT 200
LIITE II
YMPÄRISTÖVAHINKOJEN KORJAAMINEN 202
LIITE III
22 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TIEDOT 204
Torstai 15. toukokuuta 2003
(2004/C 67 E/004)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 205
1. Istunnon avaaminen 205
2. Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2003-2005) (keskustelu) 205
3. EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen * (keskustelu) 205
4. KTT 1 ja 2/2003 (määräaika tarkistusten jättämiselle) 206
5. Esityslista 206
ÄÄNESTYKSET
6. Kehitysmaiden toimintaedellytysten parantaminen (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 206
7. EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 207
8. Rahanpesun ehkäiseminen tulliyhteistyöllä *** I (äänestys) 207
9. Suu- ja sorkkataudin torjunta * (äänestys) 207
10. Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä * (yksinkertaistettu menettely) (äänestys) 208
11. Euroopan avaruusjärjestön ministerikokous (äänestys) 208
12. Etsintä Turkin ihmisoikeusjärjestön päämajan tiloissa Ankarassa (äänestys) 208
13. EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys) 209
14. Köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa (koulutus) (äänestys) 209
15. Esittävien taiteilijoiden oikeuksien suojelu (äänestys) 209
16. Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2003-2005) (äänestys) 210
17. Parlamentin valiokuntiin nimetyt tarkkailijat 211
18. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 211
19. Postipalvelut (keskustelu) 211
20. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista 212
21. Kongon demokraattinen tasavalta - Iturin alue (keskustelu) 212
22. Taiwanin tarkkailija-asema 56. maailman terveyskokouksessa (keskustelu) 213
23. Sananvapaus ja uskonnonvapaus Vietnamissa (keskustelu) 213
ÄÄNESTYKSET
24. Kongon demokraattinen tasavalta - Iturin alue (äänestys) 213
25. Taiwanin tarkkailija-asema 56. maailman terveyskokouksessa (äänestys) 214
26. Sananvapaus ja uskonnonvapaus Vietnamissa (äänestys) 214
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
27. Vastaanotetut asiakirjat 214
28. Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus 216
29. Valiokuntaan lähettäminen - Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä - Valiokuntien yhteistyö 216
30. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) 219
31. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen 219
32. Seuraavien istuntojen aikataulu 219
33. Istuntokauden keskeyttäminen 219
LÄSNÄOLOLISTA 220
LIITE I
LUETTELO PARLAMENTIN VALIOKUNTIIN NIMETYISTÄ TARKKAILIJOISTA 222
LIITE II
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 239
1. Kehitysmaiden toimintaedellytysten parantaminen 239
2. EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen 239
3. Rahanpesun ehkäiseminen yhteistyöllä *** I 240
4. Suu- ja sorkkataudin torjunta * 240
5. Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliinteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä * 241
6. Euroopan avaruusjärjestön ministerikokous 241
7. Etsintä Turkin ihmisoikeusjärjestön päämajan tiloissa Ankarassa 241
8. EU:n ja Venäjän huippukokous 242
9. Köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa (koulutus) 242
10. Esittävien taiteilijoiden oikeuksien suojelu 243
11. Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2003-2005) 243
12. Kongon demokraattinen tasavalta - Iturin alue 245
13. Taiwanin tarkkailija-asema 56. maailman terveyskokouksessa 245
14. Sananvapaus ja uskonnonvapaus Vietnamissa 246
LIITE III
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 247
Mietintö: Ferrer A5-0066/2003 - Päätöslauselma 247
Mietintö: Randzio-Plath A5-0153/2003 - Salainen äänestys 248
Mietintö: Schmitt A5-0073/2003 - Päätöslauselma 249
Mietintö: Kreissl-Dörfler A5-0141/2003 - Tarkistus 50 250
Mietintö: Kreissl-Dörfler A5-0141/2003 - Komission ehdotus 251
Mietintö: Kreissl-Dörfler A5-0141/2003 - Päätöslauselma 252
Yhteinen päätöslauselmaesitys B5-0240/2003 - Taiwan - Päätöslauselma 253
Yhteinen päätöslauselmaesitys B5-0239/2003 - Vietnam - Päätöslauselma 254
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0212
Kehitysmaiden toimintaedellytysten parantaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma kehitysmaiden toimintaedellytysten parantamisesta (2002/2157(INI)) 255
P5_TA(2003)0213
EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Gertrude Tumpel-Gugerellin nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi (8090/2003 - C5-0193/2003 - 2003/0810(CNS)) 258
P5_TA(2003)0214
Rahanpesun ehkäiseminen tulliyhteistyöllä *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahanpesun ehkäisemisestä tulliyhteistyöllä (KOM(2002) 328 - C5-0291/2002 - 2002/0132(COD)) 259
P5_TC1-COD(2002)0132
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi rahanpesun ehkäisemisestä tulliyhteistyöllä 260
LIITE
ILMOITUSLOMAKE 266
P5_TA(2003)0215
Suu- ja sorkkataudin torjunta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (KOM(2002) 736 - C5-0029/2003 - 2002/0299(CNS)) 267
P5_TA(2003)0216
Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä *
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja Kroatian tasavallan välisen, Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen sovellettavaa ekopistejärjestelmää koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 121 - C5-0215/2003 - 2003/0051(CNS)) 279
P5_TA(2003)0217
Euroopan avaruusjärjestön ministerikokous
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan avaruusjärjestön ministerikokouksesta 279
P5_TA(2003)0218
Etsintä Turkin ihmisoikeusjärjestön päämajan tiloissa Ankarassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin ihmisoikeusyhdistyksen päämajassa Ankarassa suoritetusta etsinnästä 280
P5_TA(2003)0219
EU:n ja Venäjän huippukokous
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta 282
P5_TA(2003)0220
Köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa (koulutus)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille Koulutus ja köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa (KOM(2002) 116 - C5-0333/2002 - 2002/2177(COS)) 285
P5_TA(2003)0221
Esittävien taiteilijoiden oikeuksien suojelu
Euroopan parlamentin päätöslauselma esittävien taiteilijoiden oikeuksien suojelusta 293
P5_TA(2003)0222
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2003-2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission suosituksesta jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (vuosiksi 2003-2005) (KOM(2003) 170 - C5-0189/2003 - 2003/2074(INI)) 295
P5_TA(2003)0223
Kongon demokraattinen tasavalta - Iturin alue
Euroopan parlamentin päätöslauselma Iturin alueen tilanteesta (Kongon demokraattinen tasavalta) 304
P5_TA(2003)0224
Taiwanin tarkkailija-asema 56. maailman terveyskokouksessa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Taiwanin tarkkailija-asemasta 56. maailman terveyskokouksessa 307
P5_TA(2003)0225
Sananvapaus ja uskonnonvapaus Vietnamissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisun- ja uskonnonvapaudesta Vietnamissa 309
Käytettyjen merkkien selitykset
*Kuulemismenettely
** IYhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely
** IIYhteistoimintamenettely: toinen käsittely
***Hyväksyntämenettely
*** IYhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely
*** IIYhteispäätösmenettely: toinen käsittely
*** IIIYhteispäätösmenettely: kolmas käsittely
(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)
Tietoa äänestyksistä
Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.
Valiokunnista käytetyt lyhenteet
AFETUlkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
BUDGBudjettivaliokunta
CONTTalousarvion valvontavaliokunta
LIBEKansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
ECONTalous- ja raha-asioiden valiokunta
JURIOikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
ITRETeollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
EMPLTyöllisyys- ja sosiaalivaliokunta
ENVIYmpäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
AGRIMaatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
PECHKalatalousvaliokunta
RETTAluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
CULTKulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
DEVEKehitysyhteistyövaliokunta
AFCOPerussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
FEMMNaisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
PETIVetoomusvaliokunta
Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet
PPE-DEEuroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Eurooppan demokraattien ryhmä
PSEEuroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä
ELDREuroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä
Verts/ALEVihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
GUE/NGLEuroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä - Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
UENUnioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä
EDDDemokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä
NISitoutumattomat
FI
Top