EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maantieteellisten merkintöjen suoja – Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja

Maantieteellisten merkintöjen suoja – Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja

Päätös (EU) 2019/1754 – Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Asetus (EU) 2019/1753 unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

ASIAKIRJAN, PÄÄTÖKSEN JA ASETUKSEN TARKOITUS

 • Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjalla annetaan kaikille sopimuspuolille mahdollisuus maantieteellisten merkintöjen* nopeaan ja korkeatasoiseen suojaan määräämättömäksi ajaksi yhdellä rekisteröintimenettelyllä.
 • Päätöksellä hyväksytään EU:n liittyminen Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan.
 • Asetuksessa esitetään säännöt, jotka koskevat EU:n oikeuksiensa käyttöä ja velvollisuuksiensa täyttämistä Geneven asiakirjan mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lissabonin sopimus

 • Vuoden 1958 Lissabonin sopimusta hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO). Sopimuksessa määrätään alkuperänimitysten*, esimerkiksi Bordeaux’n viinin, suojasta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä. Alkuperänimitykset ovat erityisiä maantieteellisiä merkintöjä tuotteille, joilla on erityisen vahva yhteys alkuperäpaikkaansa.
 • Toukokuuhun 2020 mennessä Lissabonin sopimuksen on allekirjoittanut 30 sopimuspuolta, joista seitsemän on EU-maita (Bulgaria, Italia, Portugali, Ranska, Slovakia, Tšekki ja Unkari).
 • Kolme muuta EU-maata (Espanja, Kreikka ja Romania) ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutta eivät ole ratifioineet sitä.

Geneven asiakirja

 • Geneven asiakirjalla nykyaikaistetaan Lissabonin sopimusta ja laajennetaan sen soveltamisalaa kattamaan alkuperänimitysten lisäksi kaikki maantieteelliset merkinnät. Sillä mahdollistetaan myös kansainvälisten järjestöjen tulo sopimuspuoliksi.
 • Tuotteiden alkuperän osoittamisen lisäksi maantieteellisiä merkintöjä käytetään myös osoittamaan ja vahvistamaan kulttuurista myötävaikutusta sekä aidon taitotiedon luovuudesta palkitsemista. Maantieteelliseksi merkinnäksi tai alkuperänimitykseksi rekisteröityä tuotenimeä – joita kutsutaan EU:ssa suojatuiksi maantieteellisiksi merkinnöiksi (SMM) tai suojatuiksi alkuperänimityksiksi (SAN), voivat käyttää vain määritetyn alueen tuottajat.
 • Sopimuspuolet ovat velvollisia suojaamaan omalla alueellaan omien oikeusjärjestelmiensä ja käytäntöjensä mukaisesti hyväksymiensä muista allekirjoittajamaista tulevien tuotteiden alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä.

Päätös (EU) 2019/1754

 • Unionilla on yksinomainen toimivalta Geneven asiakirjan kattamilla aloilla. Päätöksellä hyväksyttiin EU:n liittyminen Geneven asiakirjaan, jotta se voi harjoittaa asianmukaisesti yksinomaista toimivaltaansa.
 • Halutessaan myös EU-maat voivat liittyä Geneven asiakirjaan EU:n rinnalla unionin etujen mukaisesti ja sen yksinomaista toimivaltaa täysimääräisesti kunnioittaen.
 • EU-maat, jotka olivat jo Lissabonin sopimuksen sopimuspuolia ennen EU:n liittymistä Geneven asiakirjaan, voivat olla niitä edelleen (ks. asia C-24/20 – Euroopan komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto).

EU:n säännöt

Asetuksessa esitetään Geneven asiakirjan mukaisia EU:n oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt. Asetuksen mukaan

 • Euroopan komissio vastaa EU:sta peräisin olevien tuotteiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä koskevien hakemusten jättämisestä.
 • Komissio myös arvioi, täyttyvätkö edellytykset EU:n laajuisen suojan myöntämiselle EU:n ulkopuolisesta maasta peräisin olevalle maantieteelliselle merkinnälle, joka on rekisteröity kansainvälisesti Geneven asiakirjan mukaisesti.

Asetuksessa käsitellään erityisesti myös

 • kansainvälisesti rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän ja tavaramerkin välistä ristiriitaa;
 • siirtymäkauden ajan sovellettavia sääntöjä, joita sovelletaan maihin, jotka olivat jo Lissabonin sopimuksen sopimuspuolia ennen EU:n liittymistä Geneven asiakirjaan;
 • rahoituskysymyksiä koskevia sääntöjä ja komission seurantavelvollisuutta.

MISTÄ ALKAEN ASIAKIRJAA, PÄÄTÖSTÄ JA ASETUSTA SOVELLETAAN?

 • Geneven asiakirja tuli voimaan 26. helmikuuta 2020.
 • Asetusta ja päätöstä on sovellettu 13. marraskuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Maantieteelliset merkinnät: tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevat tuotteet, joiden tietty laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy maantieteelliseen alkuperään.
Alkuperänimitykset: maantieteellisiä nimiä, joilla ilmaistaan tuotteen alkuperä sekä paikkaan liittyviä erityisiä ja tunnettuja laatuominaisuuksia.

ASIAKIRJAT

Alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 15–29)

Neuvoston päätös (EU) 2019/1754, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 12–14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1753, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (EUVL L 271, 24.10.2019, s. 1–11)

Viimeisin päivitys: 18.05.2020

Top