EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0622

98/622/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnista Zimbabwesta ja Falklandinsaarilta sekä neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3239) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 296, 5.11.1998, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1999; Implisiittinen kumoaja 399D0759

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/622/oj

31998D0622

98/622/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnista Zimbabwesta ja Falklandinsaarilta sekä neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3239) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 296 , 05/11/1998 s. 0016 - 0020


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä lokakuuta 1998,

tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnista Zimbabwesta ja Falklandinsaarilta sekä neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3239) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/622/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevista ongelmista nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja sikojen, tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY (2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksessä 79/542/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/594/EY (4), vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin,

yhteisön eläinlääkärien tekemän tarkastuskäynnin perusteella vaikuttaa siltä, että Zimbabwen ja Falklandinsaarien eläinlääkintäyksiköt ovat rakenteeltaan tarpeeksi selkeät ja järjestyneet,

Zimbabwe ja Falklandinsaaret olisi lisättävä luetteloon kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava luonnonvaraisten eläinten lihan tuonti,

Falklandinsaaret olisi lisättävä luetteloon kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elävien eläinten sekä naudan- ja lampaansukuisten eläinten lihan tuonti,

päätös 79/542/ETY olisi muutettava vastaavasti,

säädetään erityisistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden ja vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuontia varten kyseisen kolmannen maan eläinten terveystilanteen mukaan, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 79/542/ETY liitteessä oleva osa I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31

(3) EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15

(4) EYVL L 286, 23.10.1998, s. 53

LIITE

"Tuonnin on täytettävä asiaa koskevat eläinten terveyden ja kansanterveyden vaatimukset.

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top