EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0278

94/278/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin (ETA:n kannalta merkityksellinen)

OJ L 120, 11.5.1994, p. 44–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 86 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 86 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Kumoaja 32003D0812 . Latest consolidated version: 07/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/278/oj

31994D0278

94/278/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin (ETA:n kannalta merkityksellinen)

Virallinen lehti nro L 120 , 11/05/1994 s. 0044 - 0049
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0086
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0086


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä maaliskuuta 1994,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/278/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

tiettyjen direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden on oltava lähtöisin kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka täyttää tämän direktiivin vaatimukset; tämä koskee muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua liivatetta, eläinten suolia, luita ja tiettyjä luutuotteita, sarvia ja tiettyjä sarvituotteita, kavioita ja sorkkia ja tiettyjä niistä valmistettuja ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, hevoseläinseerumia, ihraa ja muuta sulatettua rasvaa, karva- ja höyhenpeitteisen tarhatun riistan lihaa sekä siipikarjan ja villiriistan lihasta saatavia tuotteita,

muiden direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden on oltava lähtöisin laadittavissa luetteloissa mainittavasta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta,

näitä luetteloita laadittaessa olisi arvioitava vakavien tarttuvien tautien tai ihmiseen tarttuvien tautien leviämisen todellinen vaara; tämä arviointi on tehty ja nyt on mahdollista laatia kyseisten tuotteiden tuontia varten vaadittavia kolmansien maiden eri luetteloita, jotka perustuvat erityisesti neuvoston päätökseen 79/542/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/59/EY(3),

tietyistä tuotteista ei ole mitään vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle; tämän vuoksi on mahdollista sallia niiden tuonti kaikista kolmansista maista,

näiden luetteloiden vahvistamisesta seuraavaan uuteen järjestelmään mukautumiseksi olisi määrättävä määräajasta niiden soveltamisen osalta, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava seuraavien tuotteiden tuonti kaikista kolmansista maista:

- luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa), kaviot ja sorkat ja niistä saatavat tuotteet (lukuun ottamatta kaviojauhoa), jotka on tarkoitettu muuksi kuin ihmisten tai eläinten ravinnoksi,

- villa, märehtijöiden karvat sekä sulat ja höyhenet ja niiden käsittelemättömät osat,

- mehiläistuotteet ja hunaja,

- metsästysmuistot direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan VIII luvun mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonti liitteen luetteloissa esiintyvistä kolmansista maista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 92/118/ETY liitteen I ja II määräysten sekä 1 artiklan säännösten soveltamista.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(2) EYVL N:o L 146, 14.9.1979, s. 15

(3) EYVL N:o L 27, 1.2.1994, s. 53

LIITE

Seuraavat luettelot ovat periaatteellisia, ja tuonnissa olisi noudatettava riittäviä eläinten ja ihmisten terveyteen liittyviä vaatimuksia.

I OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittavat muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun nestemäisen maidon, maitojauheen ja maitopohjaisten jauhetuotteiden tuonti

Komission päätöksen 94/70/EY(1) liitteessä olevassa 2 ja 3 osassa luetellut kolmannet maat.

II OSA

A. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun jalostetun eläinvalkuaisen (lukuun ottamatta kalajauhetta ja muista merieläimistä kuin nisäkkäistä valmistettavaa jauhetta) tuonti

Komission päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

B. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava kalajauheen ja muista merieläimistä kuin nisäkkäistä valmistettavan jauheen tuonti

(US) Amerikan Yhdysvallat

(AR) Argentiina

(BR) Brasilia

(CL) Chile

(EC) Ecuador

(FO) Fär-saaret

(GL) Grönlanti

(IS) Islanti

(CA) Kanada

(CN) Kiinan kansantasavalta

(LV) Latvia

(LI) Liettua

(MA) Marokko

(NO) Norja

(CI) Norsunluurannikko

(PE) Peru

(PR) Puerto Rico

(PL) Puola

(SE) Ruotsi

(SN) Senegal

(FI) Suomi

(UA) Ukraina

(UY) Uruguay

(RU) Venäjä

(EE) Viro

III OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava verituotteiden (ei hevoseläimistä saatavien) ja farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti

A. Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat verituotteet ja raaka-aineet

Komission päätöksissä EYVL 92/183/ETY(2) ja 92/187/ETY(3) tarkoitetut kolmannet maat.

B. Muista lajeista peräisin olevat verituotteet ja raaka-aineet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

IV OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava verituotteiden (ei hevoseläimistä saatavien) ja teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti

A. Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat verituotteet ja raaka-aineet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa luettelossa olevat kolmannet maat tai kolmansien maiden osat, joista sallitaan vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti riippumatta rajoituksista, jotka johtuvat hyväksytyn jäännöksiä koskevan suunnitelman puuttumisesta.

B. Muista lajeista peräisin olevat verituotteet ja raaka-aineet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

V OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava eläinten ravinnon valmistukseen tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti

A. Nauta-, sika- ja kavioeläimistä, lampaista, vuohista sekä vastaavista villeistä lajeista peräisin olevat raaka-aineet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa tarkoitetut kolmannet maat vastaavien lajien tuoreen lihan osalta.

B. Siipikarjasta peräisin olevat raaka-aineet

Komission päätöksessä 94/85/EY(4) luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat siipikarjan tuoreen lihan tuonnin, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, jotka voivat viedä siipikarjan tuoretta lihaa yhteisöön komission päätöksen 93/342/ETY(5) 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

C. Muista lajeista peräisin olevat raaka-aineet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

VI OSA

A. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava kaninlihan ja kaninlihatuotteiden tuonti

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

B. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tarhatun karvapeitteisen riistan lihatuotteiden tuonti

Kolmannet maat, joista jäsenvaltioiden on sallittava vastaavien lajien tuoreen lihan tuonti.

C. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tarhatun höyhenpeitteisen riistan lihatuotteiden tuonti

Komission päätöksessä 94/85/EY luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat siipikarjan tuoreen lihan tuonnin, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, jotka voivat viedä siipikarjan tuoretta lihaa yhteisöön komission päätöksen 93/342/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

VII OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava käsittelemättömien sian harjasten tuonti

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

VIII OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien ja munatuotteiden tuonti

Komission päätöksessä 94/85/EY luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat siipikarjan tuoreen lihan tuonnin, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, jotka voivat viedä siipikarjan tuoretta lihaa yhteisöön komission päätöksen 93/342/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

IX OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava maanparannukseen käytettävän lannan tuonti

A. Lannasta jalostetut tuotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

B. Hevoseläimistä peräisin oleva jalostamaton lanta

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat elävien hevoseläinten osalta.

C. Siipikarjasta peräisin oleva jalostamaton lanta

Komission päätöksessä 94/85/EY luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat siipikarjan tuoreen lihan tuonnin, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, jotka voivat viedä siipikarjan tuoretta lihaa yhteisöön komission päätöksen 93/342/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

X OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava sellaisen eläinten ravinnon tuonti, johon sisältyy neuvoston direktiivin 90/667/ETY(6) mukaisia vähäriskisiä aineita

Komission päätöksessä 94/85/EY luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat siipikarjan tuoreen lihan tuonnin, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, jotka voivat viedä siipikarjan tuoretta lihaa yhteisöön komission päätöksen 93/342/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

XI OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen etanoiden tuonti

(AL) Albania

(DZ) Algeria

(BX) Bosnia-Hertsegovina

(BG) Bulgaria

(ID) Indonesia

(CN) Kiinan kansantasavalta

(HR) Kroatia

(LI) Liettua

(MK) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

(MA) Marokko

(MD) Moldova

(PL) Puola

(RO) Romania

(SK) Slovakian tasavalta

(SI) Slovenia

(CH) Sveitsi

(SY) Syyria

(CZ) T Osekin tasavalta

(TN) Tunisia

(TR) Turkki

(UA) Ukraina

(HU) Unkari

(RU) Venäjä

(VN) Vietnam

XII OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen sammakonreisien tuonti

(AL) Albania

(BD) Bangladesh

(BX) Bosnia-Hertsegovina

(BG) Bulgaria

(PH) Filippiinit

(ID) Indonesia

(IN) Intia

(CN) Kiinan kansantasavalta

(HR) Kroatia

(MK) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

(MY) Malesia

(RO) Romania

(SI) Slovenia

(TH) Thaimaa

(TR) Turkki

(HU) Unkari

(VN) Vietnam

w

XIII OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitetun liivatteen tuonti

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

(1) EYVL N:o L 36, 8.3.1994, s. 5

(2) EYVL N:o L 84, 31.3.1992, s. 23

(3) EYVL N:o L 87, 2.4.1992, s. 20

(4) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31

(5) EYVL N:o L 137, 8.6.1993, s. 24

(6) EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51

Top