EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

Komission direktiivi 2001/7/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Implisiittinen kumoaja 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007

Komission direktiivi 2001/7/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 030 , 01/02/2001 s. 0043 - 0043


Komission direktiivi 2001/7/EY,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2001,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/61/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B sisältävät vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen) liitteet A ja B, sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1999.

(2) ADR-sopimusta ajantasaistetaan joka toinen vuosi, ja muutettu sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001; siirtymäkauden järjestelyt kestävät 31 päivään joulukuuta 2002 lukuun ottamatta luokan 7 (radioaktiiviset aineet) vaarallisia aineita, joiden osalta siirtymäkauden järjestelyt päättyvät 31 päivään joulukuuta 2001.

(3) Tästä syystä direktiivin 94/55/EY liitteet on muutettava.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 94/55/EY liitteet seuraavasti:

1) Korvataan liite A seuraavasti:

"LIITE A

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2001, liitteen A määräykset, joissa ilmaisu "sopimuspuoli" korvataan ilmaisulla "jäsenvaltio"

Huomautus:

ADR-sopimuksen liitteen A vuoden 2001 konsolidoitu teksti julkaistaan heti kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä."

2) Korvataan liite B seuraavasti:

"LIITE B

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2001, liitteen B määräykset, joissa ilmaisu "sopimuspuoli" korvataan ilmaisulla "jäsenvaltio"

Huomautus:

ADR-sopimuksen liitteen B vuoden 2001 konsolidoitu teksti julkaistaan heti kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan luokan 7 vaarallisten aineiden osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 ja muiden luokkien vaarallisten aineiden osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2001.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.

(2) EYVL L 279, 1.11.2000, s. 40.

Top